artikel

Gefaseerde implementatie

Warehousing

Ten opzichte van de huidige situatie is de invoering van een Auto-ID systeem een behoorlijke verandering..

Het is een goede zaak om de invoering gefaseerd te laten plaatsvinden.

Een goede manier van werken is om na de initiële installatie een realistische testomgeving in te richten waarbij het projectteam, aangevuld met een professionele tester, als eerste het systeem in gebruik neemt.

  

Daarna kunnen de aanstaande gebruikers het systeem leren kennen en gebruiken, zodat zij vol betrokken zijn bij de uiteindelijke invoering op de werkvloer. Deze manier van werken geeft volop ruimte voor onvoorziene verbeteringen die zorgen voor een succesvolle invoering.

Reageer op dit artikel