artikel

Bergen op Zoom TNP: “Een logistieke toplocatie”

Warehousing

Het bedrijventerrein Theodorushaven, Noordland en De Poort (TNP) ligt ten noordwesten van Bergen op Zoom. Het terrein is een belangrijke economische basis voor de gemeente en de regio. Er zijn ongeveer 120 bedrijven gevestigd en er werken ruim 5.500 mensen.

Artikel oorspronkelijk gepubliceerd in Logistiek op 11 mei 2010.

 

Omvang park: 440 ha

Bebouwd: 280,8 ha

Beschikbaar: 50 ha

Grondprijs per m2: 95 euro

Huurprijs per m2: Onbekend

Infrastructuur

Wegen: Randweg West, Randweg Noord (N259), A58

Spoor: niet aanwezig

Water: haven aanwezig

Belangrijke gebruikers

Ricoh, Partner Logistics Bergen op Zoom, Orion Gaming, Majestic

Informatie: www.bedrijventerreinwestbrabant.nl
 

   

Op Noordland zijn nog bedrijfskavels beschikbaar, met name voor grootschalige bedrijvigheid. “Dan moet je denken aan perceelgroottes van minimaal vijfduizend vierkante meter”, vertelt Robert van Splunter van het bureau Bedrijvigheid van de gemeente Bergen op Zoom. “Het terrein beschikt over een haven, die direct aansluit op het Schelde-Rijnkanaal, de directe vaarroute tussen Antwerpen en Rotterdam. Bij de uitgifte van gronduitgifte richten we ons onder andere op watergebonden bedrijfsactiviteiten.” Het doortrekken van de A4 gaat eindelijk door en zal naar verwachting in 2013 gereed zijn. Dit project is een belangrijke economische aanjager, waardoor zowel de bereikbaarheid van Bergen op Zoom als de bereikbaarheid van bedrijfsterrein TNP flink zal toenemen.

 

Van Splunter geeft aan dat de samenwerking tussen de bedrijven(vereniging) op TNP en de gemeente goed verloopt: “Er is sprake van een gestructureerde aanpak van het parkmanagement. Dat doen we via een stichting parkmanagement voor de drie bedrijventerreinen en via diverse werkgroepen op de bedrijventerreinen. Tegelijkertijd worden door het bedrijfsleven, de brandweer, de politie en de gemeente gezamenlijke activiteiten georganiseerd en gefinancierd om de kwaliteit van de bedrijventerreinen op niveau te houden. Ook wordt momenteel door bedrijvenvereniging TNP een haalbaarheidsonderzoek verricht om te komen tot virtueel parkmanagement door het aan elkaar koppelen van camerasystemen op strategische locaties in de openbare ruimte.” Een en ander moet de veiligheid op het park sterk vergroten.

 

Als gevolg van de crisis staat ook in Bergen op Zoom bedrijfsruimte te huur die gericht is op logistieke bedrijfsactiviteiten. “Maar West-Brabant is een logistieke hotspot. Daarom verwachten wij dat onze regio als eerste herstel zal laten zien”, aldus Van Splunter.

 

TNP WORDT EEN NIEUWE HOTSPOT’

 

Majestic, groothandel in persoonlijke beschermingsmiddelen, bouwt op TNP een nieuw distributiecentrum dat in oktober opgeleverd wordt. Purchase director Rolf Kruiniger vertelt dat Majestic voor TNP koos omdat er in de buurt van de huidige locatie in de Botlek in Rotterdam geen uitbreidingsmogelijkheden meer waren: "We konden wel naar het einde van de Maasvlakte verhuizen maar dat was vanwege de grote afstand en de congestie op de A15 geen optie. Met het doortrekken van de A4 bij Steenbergen in 2011/2012 wordt de locatie tussen Rotterdam en Antwerpen bijzonder gunstig en verwacht ik dat Bergen op Zoom een nieuwe logistieke hotspot wordt." Kruiniger vindt het positief dat TNP een nieuw industrieterrein is met verzorgde panden: "En ook de ligging ten opzichte van de verbindingsweg A4, tussen Rotterdam en Antwerpen, is zeer gunstig. Een minpunt vind ik dat het terrein niet na een bepaald tijdstip, bijvoorbeeld 20.00 uur, wordt afgesloten." Over de samenwerking met de gemeente is Kruiniger zeer te spreken: "De gemeente was bijzonder coöperatief. Men wilde ons graag hebben en de benodigde vergunningen waren in ‘no-time’ rond. Ik noem dit een ondernemende houding jegens de ondernemer en vond dat zeer plezierig."

 

 

Reageer op dit artikel