artikel

Hoogeveen – ‘De Wieken was desolaat gebied

Warehousing

Hoogeveen – ‘De Wieken was desolaat gebied
Rinnie Lumer

De projectgroep Werken aan De Wieken is vier jaar geleden onder aanvoering van projectleider Gert Bolkesteijn begonnen met de grote revitalisering van dit bedrijventerrein, dat stamt uit de jaren vijftig.

Artikel oorspronkelijk gepubliceerd in Logistiek op 19 juni 2009.

Bolkesteijn: "De Wieken was een desolaat gebied. De gemeente realiseerde zich echter tijdig dat een teloorgang van dit, op negen na, grootste bedrijventerrein van Nederland ten koste zou gaan van de werkgelegenheid in deze regio. De revitalisering die nu gaande is, moet zorgen voor een modern bovenregionaal bedrijventerrein dat zorgt voor een toename van de bedrijvigheid en werkgelegenheid."

Voor de herinrichting van De Wieken is 38 miljoen euro uitgetrokken die gefaseerd wordt geïnvesteerd in diverse projecten. "Het unieke is dat de ondernemers op het terrein hieraan bijdragen met een bedrag van 3 miljoen euro. De Wieken wordt dus ook echt weer een bedrijventerrein voor de ondernemers." Logistieke bedrijvigheid is over het terrein versnipperd. Ook aan deze bedrijven wordt gedacht. Bolkesteijn: "We willen de ontsluitingen voor deze bedrijven verbeteren, waaronder de aanleg van een nieuwe weg langs de zuidzijde van het vliegveld en een verkeersknooppunt aan de westzijde van het vliegveld."
 

Voor het wegennetwerk is 9,5 miljoen euro gereserveerd om met name de logistieke afhandeling in de toekomst verder te verbeteren. Bolkesteijn: "De Wieken blijft met de aansluitingen op de A28 en de A37 interessant voor logistieke bedrijven die directe aansluiting willen hebben op onder andere het Ruhrgebied, de haven van Hamburg en Scandinavië."


De Wieken Hoogeveen

Omvang park: 387 ha

Bebouwd: 276 ha

Beschikbaar: 4ha

Grondprijs per m2: 53 euro

 

Infrastructuur

Wegen: directe verbinding met A28 en A37

 

 

Belangrijke gebruikers

Kip Caravans

Kappa Twincorr

Ruma Rubber

Brink Trekhaken (Thule)

Stork-Fokker

 

Meer informatie

www.werkenaandewieken.nl

www.hoogeveen.nl

 


 ‘Bedrijven zijn weer trots op dit bedrijventerrein’

Ambrosius Transporten zit al meer dan veertig jaar op De Wieken. Rinnie Lumer, directeur van Ambrosius, is verheugd dat de gemeente met hulp van de provincie in 2006 eindelijk is begonnen met de revitalisering van het bedrijventerrein, dat toen verpauperde. "Het was het juiste moment om samen met de bedrijven, die deels meebetalen aan de revitalisering, te starten met deze grote opknapbeurt." Resultaat is onder andere, volgens Lumer, dat er een grote upswing plaatsvindt. "De ondernemers hier worden weer trots op hun vestigingslocatie. Na de revitalisering zal De Wieken bovendien nagenoeg hetzelfde niveau hebben als het nabijgelegen nieuwere terrein De Buitenvaart." De kracht van De Wieken is de bereikbaarheid en ontsluiting. Lumer: "Door zijn gunstige ligging in zuidwest-Drenthe heeft het bedrijvenpark een spilfunctie voor zowel Noord als Zuid-Nederland." Voor verbetering vatbaar is terreinbeveiliging. "Door de grootschaligheid is het lastig om dit goed te regelen. Toch moet het een aandachtspunt voor de gemeente worden om dit centraal te regelen met de bedrijven die hier zijn gevestigd." 

 

 

Reageer op dit artikel