artikel

Palletwikkelaars

Warehousing

Goederen op een pallet kunnen effectief worden beschermd tijdens opslag en transport door het geheel met kunststof folie te omwikkelen. Dit handmatig doen is één mogelijkheid: de medewerker knoopt het begin van de folie aan de pallet en loopt er vervolgens enkele malen omheen, de rol afwikkelend en langzaam naar boven toe werkend. Deze werkwijze is niet ergonomisch, nogal tijdrovend en de stabiliteit van de lading is vaak niet optimaal.

Zolang het om enkele pallets per dag gaat is dit wel de meest economische aanpak. Bij grotere aantallen, vanaf zo’n tien pallets per dag, kan investering in een wikkelaar interessant zijn. Niet alleen bespaart deze tijd en is men ergonomisch verantwoord bezig, maar ook is de stabiliteit gegarandeerd en kan men van een bijkomend voordeel profiteren: materiaalbesparing. In de bepaling van de terugverdientijd speelt deze laatste factor een belangrijke rol.

 

Praktijk

In de dagelijkse praktijk blijkt dat veel bedrijven nog handmatig werken waar een palletwikkelaar alleen al om economische redenen te verkiezen zou zijn. Dat men ervan afziet het foliewikkelen te mechaniseren c.q. te automatiseren, komt vaak omdat men opziet tegen de vaak vereiste aanpassing van het logistieke systeem. In de nieuwe situatie wordt een nieuw bewerkingsstation gecreëerd: de pallets moeten eerst naar de wikkelaar, en vervolgens naar een van de laaddocks.


Apparatuur

Er zijn vier soorten machinaal wikkelen; sommige daarvan zijn bovendien beschikbaar in een semi- en een volautomatische vorm.

 

 1. Draaitafel-palletwikkelaar
  Dit is op de Nederlandse markt het meest verkochte type; het is de meest flexibele oplossing voor het wikkelen van maximaal 20 pallets per uur. De pallet wordt op een draaibaar plateau geplaatst, een arm die de folierol draagt beweegt langzaam omhoog tot het geheel is omwikkeld. We onderscheiden een semi- en een volautomatische variant. Bij de eerste (fig. 1) wordt de folie met de hand aangeknoopt en na het wikkelen losgemaakt, en dient men met een druk op de knop het wikkelen van start te doen gaan. Bij de volautomatische uitvoering (fig. 2) – interessant vanaf 20 tot 40 pallets per uur – wordt de folie volledig automatisch aangebracht op de vanuit warehouse of rollenbaan aangevoerde pallet. De folie wordt automatisch afgenomen, waarna het proces met een seal- of knoophandeling voor de folie wordt afgerond. 
  De draaitafel-palletwikkelaar is een goede ‘instapoplossing’ om het (semi- of vol-) automatisch wikkelen te implementeren. De investering is relatief laag, hij neemt weinig ruimte in en kent een lange levensduur (met een hoge restwaarde op een ruime markt). Als nadeel kan men noemen dat de ‘middelpuntvliedende’ kracht van de pallet plus lading grenzen stelt aan de rotatiesnelheid. Bij het werken met een pompwagen is voor de aanvoer van pallets een oprijplaat nodig (of draaitafel inbouwen in de vloer).
  Een volautomatische draaitafel-palletwikkelaar draagt bij aan optimalisering van de logistieke stroom. Terwijl de pallet wordt gewikkeld, kan de heftruckchauffeur weer een nieuwe pallet ophalen, er gaat geen tijd verloren door handmatige handelingen; het proces loopt automatisch door.  
   
 2. Mobiele palletwikkelaar
  Een soort robot, aangedreven door een accu, beweegt zich om de pallet heen, tast daarbij zelf de lading af, en brengt de folie eveneens ‘spiraalsgewijs’ op de onder 1.2.1 omschreven wijze aan (fig. 3). Deze werkwijze leent zich voor grote objecten (waarbij het gewicht irrelevant is). Omdat dit type wikkelaar duidelijk niet plaatsgebonden is, kan hiermee op verschillende locaties worden gewikkeld.
   
 3. Armwikkelaar
  Hierbij is de pallet stationair en draait een arm voorzien van een folierol met een snelheid tot 12 rotaties per minuut om de lading heen. De pallet kan hierbij op de grond blijven staan, wat m.n. bij zware (of instabiele) ladingen een voordeel is. Omdat de pallet niet beweegt zijn hogere wikkelsnelheden dan bij een draaitafel mogelijk; de ‘middelpuntvliedende kracht’ stelt hier immers geen beperkingen. Daar staat tegenover dat deze oplossing meer ruimte vergt dan een draaitafelwikkelaar en bovendien duurder is. De toegepaste sleepcontacten vormen een potentiële bron voor storingen. Instabiele ladingen moeten met een hogere snelheid worden verpakt. Ook de armwikkelaar is verkrijgbaar in volautomatische uitvoeringen (fig. 4) met een snelheid van 30 tot 35 rotaties per minuut. Investering in de volautomatische uitvoering is interessant vanaf 40 tot 60 pallets per uur.
   
 4. Ringwikkelaar
  De folierol hangt bij deze volautomatische methode aan een ring, die met een snelheid van ca. 70 rotaties per minuut rond de pallet kan draaien (twee maal zo snel als bij een armwikkelaar) en zich tevens in verticale richting kan verplaatsen (fig. 5). Dit is niet alleen een snelle, maar ook flexibele werkwijze: het aanbrengen en afnemen van de folie kan op iedere hoogte gebeuren, bijvoorbeeld alleen op het bovenste deel (bij andere machines moet men altijd onderaan beginnen én stoppen), wat materiaal bespaart. Een apart punt is dat de storingsgevoeligheid van de ringwikkelaar kleiner is dan die van de armwikkelaar vanwege het ontbreken van sleepcontacten. Een volautomatische ringwikkelaar is economisch in aanschaf vanaf 60 – 140 pallets per uur.

 


Toevoegmateriaal

Voor het wikkelen van allerhande goederen wordt folie gebruikt dat voor de vereiste stabiliteit en bescherming tijdens het transport en de latere opslag moet zorgen. Standaard wikkelfolie is verkrijgbaar in transparante of (i.v.m. diefstalpreventie) zwarte uitvoering en wordt geleverd op 50 cm brede rollen voor hand- of machinegebruik. 
Veel verkocht is polyethyleen machinefolie met een dikte van 20 µm en een lengte van 1700 m (ca. 17 kg). De prijs varieert van dag tot dag met de PE-prijs mee, waardoor de verpakkingsprijs per pallet moeilijk exact is vast te leggen.

 

Naast standaard folie zijn er speciale soorten:

 • gatenfolie (voor luchtdoorlaat, denk aan planten);
 • sleuvenfolie (meer doorlaat);
 • witte wikkelfolie;
 • nylon wikkelnet (zeer hoge luchtdoorlaat, geschikt voor zwaardere lading: aardappelen, uien,   bouwmaterialen).

Opties folietoevoer

Opdat de folie met de juiste spanning om de goederen komt te zitten, kan men de wikkelapparatuur voorzien van een mechanische folierem. Deze creëert een zekere trekkracht op de folie; de trekkracht bepaalt samen met de hoeveelheid folie in feite de ‘verpakkingskracht’ en daarmee zekerheid dat de goederen stabiel op de pallet blijven zitten. 
Een professionelere oplossing is een aangedreven voorreksysteem. Zoals de naam al aangeeft, rekt deze de folie aanzienlijk uit: met maximaal 300 procent, dat wil zeggen 1 meter oorspronkelijke folie wordt 4 meter. De grote besparingen op wikkelfolie die hierdoor mogelijk zijn, leiden tot een korte terugverdientijd voor deze optie (die een investering vergt van ca. € 2000,-).

 

Instelbaar

De trekkracht is afhankelijk van de lading instelbaar, waardoor voor zowel lichte lading (kussens) als zware (cementzakken) de juiste verpakkingskracht ingesteld kan worden en altijd een stabiel geheel ontstaat. Investering in deze optie is economisch vanaf ca. 20 pallets per dag.


Aandachtspunten en tips

Veelheid van oplossingen
Veel kennis is nodig om voor een gegeven situatie de juiste wikkeloplossing te kiezen. Economisch rendement speelt hierbij een hoofdrol: een systeem moet zich normaal gesproken binnen een jaar terugverdienen. De leverancier heeft een belangrijke adviserende functie. Een breed programma zal de leverancier ervan weerhouden vanuit eigen commercieel eigenbelang een bepaalde oplossing naar voren te schuiven, terwijl een andere oplossing (die buiten zijn programma valt) eigenlijk beter zou voldoen. 

Maak kostenvergelijking
Maak voor de investering in een palletwikkelaar altijd een gedegen kostencalculatie. Vergelijk daarbij over een langere periode de kosten van handmatig met machinaal wikkelen. Betrek daarbij eventueel de mogelijkheid om sterk op folie te besparen door extra te investeren in een aangedreven voorreksysteem.


Basisinformatie voor aanvragen offerte

Om vergelijkbare offertes van leveranciers aan te vragen zijn minimaal de volgende gegevens nodig:

 • afmeting van de pallets (l x b x h);
 • soort te laden producten (licht, zwaar, stabiel of instabiel);
 • stapelwijze (kolommen of in verband);
 • capaciteit: aantal pallets per uur/dag;
 • omgevingscondities;
 • handling van de pallets (reach truck, heftruck, pompwagen, rollenbanen, stapelrobot);
 • logistieke flow;
 • beschikbaar budget;
 • bijkomende eisen aan de gewikkelde pallet (stof- en waterdichtheid);
 • opslagwijze van de verpakte pallets (buitenlucht, open vrachtwagens);

Enkele woorden ter toelichting
De omgevingscondities kunnen bijzondere eisen aan de gekozen wikkeloplossing stellen. Denk bijvoorbeeld aan een vrieshuis, of een visverwerkend bedrijf, waar roestvast staal wordt toegepast i.v.m. het veelvuldig schoonspuiten van de werkomgeving. De logistieke flow kan een uitgangspunt vormen of reden tot aanpassing bij de introductie van wikkelapparatuur. 
Bevinden zich bijvoorbeeld stapelrobots op vijf locaties, waarbij vervolgens naar één punt wordt getransporteerd, dan volstaat één wikkelaar. Bij transport naar twee punten zijn twee wikkeloplossingen nodig enz. Snelle toevoer van pallets uit (of naar) een automatisch opslagsysteem kan betekenen dat men voor een hoogwaardige oplossing kiest zoals een ringwikkelaar. Ten slotte de bijkomende eisen aan stof- en waterdichtheid: een voorbeeld hiervan vormt de eis om een z.g. topvel te plaatsen bovenop de gewikkelde pallet, zodat geen water kan binnendringen.

Reageer op dit artikel