artikel

Utrecht – ‘Lage Weide is vooral multimodaal

Warehousing

Utrecht – ‘Lage Weide is vooral multimodaal
Jacques van der Linden

Het gaat bedrijventerrein Lage Weide bij Utrecht voor de wind. Er is fors geïnvesteerd in de bereikbaarheid van het bedrijventerrein door de aanleg van een nieuwe directe aansluiting van Lage Weide op de A2.

Artikel oorspronkelijk gepubliceerd in Logistiek op 19 juni 2009.

Ook de binnenhaven floreert. Zo is de overslag over het water het afgelopen jaar en het eerste kwartaal van dit jaar stevig gegroeid, terwijl andere binnenhavens hun overslag zagen dalen door de economische crisis. Zo is de overslag het afgelopen jaar gestegen naar vijf miljoen ton, één miljoen ton meer dan in 2007. "De huidige bloei van Lage Weide staat in schril contrast met de situatie eind jaren negentig toen we eigenlijk niet goed wisten wat we met dit verpauperde terrein aanmoesten. Negen jaar geleden waren er zelfs nog ideeën om op Lage Weide langs de havens woningen te bouwen", zegt Astrid Renne van de afdeling EZ van de gemeente Utrecht. Daar zag de gemeente, door de gunstige multimodale ligging en goede werkgelegenheidskansen, van af. Besloten werd om miljoenen te investeren in verbetering van de haven- spoor- en wegeninfra-structuur, de beveiliging en de uitstraling van Lage Weide. Renne: "In de strijd tegen de files willen we het goederentransport van en naar Lage Weide over spoor en water veel meer stimuleren omdat we hier goede multimodale faciliteiten hebben." Op Lage Weide komt op korte termijn ook ruimte voor nieuwe logistieke bedrijvigheid. "Douwe Egberts heeft zijn voormalige dc gesloopt en de grond verkocht aan een projectontwikkelaar die op deze locatie een hypermodern dc wil bouwen, waar straks ruimte is voor zeker twee logistieke bedrijven."


Lage Weide Utrecht

Omvang bedrijventerrein: 216 ha

Bebouwd: 180 ha

Beschikbaar: 0,2 ha

Huurprijs per m2: 50 (bedrijfsruimte)

Grondprijs per m2: 200 euro (bedrijfsruimte)
 

Infrastructuur

Wegen: snelweg A2 met nieuwe afslag 7

Spoor: Utrecht – Amsterdam, Utrecht – Den Haag

Water: Container Terminal Utrecht (CTU) aan Amsterdam-Rijnkanaal + openbare loswal Kernkade en de kades van de bedrijven. Zeventien bedrijven zijn gevestigd langs het water en maken daar ook gebruik van voor de overslag

Belangrijke gebruikers

CTU, DHL, Hema, Selektmail, Van Heezik en Ziggo

Projectontwikkelaars en makelaars:

Statement, DTZ Zadelhoff, De Boorder

 

Meer informatie

www.lageweide.nl (= Industrievereniging Lage Weide)

 


 ‘Voor ons is dit logistiek gezien een droomlocatie’

Hoek Transport, stadsdistributeur van Utrecht, heeft van heel dicht bij de metamorfose meegemaakt van bedrijventerrein Lage Weide. Jacques van der Linden, directeur van Hoek Transport, ervaart de facelift die het eens zo verloederde bedrijventerrein krijgt als een ware verademing. "Het is logistiek gezien een te dromen locatie voor ons. We kunnen dankzij de A2, nog geen driehonderd meter bij ons vandaan, alle kanten op. Bovendien is de komst van de nieuwe afslag naar Lage Weide een hele vooruitgang voor de bereikbaarheid." Naast de grote aanpassingen aan de infrastructuur zijn er nu ook plannen om de bestaande haven uit te diepen en de kades op te knappen. Van der Linden: "Daardoor wordt Lage Weide een echt modern industrieterrein en wellicht kan ik er zelf ook nog van profiteren." De parkeerfaciliteiten voor vrachtauto’s is op Lage Weide volgens Van der Linden voor verbetering vatbaar. "Voor vooral Bulgaarse en Roemeense chauffeurs is er geen fatsoenlijke parkeerfaciliteit op Lage Weide. Daar moet de gemeente snel iets aan doen, want het werkt verloedering en criminaliteit in de hand." 

 

Reageer op dit artikel