artikel

Omsnoeringsmachines

Warehousing

Omsnoeren geeft stabiliteit aan palletladingen en voor alle verpakkingen geldt dat deze na opening onbeschadigd en/of opnieuw te gebruiken moeten zijn. Een omsnoerde verpakking (behalve bij staalband) is eenvoudig te openen met een schaar en (bij kleine verpakkingen) kan het pakket aan de banden worden opgepakt.

Voor de aanschaf van een omsnoeringsapparaat is het belangrijk eerst te kijken naar de toepassing. Het aantal te omsnoeren verpakkingen, het aantal omsnoeringen per verpakking, de afmeting van de verpakking en het gewicht en de waarde van de verpakking met inhoud zijn voorwaarden die de keuze van de apparatuur bepalen.

 

Breeksterkte

Zo beïnvloeden de hoeveelheid benodigd band en de benodigde breeksterkte de bandkeuze. Van belang is ook het traject dat het pakket af gaat leggen. De omsnoering van een verpakking wordt zwaarder op de proef gesteld in het geval van lucht- en zeevracht en wegtransport over slechte wegen. Ook vocht- en temperatuursomstandigheden beïnvloeden de keuze. De waarde van de inhoud zal effect hebben op de gewenste veiligheidsmarge.
De omsnoeringstijd speelt een grote rol bij de apparatuurkeuze. Er is keuze uit staal en kunststofband (polypropeen en PET) en handapparatuur, automaten, semi-automaten en volautomaten.

 

Staalband

Voordelen:

 1. Eenvoudig handmatig te verwerken, dus veel toegepast bij handapparatuur;
 2. Af te voeren met oud ijzer;
 3. Goedkoop;
 4. Vormbaar waardoor na het omsnoeren een pakket beter in model blijft (denk bijvoorbeeld aan een bundel buizen);
 5. Sterk ( 800N/mm2 t.o.v. 450 N/mm2 PET);
 6. Voor sluiting keuze uit:
  – zegel (goedkoop, mogelijk met handapparatuur, betekent een extra onderdeel op voorraad, de rest sluitkracht is 60%);
  – stansen van weerhaakjes, hierbij drukt het weerhaakje van ene band in de andere;
  – puntlassen

Nadelen:

 

 1. Heeft kleine relaxatie (elastische rek 0,4%):
  – bij krimp van het pakket (bijv. onder invloed van temperatuur) neemt de spankracht snel af;
  – bij uitzetten van het pakket (bijv. hout onder invloed van vocht) snijdt het band in het pakket of knapt de band als het pakket sterker is;
 2. Kans op roest, maar verzinkt band is leverbaar;
 3. Kan insnijden in pakket van zachter materiaal;
 4. Han gevaarlijk zijn bij losknippen door scherpe randen en wegspringen van materiaal;
  – voor de veiligheid moeten oogbescherming en handschoenen gedragen worden.
Kunststof band

Voor omsnoeren met kunststof band is er keuze uit de materialen PP en PET. Voor beide geldt: de prijs is afhankelijk van de hoeveelheid materiaal. Smaller en/of dunner band is dus goedkoper.

 

Het band is verkrijgbaar in standaard breedtematen van 5 mm, 9 mm, 12 mm, 16 mm en 19 mm. De dikte kan variëren tussen 0,4 en 1,3 mm, afhankelijk van materiaalsoort en kwaliteit.
(Globale indicatie: 5 mm, 9 mm en 12 mm band kost per 1000 m: 3,5 euro, 6 euro en 7 euro).
Minder materiaal is minder sterk, maar voor veel pakketten is een hoge breeksterkte niet nodig (‘tilbare’ pakketten wegen zelden meer dan 20 kg).
Zo heeft 5 mm band een breeksterkte van ca. 50 kg en bij het gebruik van meerdere banden per pakket mag je de sterktes optellen. 

 

Kunststof heeft een grotere relaxatie dan staalband (PP= ca.12%).
Door veelvuldig bewegen van een pakket zal een kunststof band enigszins oprekken. De vereiste spankracht voor een pakket en het verlies door het oprekken van het band maakt dat de beginspankracht hoger moet zijn dan de berekende, benodigde kracht. Het voordeel van het oprekken van het kunststof band is dat het pakket bij krimpen of uitzetten minder snel beschadigt dan bij staalband en dat er spankracht overblijft om het pakket stabiel en transporteerbaar te houden.

  
Voor de sluiting bestaat er keuze uit wrijvingslassen (frictielassen), heatseal (met lastong) en ultrasoonlassen.

 

 

Wrijvingslassen

Heatseal

Ultrasoonlassen

Slijtdeel

Bewegende stempels

Lastong

Kop

Kosten slijtdeel

Laag

Laag

Hoog

Kwetsbaarheid slijtdeel

Weinig gevoelig

Gaat bij buigen snel stuk

Weinig gevoelig

Kwetsbaarheid proces

Materiaal smelt

Niet voor PET, dan kan kleine hoeveelheid chloorgas vrijkomen

Spanningsafhankelijk, bij grote spanningvsal in net, geen goede verbinding

 

 

Aandachtspunten

Kijk voor de capaciteit niet alleen naar het aantal omsnoeringen per dag, maar neem ook mee of de werkzaamheden regelmatig verdeeld op een dag plaatsvinden. Als alleen in de laatste twee uur op een werkdag  wordt verpakt vraagt dat een andere capaciteit.

 • Kijk bij de keuze voor de capaciteit (semi- en volautomaten) ook naar de opbouw van een omsnoeringscyclus (terugspoelen, spannen, sealen/lassen, inspoelen) in vergelijking met de werkwijze in een bedrijf. Bijna de helft van de cyclus is voor het opnieuw invoeren van het band. In deze tijd kan een nieuw pakket aangevoerd worden. Als dit gebeurt door de omsnoerde doos handmatig weg te zetten en ook met de hand de volgende te pakken dan kost dit veel meer tijd dan de invoertijd van het band. De winst van een machine, die theoretisch 40 pakketten per minuut kan omsnoeren ten opzichte van één die er 30 omsnoert, is dan maar een beperkte. Er zit dan maar een kleine winst in de tijd dat de medewerker wacht op de machine die het band spant en sealt. (ordegrootte: 0,9 sec omsnoeringstijd ipv 1,1 sec).
   
 • De ombouwtijd van bandbreedte is geen belangrijk criterium bij aanschaf. In de praktijk bouwen bedrijven niet vaak om. Dit is niet nodig omdat tijdelijk gebruik van een duurder band goedkoper is dan het ombouwen. Bij veelvuldig gebruikt van meerdere bandmaten wordt vaak gekozen voor de aanschaf van meerdere machines.
   
 • Goedkoop is duurkoop. Zowel bij bandmateriaal als apparatuur moet men zich realiseren dat storingen door mindere kwaliteit of een kwaliteit die niet past bij de toepassing, veel tijd kan kosten. Als een lading niet tijdig kan vertrekken of een heel productieproces stilligt (bij volautomaten) dan lopen de kosten/ gemiste omzet snel op en overtreffen de extra kosten van een duurdere machine of bandmateriaal. (één omsnoering bevat grofweg 3 eurocent materiaal, bij een doosomsnoering).
   
 • Let bij machinekeuze op beschikbaarheid van onderdelen bij storing en de werkelijke reactietijd van de servicedienst.
   
 •  Handmatig omsnoeren neemt bij vier banden om een pallet al gauw circa vijf minuten in beslag.

 

Vaktermen

Smalband en breedband

De basismaat van omsnoeringsband is 12 mm en als standaardmaten gelden 5 mm, 9 mm en 12 mm. Andere maten zijn 6 mm, 7 mm, 16 mm en 19 mm. De basisdikte bij kunststof band is 0,55 mm. Het is verkrijgbaar in 12 x 0,55 mm zelfs soms in 0,45 mm x 5 mm.
Band van 9 mm en breder is breedband, kleiner dan 9 mm is smalband.
Smalband wordt vrijwel niet handmatig toegepast.
Machines verwerken soms maar één bandmaat, vaak kunnen ze een range maten aan maar dan smalband of breedband.

 

Bovensluiter, zijsluiter, ondersluiter

De meeste apparatuur is standaard uitgevoerd als ondersluiter. Er zijn toepassingen waarbij een kop aan de onderkant ongewenst is of te veel zou vervuilen (bij gebruik van zand, zouten en zuren). Bij brede pakketten is dan een bovensluiting een optie. Bij smalle pakketten niet omdat de speelruimte voor de sluiter een te groot effect heeft op de spankracht. Bij een zijsluiter kan een pakket eenvoudig tegen het apparaat worden aangedrukt.

 

Functies bij semi-automatisch machines:

 • Automatische invoer:
  geldt voor eerste aanzet van band, hiervoor hoeft men voor de eerste bandinvoer niet het band door de gehele machine te leiden.
   
 • Refeed:
  als het band om welke reden dan ook bij het inspoelen niet tot het sluitmechanisme is gekomen dan klemt de machine de band niet en zal bij het spannen de band terugschieten in de machine. Bij refeed zal de machine de band nog een keer inspoelen waarna het vaak alsnog lukt om het pakket te omsnoeren.
   
 • Loopfunctie:
  als er geen pakket in het apparaat staat dan zal een machine zonder deze functie het band aanspannen tot het klempunt en kan breken. Op basis van een fotocel of van de hoeveelheid teruggespoeld band constateert deze functie dat er geen pakket is en maakt dan op een kleine maat een losse lus. Die springt uit de machine zonder dat er schade ontstaat.
Vuistregel voor de benodigde spankracht

 

 Vuistregel voor keuze van de apparatuur:         (prijzen globaal)
 0 tot 100 pakketten per dag: handapparatuur     

 (tot 900 euro)

 100-1000 pakketten per dag: automatische machines  

 (2500-8000 euro)

 (machine snoert aan en sluit het band dat handmatig om het pakket is gelegd)      
 Meer dan 1000 pakketten per dag: volautomatisch  

    (tot 25000 euro)

 (volledig zonder mensenhanden)  

                

Tussen automatisch en volautomatisch is er nog een keuze: een semi-automatische machine. Deze machine heeft wel een boog waar het band automatisch doorheen loopt, maar de machine wordt geactiveerd met een voetpedaal of handschakelaar. 

 

 

Basisinformatie voor aanvragen offerte

Voor het aanvragen van vergelijkbare offertes van leveranciers zijn minimaal de volgende gegevens nodig:

 1. Minimale en maximale pakketafmetingen;
 2. Aantal pakketten per dag, gewicht en aantal omsnoeringen per pakket;
 3. De toepassing en het soort transport
  (voor de keuze staal- of kunststofband);
 4. Bij semi- of volautomaat de werkwijze, de gewenste tafelhoogte en snelheid van aansluitende apparatuur.
Reageer op dit artikel