artikel

Bergen op Zoom – ‘TNP werkt aan containerhaven

Warehousing

Bergen op Zoom – ‘TNP werkt aan containerhaven
Leen Polderman

In Bergen op Zoom vormen de drie bedrijventerreinen Theodorushaven, Noordland en De Poort geografisch gezien één park. Samen worden ze ook TNP genoemd. Van de drie parken heeft alleen Noordland nog grond beschikbaar.

Artikel oorspronkelijk gepubliceerd in Logistiek op 19 juni 2009.

Een prettige gedachte, zo vindt ook beheerder Robert van Splunter. "Er is nog zo’n dertig hectare grond die we kunnen uitgeven. Daarnaast hebben we overigens nog de nodige plannen. Zo willen we ook een containerhaven realiseren in de buiten-haven. Over vijf jaar moet hiervan toch wat meer zichtbaar zijn. Hiervoor worden nu voorbereidingen getroffen, maar het initiatief ligt bij het bedrijfsleven. Sowieso willen we ons wat meer richten op havenactiviteiten, daar zullen we in een nieuwe grond-uitgifte ook rekening mee houden."
 

Splunter noemt het doortrekken van de A4 een belangrijke ontwikkeling voor de komende jaren. De weg moet er in 2013 liggen. Over samenwerking tussen de bedrijven op TNP heeft Splunter niets dan goeds te melden. "Er is een stichting opgericht tussen de drie bedrijventerreinen en er is een actieve werkgroep TNP. Die houden zich onder meer bezig met de kwaliteit van de openbare ruimte, verkeer en bewegwijzering. Vanuit de ondernemers-vereniging wordt bovendien ge-keken naar de invoering van virtueel parkmanagement. Door middel van het aan elkaar knopen van beveiligingscamera’s bij verschillende bedrijven."


TNP Bergen op Zoom
Omvang park: 440 ha

Waarvan bebouwd: 280,8 ha

Beschikbaar voor bebouwing: 50 ha

Grondprijs per m2: 95 euro

Huurprijs pet m2: Onbekend

 

Infrastructuur

Wegen: Randweg West, Randweg Noord (N259), A58

 

Spoor: niet aanwezig

 

Water: haven aanwezig

 

Belangrijke gebruikers

Ricoh

Partner Logistics Bergen op Zoom

Orion Gaming
 

Meer informatie

www.bedrijventerreinenwestbrabant.nl

 


 ‘Opzetten van virtueel parkmanagement’

Alcan Packaging verhuisde in 1995 naar bedrijventerrein De Poort, onderdeel van Industriepark TNP (Theodorushaven / Noordland / De Poort). Dat Alcan in Bergen op Zoom terecht kwam, had alles te maken met de verhuizing van haar grootste klant Philip Morris van Eindhoven naar de West-Brabantse plaats. "We zijn hier een dedicated plant begonnen voor Philip Morris", vertelt Leen Polderman. De regional procurement manager bij Alcan is erg te spreken over de locatie TNP. "Er zijn altijd zaken die beter kunnen, zoals een beter af te sluiten entree tot het park, maar we hebben hier een haven en een groep goed samenwerkende ondernemers." Een van die plannen is het opzetten van een virtueel parkmanagement door 24-uurs camerabeelden van aanwezige bedrijven via een netwerk aan elkaar te knopen. Polderman: "Daarnaast hebben we een werkgroep groen opgericht met als doel alles er netjes uit te laten zien. Ook willen we een knelpunt voor de ontsluiting van TNP aanpakken. En natuurlijk kijken we uit naar de aanleg van de A4." 

Reageer op dit artikel