artikel

Topinstituut werkt aan breed draagvlak

Warehousing

Rondom het Topinstituut is het in de zomer niet stil geweest. Er zijn weer stappen in de goede richting gezet. De locatie is bekend en de bouwplannen zijn in voorbereiding. Breda is nu zover dat een groep kwartiermakers de plannen concreet gaat maken.

Artikel oorspronkelijk gepubliceerd in Logistiek op 28 augustus 2009.

Voor 1 november willen de betrokken ministeries horen waar ze hun subsidiegeld aan uit gaan uitgeven. Dat betekent volop werk voor de kartrekkers.
 

Theo Schut is als programmamanager van het Topinstituut naar voren geschoven, hij moet zorgen dat de plannen op tijd klaar liggen. De Gemeente Breda voert ondertussen gesprekken met Rotterdam, Amsterdam – de plaatsen die net naast het Topinstituut grepen – maar ook met Antwerpen, Venlo en andere logistieke hotspots om ook buiten de regio aansluiting te krijgen. Het Topinstituut kan alleen gaan draaien als er brede instemming is over de programmatische aanpak.
 

Topkenniscentrum

Ook de betrokken hoogleraren zoeken naar die instemming. Op 3 juli kwamen 35 Nederlandse hoogleraren logistiek van 9 universiteiten bij elkaar om te praten over de verdere vormgeving en hun rol in het Topinstituut. De kwartiermakers prof. Jo van Nunen en prof. Jan Fransoo vinden dat het een Europees verhaal moet worden. “Maar laten we het ook vooral zoeken in de synergie met andere innovatieprogramma’s, bijvoorbeeld gericht op maintenance en agro-food”, aldus de twee hoogleraren.
 

Hier haakte de stichting Maintenance Education Consortium (MEC) deze zomer graag op in. Ook zij sluiten aan en willen samen met de industrie een ‘Topinstituut Maintenance’ ontwikkelen naar analogie van het Topinstituut Logistiek. “Het MEC heeft de ambitie een topkenniscentrum voor alle onderhoudsectoren te realiseren, waarbij de gehele beroepskolom met elkaar samenwerkt en er een logische samenhang bestaat tussen de diverse opleidingen, tot en met wetenschappelijk onderwijs”, zei Emmy Bakker, directeur van de stichting, over de ambities van MEC.
 

Ook een concrete stap is de ontwikkeling van een logistiek experience center onder de naam LogiXperience (zie kader ‘Evoluon’ van de logistiek een stapje verder). Een samenwerkingsovereenkomst daartoe werd ondertekend met als doel een groots opgezet demonstratiecentrum met test- en opleidingsfaciliteiten, waar bedrijven hun innovaties op logistiek gebied met elkaar kunnen delen.
 

Bovenop het vuur

Verder zag de ‘Vereniging van het Nederlands Topinstituut voor Supply Chain Management & Campus’ het levenslicht en is ondertussen al honderd leden rijker.

Ook hier trekken twee kwartiermakers de kar. Ferry Boseker, supply chain manager bij Hero is voorzitter en Karel Kinds van ControlPay is secretaris en penningmeester.
 

Eind september wordt het bestuur tijdens een algemene ledenvergadering uitgebreid. Het doel is ook hier dat het niet een Brabants feestje blijft, maar de overige bestuursfuncties door leden uit andere regio’s worden ingevuld. Een van de leden, advies- en werving & selectie organisatie Process Improvers, spreekt zich positief uit over de vereniging hoewel het nog in de kinderschoenen staat. “Omdat we gevestigd zijn in Breda, hebben we ons meteen aangesloten”, aldus Marcel Schenk. “Als het topinstituut er straks fysiek staat, willen wij daar één dag in de week kantoor gaan houden om de contacten met andere logistieke bedrijven en kandidaten uit te breiden.”
  

Er zullen meer bedrijven zijn die bovenop het vuur willen zitten. De locatie van het Topinstituut, Rithmeester Park, is slechts van een beperkte omvang. Het wordt vechten om een plekje. Voor de bouw wordt 10,2 miljoen euro uitgetrokken en het te bebouwen oppervlakte meet maar 14 hectare. Het daadwerkelijke bouwproces neemt tot en met 2013 in beslag. Delen van het topinstituut worden tot die tijd ondergebracht in bestaande gebouwen, vlakbij het nieuw te bouwen complex.

 

Zie ook:

 09LOG013z012.

Reageer op dit artikel