artikel

Juryrapport Technische Unie

Warehousing

De jury heeft Technische Unie in Alphen a/d Rijn voorgedragen voor de prijs Veiligste Magazijn van 2009.

In omvang is Technische Unie veruit de grootste logistieke organisatie van de drie genomineerden. Een organisatie van deze omvang brengt veel veiligheidsrisico’s met zich mee. Bovendien valt het niet altijd mee om iedereen in een dergelijke grote groep medewerkers mee te krijgen in een scherp veiligheidsbewustzijn. De jury heeft dat in haar afwegingen meegenomen.

Dat Technische Unie veel aandacht geeft aan het creëren van een veilige werkomgeving, blijkt onder andere uit het jaarlijks toekennen van een interne veiligheidsprijs aan een afdeling die zich op dit punt heeft weten te onderscheiden. Een bijzonder initiatief, dat de jury zeker weet te waarderen.

 

Ongevallenregistratie

Er is tevens een heldere ongevallenregistratie, waar het management veel aandacht aan geeft richting medewerkers. De benodigde inspecties worden volgens de regels toegepast. In het orderpickgebied is een effectieve scheiding tussen truckverkeer en medewerkers zichtbaar. Verder zijn er overkapte en afsluitbare laad- en losdocks om tocht te voorkomen. Bij de goederenontvangststations zijn ergonomische maatregelen genomen. Ook de buitenopslag van kabeltrommels ziet er overzichtelijk uit.

 

Dynamic Picking System

Technische Unie zag zich geplaatst voor een lastige afweging tussen enerzijds verhogen van de productiviteit en anderzijds het belang van veiligheid. Besloten is om een voor Nederlandse begrippen forse investering te doen in een DPS (Dynamic Picking System). De uitvoering daarvan is in volle gang. Ten aanzien van ergonomie en veiligheid is nu al te zien, dat Technische Unie hiermee een flinke stap heeft gezet. Wel is op dit moment bij de ompakstations van het DPS sprake van een hoge verkeersintensiteit. De bedoeling is om op termijn een ruimer verkeersplein te realiseren.

 

Minder lange loopafstanden

De jury waardeert de wijze waarop Technische Unie de fysieke belasting van medewerkers, inclusief lange loopafstanden, heeft weten in te perken. Op het punt van orde en netheid valt nog het een en ander te verbeteren. Het management gaat dit met de invoering van het zogenaamde 5S concept stimuleren. Het resultaat hiervan zal, zeker na de afronding van de verbouwing, absoluut bijdragen aan een verbeterde werkomgeving met minder veiligheidsrisico’s. Wellicht dat dan ook het veiligheidsbewustzijn bij alle medewerkers meer vanzelfsprekend zal worden dan nu het geval lijkt te zijn. Daarmee zal Technische Unie – net als Scania – opnieuw een hele goede kandidaat kunnen zijn voor deze prijs.

Reageer op dit artikel