artikel

Venlo – Trade Port Noord is sluitstuk

Warehousing

Venlo – Trade Port Noord is sluitstuk
Bjorn van Rijn

Na Venlo Trade Port, Trade Port West en Trade Port Oost is Trade Port Noord (TPN) het sluitstuk van de ontwikkeling van bedrijventerreinen in het noordwesten van Venlo en tevens de voorlopige afronding van het Trade Port concept.

Artikel oorspronkelijk gepubliceerd in Logistiek op 19 juni 2009.

Het bedrijventerrein TPN heeft een bruto-oppervlakte van circa 225 hectare en sluit in het zuidoosten direct aan bij het bestaande Trade Port West. Het grootste deel van TPN ligt ten noorden van de spoorlijn Venlo-Eindhoven en wordt daar aan alle zijden omringd door het recreatieve groengebied Park Zaarderheiken. Het gebied wordt ontsloten op de A67.
 

TPN is bedoeld voor grotere, eventueel enige hinder veroorzakende bedrijven, onder andere gericht op logistiek en overslag. Er wordt gestreefd naar een hogere dichtheid van bedrijven dan op Trade Port West het geval is. Om dat te realiseren is voor een compacte clustering van bedrijven in een hovenstructuur gekozen. Die opzet moet bijdragen aan de ambitie van de gemeente Venlo voor een duurzame ontwikkeling van het bedrijventerrein.
 

De gemeente Venlo heeft op TPN een ruimte van 20 hectare voor een nieuw spoorweg-emplacement gereserveerd. Het terrein ligt direct aan de spoorlijn van Rotterdam naar Venlo en het Duitse achterland. Een deel van de gereserveerde ruimte kan eventueel ook voor een tweede railterminal worden gebruikt als de capaciteit van de bestaande ECT rail- en bargeterminals op termijn onvoldoende zou blijken te zijn.


Trade Ports Venlo

Omvang park: 898 ha

Waarvan bebouwd: 625 ha

Beschikbaar voor bebouwing: 180 ha

Grondprijs per m2: verschilt per tradeport

Huurprijs per m2: algemeen 40 euro en logistiek 55 euro

 

Infrastructuur

Wegen A67

Spoor ECT-terminal & Cabooter Terminal

Water Barge terminal Venlo

Belangrijke gebruikers

DSV

FloraHolland

Geodis

TCT (Trimodal Container Terminal)

Seacon Logistics

KLG-Europe

 

Meer informatie

http://www.venlo.nl/

 


 ‘Trade Port biedt veel positieve aspecten’

Geodis verzorgt sinds januari 2008 logistieke dienstverlening voor speelgoedfabrikant Mattel op Trade Poort Noord. De overige Geodis vestigingen bevinden zich al vanaf 1997 verspreid over dit bedrijvenpark. Dat is volgens site-manager Bjorn van Rijn van Geodis-Mattel dan ook de hoofdreden geweest om zich hier zo dicht mogelijk bij de overige Geodis sites te vestigen. Van Rijn prijst de samenwerking met de gemeente Venlo. "Het pand is weliswaar door een projectontwikkelaar gerealiseerd, maar toen we achteraf een veel grotere kantine wilden, deed de gemeente daar absoluut niet moeilijk over, zolang we maar aan de brandveiligheidseisen voldeden. Wel stelt de gemeente Venlo tegenwoordig strenge eisen aan de magazijnstellingen. Op zich een goede zaak, want je wilt als verantwoordelijke onderneming toch dat al je stellingen veilig zijn. Bijzonder positief is van Rijn over het parkmanagement. Die regelen niet alleen de bewaking en beveiliging van het terrein, maar verzorgen desgewenst ook de centrale inkoop van energie en dergelijke. Minpunt momenteel: onduidelijkheid over de toekomstige bereikbaarheid via de A76.

 

Reageer op dit artikel