artikel

Eindhoven – ‘Acht breidt uit in noordelijke richting

Warehousing

Eindhoven – ‘Acht breidt uit in noordelijke richting
Geert de Brouwer

Het Goederen Distributie Centrum (GDC) Acht is een voormalig terrein van Philips met een omvang van 124 hectare. Sinds 1990 is deze locatie in gebruik als bedrijventerrein, oorspronkelijk alleen voor logistieke bedrijven later ook voor andere bedrijven. Het zuidelijke deel is inmiddels helemaal uitgegeven. De gemeente Eindhoven gaat daarom uitbreiden in noordelijke richting (50 hectare) van het bedrijventerrein.

Artikel oorspronkelijk gepubliceerd in Logistiek op 19 juni 2009.

Het op dit moment geldende bestemmingsplan ‘Goederendistributiecentrum Acht’ is tien jaar oud en voorziet slechts ten dele in de gewenste ontwikkeling voor het noordelijk deel. Daarom is besloten om het bestemmingsplan te herzien in bestemmingsplan ‘bedrijventerrein GDC-Noord’.

Accountmanager Peter Vloet is namens de Gemeente Eindhoven de contactpersoon voor het bedrijventerrein. "Het doel van het plan is om bedrijven op het bedrijventerrein voldoende mogelijkheden te bieden voor een gezonde financieel-economische ontwikkeling. Maar op een zondanige wijze dat gebieden rondom het bedrijventerrein een goed leefklimaat behouden".

 

Het college van B&W Eindhoven heeft daarnaast de nota ‘Geluid Niet-gezoneerde Industrieterreinen’ en het ingepaste zonebesluit ‘Industrieterrein GDC Acht – Kapelbeemd’ vastgesteld. Hiermee is een geluidsbeleid voor industrie vastgesteld. Per zone geldt nu een maximale geluidsbelasting, waarbij de grens van de geluidsbelasting wordt gesteld op maximaal 50-55 dB(A)-etmaal.

 


GDC Acht Eindhoven
Omvang park: 124 ha

Beschikbaar: 50 ha op GDC Noord

Grondprijs: vanaf 135 euro/m2

 

Infrastructuur

Wegen: A2

 

Spoor: aansluiting via railterminal

 

Water: n.v.t.

 

Lucht: Eindhoven Airport in de nabijheid

Belangrijke gebruikers

DHL

Kusters Logistics

TNT

Tromp Transport

Van Rooijen Logistiek

Van Spreuwel transport

 

Meer informatie

http://www.eindhoven.nl/

http://www.ov8.nl/

 


 ‘Er wordt hard gewerkt aan een tweede ontsluitingsweg’

GDC Acht kent ook een ondernemersvereniging (OV8) met dertig aangesloten leden. Algemeen directeur Geert de Brouwer van Kusters Logistics maakt onderdeel uit van het verenigingsbestuur. Kusters Logistics heeft vanaf november 2002 een kavel van 1 hectare op het bedrijventerrein, waarvan 8.500 vierkante meter is bebouwd. Deze onderneming verzorgt value added logistics met in- en opslag van goederen in speciaal beveiligde warehouses met de gevraagde toegevoegde waarde op GDC Acht. Volgens Brouwer zijn met name de ontsluiting van GDC Acht via de A2/A67 en de randweg Eindhoven en de bijbehorende files nog een probleem. De doorstroming is op zich goed, maar ongelukken veroorzaken direct veel hinder op de Anthony Fokker weg en dat geeft dan weer congestie op het terrein zelf. Aan de tweede aansluiting op de randweg wordt hard gewerkt ter verbetering. De website van OV8 maakt voor de leden doorlopend melding van allerlei wegwerkzaamheden en tijdelijke omleidingen. "Desondanks -zitten we hier goed." 

 

Reageer op dit artikel