artikel

Ontstaan van Auto-ID

Warehousing

In het verleden werkte men anders, dacht men anders en was de techniek nog niet zover als nu. En zo zal men in de toekomst ook over ons praten. Het ontstaan van de Auto-ID technologieën kunnen we dan ook bezien in het licht van die tijd en in relatie tot de technieken die men toen tot de beschikking stonden.

Daarom zullen er ook nu en in de toekomst Auto-ID technieken gaan ontstaan: het kan worden gezien als een voortschrijdend proces.

 

Het ontstaan van de barcode is gekoppeld aan een combinatie van factoren: er stond in 1948 een Amerikaanse student, Bernard Siver, te luisteren toen een fabrikant van voedingsmiddelen vroeg om onderzoek naar het automatisch herkennen van producten aan de kassa. De student had gehoord van Morse signalen en van de techniek om bij het wisselen van films het geluidspoor te synchroniseren. Hij legde het probleem voor aan zijn leraar Norman J. Woodland. Beide werkten aan een patent en vertaalden de punten en lijntjes naar de dikke en dunne balkjes (the Bars) van de huidige barcodes.

 

Het ontstaan van RFID heeft alles te maken met de bestaande radiotechnologie uit de tijd van Marconi in combinatie met microprocessoren. Het tot volwassenheid komen van RFID heeft alles te maken met het vol raken van de ether en het middels wetgeving toekennen van frequenties. Het standaardiseren van RFID technieken heeft alles te maken met het globaliseren van de logistiek: de wereld is middels Internet verbonden en

Reageer op dit artikel