artikel

Crossdocken in allerlei soorten en maten

Warehousing

Crossdocken in allerlei soorten en maten
Crossdocken

Zendinggroottes worden kleiner en doorlooptijden staan onder druk. Hierdoor neemt de interesse in crossdocking een vlucht. Steeds meer bedrijven besluiten tot het inrichten van een crossdockcentrum. Ook biedt het WMS steeds meer ondersteuning.

Artikel oorspronkelijk gepubliceerd in Logistiek op 11 maart 2010.

Voorraad kost geld. Mede ingegeven door de economische recessie is het sturen op kostenbeheersing een leidend en steeds belangrijk wordend principe in veel organisaties.

   

Het idee bij crossdocken is dat de goederen vanuit de inkomende trailer zonder tussenliggende opslag naar het dock van de vertrekkende trailer wordt –gebracht. Daardoor verblijven de goederen normaal gesproken –minder dan vierentwintig uur in de crossdock, soms zelfs minder dan één uur.

   

Dit is het grote verschil met de traditionele distributiewijze waarbij steeds voorraden worden opgeslagen in magazijnen en later de goederen pas worden gepickt. Doordat bij crossdocking inkomende goederen onmiddellijk worden omgezet in uitgaande –goederen verhoogt het de service voor de klant en maakt het transport veel efficiënter. In snelle –sectoren zoals food en retail wordt crossdocking toegepast om de doorvoer van goederen te verhogen en sneller te laten verlopen. Verder zijn het de spare-parts –distributeurs die ermee werken en logistiek dienstverleners die zelf vrachten consolideren via een eigen crossdockcentrum.

  

Varianten

Het opzetten van een crossdock-operatie is niet eenvoudig. De complexiteit hangt af van de exacte variant van crossdocking die wordt gekozen en de mate waarin het WMS die variant ondersteunt. Capgemini deed hier onderzoek naar en komt tot een onderverdeling in vijf vormen.

De eerste is de ‘opportunistische’ variant. Hierbij worden binnenkomende goederen normaal ingeboekt in het WMS, waarna het systeem signaleert dat er voor één van de ontvangen artikelen een backorder open staat. In plaats van de betreffende goederen in –opslag te sturen, worden ze direct doorgezet naar de expeditie-afdeling.
 

De tweede vorm lijkt op de eerste, alleen gaan de goederen dan niet rechtstreeks, maar via de voorraad naar de expeditieafdeling. Deze variant wordt aangetroffen in magazijnen waar het WMS geen crossdock-functionaliteit kent. Een stapje verder gaat het plannen van crossdocking. Daarbij wordt de informatie uit het elektronisch verzendbericht gebruikt om de crossdock-activiteiten in te plannen nog voordat de goederen daadwerkelijk gearriveerd zijn.

 

Geavanceerder is de –variant waarbij niet het elektronische verzendbericht, maar de –inkooporder wordt gebruikt om de crossdock-activiteiten te plannen.

De laatste variant van crossdocking is een werkwijze die veel retailers toepassen. Bij het magazijn komt een complete vrachtauto met goederen aan, die vervolgens moet worden verdeeld over –verschillende laaddocks en de zending door middel van verschillende ritten een vervolg krijgt.

 

Crossdock centra

In sommige gevallen wordt gewerkt met een crossdock centrum of een netwerk van crossdock –centra. Dit geeft wat extra uitdagingen. Er moet immers worden vastgesteld welke centra worden gebruikt voor de transporten en daarnaast moet nog worden –bepaald met hoeveel vrachtwagens het transport gedaan wordt en welke routes hiervoor worden gebruikt. Een ritplanningssysteem is dan nodig en daarnaast een goede planning van de beschikbare arbeidskrachten en informatie over de aankomst- en vertrektijden van de transporten. Als het aan coördinatie schort blijven –goederen onnodig lang in een crossdock staan, wat de doorstroming belemmert.

 

Sleutelactiviteit

Het toewijzen van vrachtwagens aan de poorten is bij grote crossdockterminals een sleutelactiviteit. De terminals bevatten soms 10 tot 200 of zelfs meer dockdeuren. Om alles dan zonder vertragingen te laten verlopen, moeten de vrachtwagens een bepaalde tijdsperiode aan een specifieke poort toegewezen krijgen. Gedurende dit tijdsvak worden de vrachtwagens uit- of ingeladen.

 

Vaak worden bestaande gebouwen ingericht als crossdock. Bij nieuwbouw is er een aantal optimale vormen. De basisvorm van een crossdock is de I-vorm: een smalle rechthoek met deuren aan beide zijden van het gebouw. Een nadeel is dat het een erg inefficiënte vorm is als het aantal –deuren groot is, de onderlinge –afstanden worden dan groter, de diameter van het crossdock neemt toe. Ook bestaan L-, H-, of T-vormen. Voor welke vorm ook wordt gekozen, de locatie van de te gebruiken dockdeuren is van groot belang. De beste deur om te gebruiken bij crossdocken is de deur met de kortste –afstand tot de andere deuren. De beste deuren liggen vaak in het centrum van het dc.

 

Automatisch crossdocken 

Er worden steeds meer mogelijkheden ontwikkeld om crossdocking automatisch te laten uitvoeren, bijvoorbeeld gebaseerd op automatisch sorteren. Hierdoor neemt het handmatige werk af waardoor nauwkeuriger kan worden gewerkt.

 

Automatische crossdocking is vooral geschikt om de productkwaliteit van verse producten te garanderen. Vanderlande heeft automatische cross-dockingsystemen geïmplementeerd bij verschillende levensmiddelenbedrijven. Zo ook bij Plus Retail. Voor het landelijk distributiecentrum, van waaruit 278 winkels worden beleverd, heeft het bedrijf een systeem gekozen waarin twee orderverzamelstrategieën voor producten met een lage omloopsnelheid, ‘goederen naar de man’ met 5 miniloads en zone picking, worden gecombineerd in één geïntegreerd systeem. Dit heeft geleid tot een hogere nauwkeurigheid (99,99%), een –verhoogd serviceniveau naar de winkels door het groeperen van productfamilies, en lagere kosten binnen het distributienetwerk.

 

Het geautomatiseerde dc van handelsvereniging Haluco en telersvereniging Best Growers Benelux is een ander voorbeeld van crossdockautomatisering. Het systeem won vorig jaar een innovatieprijs. Haluco heeft in het dc in Bleiswijk naast reguliere opslag ook de in- en uitslag grotendeels geautomatiseerd. De vrachtauto’s worden nog wel handmatig gelost met elektropallettrucks, maar direct daarna worden de pallets op conveyors gezet. Twee traversewagens –zorgen voor het transport naar de verpakkingsafdeling of het automatische hoogbouwmagazijn. Bij crossdocking worden de pallets met behulp van de traversewagens direct doorgezet naar het juiste dock. De lading voor vrachtauto’s wordt klaargezet op twee parallel opgestelde conveyors. Ook in dit geval is alleen een elektropallettruck nodig om de laatste meters richting de vrachtauto te overbruggen. De Duitse magazijninrichter Westfalia is mede het brein achter dit in hoge mate geautomatiseerde AGF-dc.

 

WMS

Steeds meer WMS systemen bieden mogelijkheden om voorraad ‘mobiel’ te maken. Het systeem bevat dan functionaliteiten om de ontvangen goederen uit elkaar te halen en aan een vervolgadres toe te wijzen. Ook kunnen de zendingen worden gecombineerd met eerder gepickte goederen die al klaarstaan. Op deze manier krijgt het afleveradres in één levering de goederen en aantallen die ze nodig hebben.

Een doeltreffende crossdocking-strategie uitrollen vraagt om een goede samenwerking met partners in de keten. ‘Een crossdock is net zo nutteloos als een leverancier niet in staat is de producten op tijd te leveren als wanneer de transporteur aan de andere kant van het laadplatform niet klaar staat om de producten te ontvangen’, concludeerde Pieter Van den Broecke van Manhattan Associates vorig jaar in zijn expertartikel ‘Supplier enablement: de sleutel voor crossdocking’.

 

Het mooiste is natuurlijk als een leverancier elektronisch met het systeem van de klant kan communiceren. Maar uit onderzoek blijkt dat voor 40 procent van de leveranciers e-mail nog steeds het –belangrijkste instrument is voor communicatie over de orderstatus. Voor veel bedrijven is de –integratie met de IT-systemen van de klant nog ver van het bed. Bij de keuze van een systeem om de crossdocking-processen te beheren, is het belangrijk om hier –rekening mee te houden.

   

Consolidatie

Steeds meer bedrijven en logistiek dienstverleners werken samen bij het opzetten van een crossdockcentrum, bijvoorbeeld in de grensstreken. Logistiek dienstverlener Adantra uit het Zeeuwse Eede opende niet alleen een nieuw geconditioneerd crossdockcentrum van 1.000 vierkante meter, maar startte ook een samenwerkingsverband op met transporteurs uit de regio. Deze ondernemingen kunnen in het centrum fruit en groente hergroeperen voor verdere distributie. Op zes platforms kunnen dagelijks dertig tot veertig vrachtwagens worden geladen en gelost. Adantra biedt klanten de mogelijkheid om containers met fruit, aangevoerd vanuit de havens van Zeebrugge, Vlissingen of Antwerpen te laten overslaan. Door samen te werken met de Franse logistiek dienstverlener Sotrab-–Petrus beschikt het bedrijf ook over een op- en overslagplatform in Noord Frankrijk en één in de buurt van Lyon.

 

Eigen crossdock

Een ander voorbeeld is logistiek dienstverlener Visser uit Duiven. Dit bedrijf heeft al enige tijd een eigen crossdockcentrum van 6.500 vierkante meter in beheer waar onder andere een tiental Duitse transporteurs deelladingen kunnen afleveren die vervolgens gebundeld door Visser worden afgeleverd.

DailyFresh Logistics heeft vorig jaar in Venlo een deel van het Convenience Logistiek Center in gebruik genomen om als neutraal logistiek dienstverlener geconditioneerde crossdockactiviteiten te kunnen uitvoeren voor groenten, fruit, vlees, vis en zuivel.

 

AUTOMATISEREN EN CROSSDOCKEN

Crossdocken is het ontvangen en samenvoegen van goederen naar bestemming om deze vervolgens snel te verzenden naar de volgende bestemming. Doordat de goederen niet worden opgenomen in de voorraad, niet door het pickproces heen hoeven en kunnen worden gebundeld met andere goederen, levert deze toepassing een reductie van opslag-, arbeids- en transportkosten op. Crossdocking is geschikt voor makkelijk te hanteren producten waarvan de afzet groot is en waarvan de vraag ernaar weinig varieert. Frequente zendingen en korte doorlooptijden zijn sleutelbegrippen.

 

In de loop van de jaren worden crossdocking activiteiten steeds beter ondersteund door WMS-systemen. Het systeem bevat dan functionaliteiten om de ontvangen goederen uit elkaar te halen en aan een vervolgadres toe te wijzen. Ook kunnen de zendingen worden gecombineerd met eerder gepickte goederen die al klaarstaan. Op deze manier krijgt het afleveradres in één levering de goederen en aantallen die ze nodig hebben.

 

Ook het automatisch sorteren van binnenkomende goederen en het gebruik van conveyors om de goederen naar een volgend dock te krijgen wordt regelmatig uitgerold binnen bedrijven. Hierdoor wordt handmatig werk steeds minder en neemt de foutkans af. Automatische crossdocking is vooral geschikt om de productkwaliteit van verse producten te garanderen. 

 

Reageer op dit artikel