artikel

Juryrapport Scania Production

Warehousing

De jury heeft Scania Production in Zwolle voorgedragen voor de prijs Veiligste Magazijn van 2009.

De jury is onder de indruk van de wijze waarop Scania haar productielijn in de fabriek laat bevoorraden vanuit een schoon en goed geoutilleerd magazijn. Het voorzieningenniveau is hoog. Dat blijkt bijvoorbeeld uit de toepassing van uitschuifbare palletlocaties en naar eigen inzicht opgebouwde verzamelkarren voor de bakken met onderdelen, die efficiënt richting fabriek gaan.

Er is echter meer. Zo zijn er tilhulpen en andere hulpmiddelen om medewerkers zo min mogelijk te belasten. Als voorbeeld zijn er speciaal ontwikkelde verzamelkarren, waar de verzamelde productbakken eenvoudig afgeschoven kunnen worden. Ook de rest van de veiligheidsvoorzieningen trof de jury aan op een wijze, die zeker voor een bedrijf met een Zweedse moederorganisatie niet ongebruikelijk is.

 

Toyota principe

Het veiligheidsbeleid van Scania vindt zijn oorsprong in het concept SPS (Scania Productie Systeem), dat gebaseerd is op de bekende principes die Toyota hanteert. Met gestandaardiseerde werkmethoden werkt Scania concreet aan het voorkomen van fouten en aan een omgeving waarin continu verbeteren als hoogste doel wordt aangemerkt. De jury constateert met genoegen dat in de afwegingen die worden gemaakt het aspect veiligheid bovenaan het prioriteitenlijstje staat. Respect voor medewerkers is gedefinieerd als een belangrijke pijler. Vertaald naar de werkomgeving – ook in het magazijn – zorgt dat voor een actief beleid naar een gezonde en plezierige werkplek voor iedereen. In het strategisch plan voor 2009 staan om die reden concrete KPI’s voor bijvoorbeeld ongevallen.

 

New Line Supply

Op dit moment is Scania bezig met het ombouwen van de logistieke organisatie in een nieuw programma NLS – wat staat voor New Line Supply. Onderdeel daarvan is het bevoorraden van de montagelijn met behulp van treintjes in plaats van heftrucks. Een betere scheiding van voetgangers en heftruckverkeer is al gerealiseerd in de smalle doorgang van magazijn naar fabriek. Het management geeft aan meer aandacht te willen geven aan het wegwerken van mogelijk risicovolle verkeerssituaties.

 

Ondanks de beperkingen, die de interne verhuizing met zich meebrengt en het effect van de huidige crisis op de bedrijfsvoering van Scania, spreekt de jury zijn waardering uit voor het gevoerde beleid. Het management zelf constateert, dat er nog een weg te gaan is om op het gewenste veiligheidsniveau te komen. De jury hoopt daarom dat Scania zich op termijn opnieuw zal willen kandidaat stellen voor de Prijs het Veiligste Magazijn.

Reageer op dit artikel