artikel

Implementatie Auto-ID is een veranderingsproject

Warehousing

Het invoeren van Auto-ID betekent dat er binnen uw organisatie iets verandert. Mensen zullen sommige taken niet meer uitvoeren en u zult opeens meer informatie krijgen waarmee wat moet worden gedaan.

De implementatie van een Auto-ID systeem bestaat niet alleen uit het inkopen van hardware en het installeren van software. Het betekent dat mensen de verandering moeten accepteren. Want de mensen moeten ermee werken. De effectiviteit van Auto-ID is het product van de kwaliteit met de acceptatie.

Ofwel E = K * A.

 

De implementatie van Auto-ID is veel meer dan het installeren van hardware en software. Het is een veranderingsproces met grote effecten op de organisatie, de werkwijzen en de bedrijfsprestaties.
 

De invoering moet daarom projectmatig aangepakt worden. Basisvoorwaarde is dat tijdelijk "extra" capaciteit ter beschikking is en dat er een goed en realistisch projectplan opgesteld wordt. Een belangrijke rol voor het ontwikkelen van een plan ligt bij de adviseur(s) en leverancier(s) maar commitment vanuit uw organisatie als opdrachtgever is zeker zo belangrijk.  

 

Risico’s bij de implementatie liggen op de loer en kunnen van verschillende kanten komen. Van onvoldoende kwaliteit van de software en van de implementatiepartner maar ook van uw eigen organisatie. Tenslotte is de implementatie van een standaardpakket Auto-ID project niet uw dagelijks werk. Aan de andere kant is het belang voor de organisatie en uzelf om de implementatie succesvol te laten verlopen enorm.

 

Het managen van een zo complex veranderingsproces vraagt speciale aandacht, deskundigheid en capaciteit uit uw eigen organisatie en/of externe ondersteuning.

Reageer op dit artikel