artikel

Vastleggen van te bereiken doelstellingen.

Warehousing

Auto-ID betreft de methodiek van het automatisch identificeren van objecten, het vergaren van gegevens omtrent dit object om deze vervolgens door te geven aan een informatie systeem, zonder menselijke tussenkomst.

  • Wat willen we registreren?
  • Waar willen we registreren?
  • Hoe willen we registreren?
  • Wat willen we vastleggen?
  • Welke methodiek is de beste?
  • Wie kan dit leveren?

Hoe selecteer je uit deze mix van mogelijkheden de beste oplossing?

 

Naast het vaststellen van de objecten die moeten worden geïdentificeerd is het van belang om te weten waarom we dit willen. Wat willen we bereiken en wat is ons dat waard, ofwel, wat gaat het opleveren. In grote mate omvatten deze antwoorden de oplossingsrichting en een deel van de randvoorwaarden waaraan het systeem moet voldoen.

  • Efficiency: willen we meer doen met minder middelen, willen we het slimmer doen?
  • Kwaliteit: willen we minder fouten, beter informatie, foutloos communiceren?
  • Tracking & Tracing: moeten we voldoen aan regels en normen?
  • Uitstraling, image en populariteit: hoe reageren de klanten als wij Auto-ID invoeren?

Het is raadzaam de doelstellingen een geldswaarde mee te geven zodat we weten wat een Auto-ID systeem ons waard is, of waard zou moeten zijn.

 

Voorbeeld doelstelling papierloos werken

Als de heftruckchauffeur geen papieren meer hoeft in te vullen kan hem dat 30 minuten per dag opleveren, a €30,- per uur vermenigvuldigd met 200 dagen is dat €3000,- per jaar. Bij een vloot van 16 heftrucks is de besparing 1 FTE plus de lease van 1 heftruck. En daar komt nog de besparing bij op het handmatig invoeren van de gegevens vanaf het papier in het informatiesysteem.

 

Voorbeeld doelstelling kwaliteit

Als een orderpicker bij het scannen van het verkeerde artikel meteen een foutmelding krijgt zal het aantal foutleveringen drastisch dalen.

 

 Verzamelen

 10

 Verpakken

  3

 Verzenden

 12

 Goede levering  25  
   
 aanhoren klacht

 10

 terugsturen

 12

 ontvangen

  8

 inruimen

 10

 (als de goederen nog bruikbaar zijn)

 
 verzamelen

10 

 verpakken

  3

 verzenden

12

 Foute levering 100  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bij een verbeterde leverbetrouwbaarheid hoort ook een vermindering op controle kosten

Reageer op dit artikel