artikel

Moerdijk – ‘Moerdijk vervult spilfunctie

Warehousing

Moerdijk – ‘Moerdijk vervult spilfunctie
Piet Mulders

Bedrijventerrein Moerdijk combineert een bovenregionale zee-haven en een industrieterrein. De locatie is strategisch gelegen aan het Hollands Diep in de Rijn-Schelde delta tussen de wereld-havens van Rotterdam en Antwerpen in.

Artikel oorspronkelijk gepubliceerd in Logistiek op 19 juni 2009.

Als alternatief is Moerdijk een uitgegroeid tot een van de belangrijkste distributieknooppunten van Nederland. De centrale ligging biedt vele mogelijkheden om goederen van en naar Nederland te vervoeren en van hieruit verder naar het Europese achterland. Moerdijk wordt ontsloten via weg-, water-, spoorverbindingen en beschikt over een internationale buisleidingenstraat. Buisleidingenstraat Nederland is daar de beheersorganisatie van.

 

Deze buisleidingenstraat vormt een ongestoord tracé tussen de industriële complexen in Rotterdam, Moerdijk, Vlissingen en Antwerpen. Het Havenschap Moerdijk is ontwikkelaar, beheerder en exploitant van het haven- en industrieterrein en vervult een spil-functie bij business-to-business contacten tussen gevestigde bedrijven, overheden, prospects en andere organisaties. De contactpersoon daar is Sjaak Vaes. Hij maakt geïnteresseerde bedrijven wegwijs in het vestigingstraject. Er is op papier nog circa 140 hectare grond beschikbaar op Moerdijk, maar de uitgifte is volgens Vaes sterk afhankelijk van de bedrijfsactiviteit en omvang van de bedrijven die zich willen vestigen. Het Havenschap Moerdijk ontwikkelt zowel droge als natte bedrijventerreinen en de daarbij behorende voorzieningen als wegen, riolering, groenvoorziening en kades.


Bedrijventerrein Moerdijk

Omvang park: 2.600 ha

Waarvan uitgeefbaar: 140 ha

Beschikbaar voor bebouwing: 50 ha

Grond- en huurprijs per m2: op aanvraag

 

Infrastructuur

Wegen: A16/A17/A59

 

Spoor: gecombineerde cargoterminal met aansluiting op

nationale spoornet (vanaf Lage Zwaluwen)

 

Haven: haven van Moerdijk met meerdere terminals

 

Overig: aansluiting op internationale buisleidingenstraat

Belangrijke gebruikers

DHL Exel Supply Chain

DSV Solutions

Ewals Cargo Care

Geo Logistics

Gondrand Traffic

 

Meer informatie

http://www.havenschapmoerdijk.nl/

http://www.buisleidingenstraat.nl/

 


‘Beveiliging, orde/netheid en presentatie goed georganiseerd’

Het haven- en het bedrijventerrein telt nu zo’n 400 bedrijven, verenigd in de BIM (Bedrijvenkring Industrieterrein Moerdijk). Meer dan 90 procent van de bedrijven is lid. De beveiliging ligt bij de Stichting Beveiliging Industrieterrein Moerdijk (SBIM).

Logistiek dienstverlener DSV Solutions heeft sinds 1998 een plek op Moerdijk. Vestigingsmanager Piet Mulders van DSV: "Destijds zijn we opgestart met 15.000 m2 wat is uitgegroeid tot 130.000 m2. We hebben voor deze locatie gekozen, omdat ten eerste alle modaliteiten aanwezig zijn en ten tweede de afstand woon-werkverkeer gunstig is."

Mulders is zeer te spreken over beveiliging, orde/netheid en presentatie op deze locatie. "Wat mij niet bevalt, is het gebrek aan openbaar vervoer en het tekort aan passende woongelegenheid in Moerdijk.". Ook constateert hij dat er verbeterpunten zijn. "Zoals een kostprijsverlagende mogelijkheid om de watermodaliteit te promoten. Deze is nu nog steeds te duur in vergelijking met de weg. Hetgeen jammer is vanwege de belasting van de huidige weginfrastructuur."

 

Reageer op dit artikel