artikel

André Opendorp, general manager DC Brabant Philips Lighting

Warehousing

André Opendorp, general manager DC Brabant Philips Lighting
André Opendorp, general manager DC Brabant Philips Lighting

De crisis trekt diepe sporen in bedrijvig Nederland. Wat merken managers in de logistiek er van? André Opendorp is general manager van DC Brabant; twee distributiecentra binnen de Sector Philips Lighting en onderdeel van de Order to Delivery organisatie. Opendorp: “Zelfs bij een crisis staat het menselijke aspect voor mij altijd voorop.”


 

 "Grote gevolgen blijven dc Brabant voorlopig bespaard"

 

Wat merk jij van de crisis?

"Het begin van de crisis viel bij Philips Lighting DC Brabant samen met een reorganisatie in het Distributie Centrum in Roosendaal. Door veranderende goederenstromen werden producten vanuit Azië voor het Midden Oosten niet langer via dit Global Distributie Centrum in Roosendaal geleverd. Vanaf dit moment vond levering rechtstreeks plaats naar vier distributiecentra in het Midden Oosten. Hierdoor kwam werk in het Distributie Centrum in Roosendaal te vervallen. Het Distributiecentrum in Eindhoven heeft in 2007 een transformatie doorgemaakt: Tot 2007 leverde het Distributiecentrum in Eindhoven aan landen als onder andere Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk. Nu verzorgt het Eindhovens Distributiecentrum de logistiek van enkele duizenden SKU’s voor de Benelux en Scandinavië. De overige Europese landen worden direct vanuit de productielocatie in Polen bevoorraad. De gevolgen van de crisis zelf waren voor DC Brabant vooral merkbaar in het eerste kwartaal van 2009. Winkels kozen op dat moment voor het verlagen van hun reorderpoints, wat directe gevolgen had voor de werkdruk in de beide distributiecentra. De goederenstromen kwamen in het tweede kwartaal van 2009 weer op gang. Grote gevolgen van de huidige crisis blijven DC Brabant tot op heden bespaard. Dit is een gevolg van de vele leveringen van DC Brabant aan de retailmarkt, waarin de consument de aanschaf van nieuwe lampen niet uitstelt.  Als gevolg van deze markt is het najaar voor DC Brabant de meest drukke periode: het wordt vroeg donker en de consument schakelt zijn lampen weer op tijd aan." 

 

Zijn er nog investeringplannen?

"De belangrijkste investering waar wij nu mee bezig zijn is die op het gebied van LEAN en de bijbehorende cultuur. Momenteel bouwen wij het zogenoemde ‘LEAN Huis’: een integrale werkwijze binnen DC Brabant waarin datgene dat waarde toevoegt voor de klant centraal staat." 

Hoe zorg je voor meer efficiency?

"Als een organisatie LEAN denkt en werkt worden er alleen maar taken uitgevoerd die waarde toevoegen voor de klant. Alle andere activiteiten worden als verspilling beschouwd. Omdat DC Brabant sinds kort onderdeel is van de commerciële organisatie, hebben wij tegenwoordig eenvoudig direct toegang tot de perceptie van de klant (oa via de Net Promoter Score). Deze perceptie kunnen wij gebruiken voor de continue verbetering van onze processen. Hierdoor kunnen wij de wens van de klant duidelijk communiceren met onze interne organisatie, zodat onze medewerkers gericht aan de slag kunnen. Met de  expertise van de medewerkers in de context van de wensen van de klant worden processen zo LEAN mogelijk in gericht. Onze distributie engineers en het management faciliteren de medewerkers hierbij."

 

Wat staat bij jullie continu op de agenda?

 “Hoe we met onze logistieke kennis de klant beter kunnen bedienen is absoluut één van de zaken waar we continu mee bezig zijn. LED-verlichting mag dan populair zijn, we willen ook graag weten wat de klant nog meer doet. Zo leveren we aan installateurs, en de relatie met die klant willen we sterk houden en verbeteren. Dat kan door producten anders te verpakken zodat het installatieproces wat verderop in de keten zit makkelijker verloopt. We bewaken onze voortgang op verbetering met behulp van een zelf ontwikkeld LEAN maturity model. Om ervoor te zorgen dat wij onszelf blijven ontwikkelen en verbeteren voeren we regelmatig benchmarks uit met andere bedrijven, waarin uitwisseling van ervaringen en leren van elkaar centraal staat. Ook voor de toekomst blijven wij open staan voor bedrijven om met ons te benchmarken.”

 

Wat is je persoonlijke uitdaging?  

"Dat is hier, samen met de collega’s, een perfecte job afleveren, een groene performance. Juist dat geeft een enorme voldoening en plezier in mijn werk. Een perfecte job is voor mij enerzijds het behalen van de opgestelde targets en anderzijds moeten die behaalde prestaties in een goede onderlinge sfeer behaald zijn. Er moet altijd ruimte zijn voor een lach. Een andere actuele uitdaging is de volgende stap in het bouwen van ons LEAN warehouse waarbij standaard operationele procedures, het op een vaste manier uitvoeren van handelingen, ‘levend zijn en blijven’ en continu verbeterd worden op de werkvloer. Procedures kunnen alleen maar gedragen worden als ze door medewerkers zelf als waardevol ervaren worden. De uitdaging is om dit voor de organisatie en voor mezelf zo praktisch en beheersbaar mogelijk te maken. Belangrijke vragen hierbij zijn: Hoe gaan mensen met een verbeterproces om? Hoe implementeer je iets en zet je het succesvol door?.Maar ook andere belangrijke vragen spelen een rol zoals: Waar kan ons LEAN gedachtegoed nog meer van toegevoegde waarde zijn binnen Philips? Met dergelijke vragen ben ik veel bezig, het zijn dus niet altijd pure logistieke kwesties."

Wat is leuk en minder leuk aan deze baan?

"Het werken met mensen, samen iets bereiken en steeds verbeteren is het leukste wat er is. Wat me persoonlijk raakt is een reorganisatie zoals in Roosendaal. Mensen die daar jarenlang hebben gewerkt moeten tegen hun zin weg. Helaas hoort dit ook bij het werk als manager. Op het moment dat enkele van hen inmiddels een nieuwe baan hebben gevonden, dan ben ik blij dat zij met hun opgedane ervaringen bij Philips, ergens anders weer van toegevoegde waarde kunnen zijn. "

 

Reageer op dit artikel