artikel

Thermo transferprinters

Warehousing

De thermo transferprinter (Nederlands: thermische overdrachtprinter) is in het begin van de jaren tachtig van de vorige eeuw in de VS ontwikkeld. Met een dergelijke printer wordt door middel van warmte inkt vanaf een lint op een etiket overgebracht.

De warmte wordt opgewekt in een keramische kop, die is ingebouwd in de printer, die ook het afrol- en oprolmechanisme voor het lint bevat. Het lint met de inkt wordt tegen het etiket (dat meestal ook van een rol wordt afgewikkeld en eventueel voorbedrukt kan zijn) aangeduwd waarna de inkt op de juiste plaatsen neersmelt. De niet gesmolten inkt blijft achter op het lint. Bij dit procédé is dus sprake van rechtstreeks contact tussen het lint en het te printen materiaal. De methode leent zich ondermeer goed voor barcodes, maar ook voor teksten, logo’s en dergelijke. Voor barcodes is, vanwege de goede scanbaarheid, de aangewezen kleur zwart. Ook andere kleuren zijn mogelijk, maar dit komt betrekkelijk weinig voor. 

De printkwaliteit wordt ondermeer uitgedrukt in resolutie of densiteit: 8, 12 of 24 punten per millimeter, of in de Amerikaanse eenheid: 203, 300 of 600 dpi (dots per inch). Dit type printers wordt vrijwel uitsluitend in de Verenigde Staten en Japan geproduceerd. 

We onderscheiden bij thermo transferprinters twee typen koppen:

 1. ‘flat head’ kop;
  de kop is zo in de machine geplaatst dat het lint de gelegenheid heeft om ‘af te koelen’;
   
 2. ‘near edge’ kop:
  hierbij beweegt het lint direct om de kop heen en heeft dus geen tijd om ‘af te koelen’.

Een printer voorzien van een near edge kop, die in een schuine stand in de machine is gemonteerd, is speciaal geschikt voor dikkere en stijvere materialen als bijvoorbeeld steeketiketten. Er moet wel een type lint worden gebruikt dat speciaal voor deze kop geschikt is. Dit type lint is wat duurder dan lint voor een flat head kop, maar daar staat tegenover dat de kop vaak langer meegaat. Volgens een vuistregel heeft een flat head kop een standtijd van circa 50 km, bij de near edge kop is dit circa 75 km. In de praktijk zijn de standtijden echter erg afhankelijk van de wijze waarop met het printproces wordt omgegaan, de kwaliteit van lint en etiketten, onderhoud en dergelijke.
Thermo transferprinters kunnen ook zonder lint/folie werken. In dat geval spreekt men van ‘thermal direct’. Dergelijke printers worden toegepast in combinatie met warmtegevoelige etiketten: onder invloed van de warmte uit de kop wordt de tekst op het etiket zichtbaar. Nadeel van deze variant is dat zich geen folie meer bevindt tussen printkop en materiaal, waardoor de printkop, afhankelijk van het materiaal van de etiketten, sneller slijt.


Apparatuur

Thermo transferprinters zijn er in vele afmetingen en kwaliteiten. Vrijwel iedere fabrikant op dit gebied levert een complete range, die is opgebouwd uit:

 • instapmodellen (low cost);
 • midrange modellen;
 • heavy duty modellen.

De heavy duty modellen zijn zo robuust geconstrueerd dat ze 24 uur per dag, zeven dagen per week inzetbaar zijn. Printers onderscheiden zich voorts qua afmetingen, afhankelijk van de etiketbreedte. Een andere onderverdeling is die in mobiele en stationair opgestelde printers. In het laatste geval bestaat de keuze uit een desktop (table top) uitvoering of een in de lijn ingebouwde printermodule (print engine). Mobiele uitvoeringen lenen zich ondermeer voor labelen van goederen die buiten staan opgeslagen.
Een speciale uitvoering is de ‘wristband’ printer, die door een enkele fabrikant op de markt wordt gebracht. Hiermee kunnen polsbandjes, zoals deze bijvoorbeeld in ziekenhuizen worden gebruikt, bedrukt worden met datum, barcode en dergelijke.

Bij de constructie van thermo transferprinters wordt steeds meer kunststof toegepast, vooral voor de behuizing. De vitale onderdelen zijn echter van staal of andere metaalsoorten vervaardigd. Heavy duty printers construeert men overwegend van metaal. 


Aandachtspunten en tips

Kwaliteit
De kwaliteit van de etiketten bepaalt in belangrijke mate de levensduur van de printkoppen. Dit is in het bijzonder het geval bij de near edge koppen. Bij een mindere kwaliteit kan de standtijd met tientallen procenten teruglopen. De voorkeur verdienen ‘gestreken’ (gladde) kwaliteiten (thermo transfer kwaliteit) of ‘thermo top’ etiketten. De kwaliteit is af te zien aan de wijze waarop de inkt in het papier vloeit. Bij afnemende kwaliteit verandert het diepe zwart in grijs, in de afdruk (van bijvoorbeeld een barcode) komen hiaten, zichtbaar als witte strepen. 

Lintkwaliteit
Ook de lintkwaliteit speelt een rol. Dit zal geen verbazing wekken. Gebruik altijd een voor de betreffende printer geschikt lint van goede kwaliteit (goedkoop is duurkoop). De waslaag moet goed hechten op de backing (steunfolie). Een lint is vervaardigd van kunststof, waardoor statische elektriciteit in de printer opgebouwd kan worden. Met name de printkop is hiervoor gevoelig. Veel statische elektriciteit betekent dat de kop minder lang meegaat. 

Dezelfde leverancier
Het is raadzaam om, met name bij de eerste aankoop op dit gebied, zowel de printer als het lint en de etiketten van dezelfde leverancier te betrekken. Een goed functionerend printproces is sterk afhankelijk van de juiste combinatie van die drie factoren. Bij het gebruik van betere kwaliteiten lint en etiketten – die wellicht iets duurder zijn – slijt de printkop minder snel, wat dan weer een besparing oplevert. De leverancier kan hierin adviseren en men heeft dan één aanspreekpunt als er iets fout gaat. In een later stadium kan men dan altijd besluiten om de etiketten en/of linten om kostprijstechnische redenen elders te kopen.

Onderhoud
Regelmatig onderhoud van de printer komt de proceskwaliteit ten goede en verlengt de levensduur van de printkop. Het is raadzaam om na iedere verwisseling van het lint de printkop schoon te maken; deze is dan ook goed toegankelijk. Voor het schoonmaken hiervan zijn speciale reinigingsfilms verkrijgbaar, het kan eventueel ook met alcohol of een andere reinigingsvloeistof. Preventief (en correctief) onderhoud kan ook door de leverancier worden uitgevoerd, bijvoorbeeld één keer per jaar. 

Stofvrije opstelling
Stof op etiketten leidt tot problemen. Het verdient daarom aanbeveling de printer enigszins stofvrij op te stellen, hoewel er geen cleanroom-condities nodig zijn. 

Besparing lint
Sommige printers zijn voorzien van een ‘ribbon save’ mechanisme. Vaak wordt maar een klein deel van de inkt op een lint gebruikt. Om het lint beter te benutten zorgt een speciaal mechanisme ervoor dat ook de in eerste instantie onbenutte plaatsen van het lint gebruikt worden. De printer wordt daarmee wel storingsgevoeliger en high speed toepassingen zijn daarmee onmogelijk.


Basisinformatie voor aanvragen offerte

Om vergelijkbare offertes van leveranciers aan te vragen zijn minimaal de volgende gegevens nodig:

 • etiketbreedte (printbreedte is groter of gelijk aan etiketbreedte);
 • totale hoeveelheid te bedrukken etiketten per jaar;
 • speciale eisen aan de etiketten;
 • toepassing.

Bij het laatstgenoemde punt, de toepassing, gaat het ondermeer om de vraag of de printer mobiel dan wel stationair wordt ingezet. Een ander toepassingsaspect is het object waarop de etiketten worden geplakt. Dit bepaalt het etiketmateriaal, waarbij moet worden aangetekend dat niet alle materialen in een willekeurige printer verwerkt kunnen worden. Voorbeeld: etiketten die worden aangebracht aan de binnenkant van lichtarmaturen moeten hittebestendig zijn; dit vereist een speciaal lint, en de printer moet geschikt zijn om dit lint te verwerken. Etiketten voor olievaten dienen aan andere eisen te voldoen, dus moet hier weer een andere lintkwaliteit worden toegepast. 

 

 

Reageer op dit artikel