artikel

Eindhoven Flight Forum: “Vooral bezig met parkmanagement”

Warehousing

Business Park Flight Forum in Eindhoven is de afgelopen jaren uitgegroeid tot een van de mooist vormgegeven bedrijvenparken van Nederland. In 2006 ontving Flight Forum, een samenwerking tussen de gemeente Eindhoven en Schiphol Real Estate, de Ruimte & Mobiliteitsprijs van het Kennisplatform Verkeer en Vervoer.

Artikel oorspronkelijk gepubliceerd in Logistiek op 11 mei 2010.

 

Omvang park: 26 ha

Bebouwd: 21 ha

Beschikbaar: 5 ha

Infrastructuur

Wegen: A2

Spoor: railterminal in de nabijheid

OV: HOV-lijn door het park

Lucht: Eindhoven Airport

Belangrijke gebruikers

Gebr. Van den Eijnden, Meta Internationale Verhuizingen,

Panalpina World Wide, Philips Lighting, Rhenus (voorheen Road Air), Viggo, Mazars, PWC, Deloitte, AKD Van Wijnen, Van Gansewinkel, Valid, Atos Origin, Stabilo

Meer informatie: www.flightforum.nl
 

Sinds januari vorig jaar is Martien Reissenweber directeur van Flight Forum. “Het was een moeilijk jaar waarin we alleen een klein kavel hebben verkocht voor de bouw van een bio brandstof station. We zijn daarmee ternauwernood uit de kosten gekomen en spelen dus net quitte”, zegt Reissenweber. De organisatie van Flight Forum heeft zich het afgelopen jaar vooral bezig gehouden met het opzetten van parkmanagement. “We zijn in gesprek met de gemeente Eindhoven om dat onder te brengen in een aparte entiteit, met een parkmanager voor coördinatie van het onderhoud.”

 

Op het logistieke park dat gunstig is gelegen ten opzichte van snelweg A2 en Eindhoven Airport is nog vijf hectare grond te koop en is er nog ruimte voor circa 55.000 m2 bvo voor kantoorontwikkeling. “Dit jaar verwacht ik geen substantiële verkoop van kavels. Na 1 januari 2011 gaat Flight Forum, zoals is afgesproken in de Raad van Commissarissen toen we met dit terrein startten, in afgeslankte vorm verder. We worden dan een “lean and mean’ organisatie die zich zal bezighouden met de verkoop van de resterende kavels op het park en de parkmanagementorganisatie.”

 

Reissenweber is nog altijd in de slag om op Flight Forum een hotel te realiseren. “Die is voorzien in de plannen en de grond daarvoor was al verkocht aan een partij. Helaas heeft op het laatste moment een institutionele belegger zich teruggetrokken. Er is een exploitant voor het hotel gevonden en ook is er een aannemer die de bouw op zich wil nemen. Maar er ontbreekt nog een investeerder. We werken er echter hard aan en hopen toch voor het eind van dit jaar de eerste paal in de grond te kunnen slaan.” De bijzondere vorm van Flight Forum heeft ertoe geleid dat dit bedrijventerrein inmiddels ook is genomineerd voor een plek in de Canon van de Ruimtelijke Ordening, een initiatief van VROM en Nirov. In deze Canon worden ruimtelijke concepten en plannen opgenomen die kenmerkend zijn voor de gemaaktheid van het Nederlandse landschap.

 

 

"OPENBAAR VERVOER IS GOED GEREGELD"

 

Panalpina is sinds 2005 samen met een lokale luchtvrachtafhandelaar gevestigd in een bedrijfsverzamelgebouw op Flight Forum in Eindhoven. "Aangezien we een luchtvrachtgebonden bedrijf zijn, is deze locatie dicht bij het vliegveld prima voor ons. Het openbaar vervoer is goed geregeld. We zitten dicht bij de ring van Eindhoven en Veldhoven. Bovendien zitten we hier centraal voor onze klanten, die voornamelijk uit de regio komen", zegt Giel Cleef van Panalpina. Een nadeel vindt Cleef de bereikbaarheid voor de bezoekers. "Je hebt hier geen gelijkvloerse kruisingen waardoor je continu moet in- en uitvoegen. Een bezoeker vindt een pand snel maar kan vervolgens met moeite de ingang vinden. Ook hulpdiensten hebben daar problemen mee, is in de praktijk gebleken."

 

 

Reageer op dit artikel