artikel

Bedrijventerrein Moerdijk: “Infrastructuur met wegen, water en spoor”

Warehousing

Bedrijventerrein Moerdijk combineert een bovenregionale zeehaven met een industrieterrein. De locatie is strategisch gelegen aan het Hollands Diep in de Rijn-Schelde delta tussen de wereldhavens van Rotterdam en Antwerpen in. Als alternatief is Moerdijk uitgegroeid tot één van de belangrijkste distributieknooppunten van Nederland.

Artikel oorspronkelijk gepubliceerd in Logistiek op 11 mei 2010.

 

Omvang park: 2.600 ha

Waarvan uitgeefbaar: 140 ha

Beschikbaar: 50 ha

Grondprijs per m2: op aanvraag

Infrastructuur

Wegen: A16/A17/A59

Spoor: gecombineerde cargoterminal met aansluiting op nationale spoornet (vanaf Lage Zwaluwen)

Haven: haven van Moerdijk met meerdere terminals

Overig: aansluiting op internationale buisleidingenstraat

Belangrijke gebruikers

DHL Exel Supply Chain, Den Hartogh, DSV Solutions, Geo Logistics, Gondrand Traffic, Overslag Bedrijf Moerdijk (OBM)

Meer informatie: www.havenschapmoerdijk.nl

www.buisleidingenstraat.nl
 

  

De centrale ligging biedt vele mogelijkheden om goederen van en naar Nederland te vervoeren en van hieruit verder te transporteren naar het Europese achterland. Moerdijk wordt ontsloten via weg-, water-, spoorverbindingen en beschikt over een internationale buisleidingenstraat. Deze buisleidingenstraat vormt een ongestoord tracé tussen de industriële complexen in Rotterdam, Moerdijk, Vlissingen en Antwerpen. Het Havenschap Moerdijk is ontwikkelaar, beheerder en exploitant van het haven- en industrieterrein en vervult een spilfunctie bij business-to-business contacten tussen gevestigde bedrijven, overheden, prospects en andere organisaties.

 

Via de afdeling commercie worden geïnteresseerde bedrijven wegwijs gemaakt in het vestigingstraject. Er is op papier nog grond beschikbaar op Moerdijk, maar de uitgifte is sterk afhankelijk van de bedrijfsactiviteit en omvang van de bedrijven die zich willen vestigen. Duurzaam en zorgvuldig ruimtegebruik is een speerpunt op het terrein.

Het Havenschap Moerdijk ontwikkelt zowel ‘droge’ als ‘natte’ bedrijventerreinen en de daarbij behorende voorzieningen als wegen, kades, spooraansluiting en andere infrastructuur.

 

"GRAAG MEER DIEPGANG"

 

Overslag Bedrijf Moerdijk (OBM) is een op- en overslagbedrijf voor massagoederen en stukgoederen in het havengebied van Moerdijk en heeft daar momenteel drie terminals operationeel. Directeur Frank Nooijen (foto) van OBM zag daar al vroeg mogelijkheden voor een kleine zeehaven voor droog bulktransport van onder andere ertsen, mineralen, zand, grind, kalk, maar ook verontreinigde grond en slib. De diepgang van de haven en de vaargeul is voor deze onderneming dan ook belangrijk. Nu kunnen schepen worden geladen en gelost van 20.000 ton. Dat zou Nooijen graag verruimd willen hebben naar 30.000 ton. Dat wordt mogelijk als de vaargeul een meter dieper wordt uitgebaggerd. Dit vergt veel tijd en overleg met het Havenschap Moerdijk waarover hij overigens zeer te spreken is, maar het realiseren van noodzakelijke verbeteringen mag in zijn optiek allemaal wel wat sneller verlopen. Een andere gebruiker van Bedrijventerrein Moerdijk is Den Hartogh. De directeur René Lauffer vindt de jaarlijkse verplichte ondernemersbijdragen voor het spoor veel te hoog. "Daarbij heb ik de laatste drie jaar hier geen trein gezien." Lauffer is niet te spreken over de beveiliging van het bedrijventerrein. "Het Havenschap Moerdijk heeft weliswaar de toegangswegen voor onbevoegden afgesloten, maar daardoor laat het dievengilde zich beslist niet tegenhouden.

 

Reageer op dit artikel