artikel

Referentiebezoeken

Warehousing

Het gaat bij het invoeren van een Auto-ID systeem, net als bij een informatiesysteem om meer dan functionaliteit, het gaat om gebruikers die het systeem maximaal benutten.

Het is in deze fase van het traject belangrijk om contact te zoeken met bedrijven die ervaring hebben met vergelijkbare projecten en oplossingen. Het gaat dan uiteraard bij voorkeur om bedrijven met een vergelijkbare problematiek die een onafhankelijke mening kunnen geven.

 

De leveranciers zullen er veelal op aandringen dat slechts met referenties contact wordt opgenomen nadat dit met hen is afgestemd; we pleiten voor enig begrip hiervoor; op referenties wil je een beetje zuinig zijn. Mocht u echter al relaties hebben of mensen kennen in uw branchevereniging die ervaring hebben, is er natuurlijk niets op tegen om daar eens contact mee op te nemen……

Reageer op dit artikel