artikel

Ongelukken met heftrucks zijn te voorkomen

Warehousing

Ongelukken met heftrucks zijn te voorkomen
Heftruckongeval

Jaarlijks overlijden gemiddeld vijf mensen na een ongeval met een heftruck en behandelen spoedeisende hulpafdelingen van ziekenhuizen circa 1.700 slachtoffers. Cees Meijer van de stichting Consument en Veiligheid stelt dat ongelukken zijn te voorkomen.

Ongelukken met heftrucks zijn te voorkomen! Helaas is dat nog steeds onvoldoende doorgedrongen in de veiligheidscultuur van bedrijven die met heftrucks werken en in de mentaliteit van management en werknemers.
  
De kans om betrokken te raken bij een ernstig ongeval met de heftruck wordt onderschat. Incidenten met minder ernstige gevolgen worden nog te vaak gezien als toevallige gebeurtenissen waaruit niet de lering wordt getrokken die nodig is om in de toekomst ernstiger te voorkomen. Het is dan ook niet zo vreemd dat ongevallen met heftrucks één van de meest voorkomende oorzaken van arbeidsongevallen zijn!

 

Gebruik heftrucks

Heftrucks worden op uiteenlopende manieren gebruikt; van routinematig gebruik door heftruckchauffeurs tot incidenteel gebruik door een productiemedewerker die even een zware last moet vervoeren. Er is ook geen sprake van een ‘standaard’ werkomgeving voor heftrucks; ze worden gebruikt in hallen en loodsen al dan niet met afgebakende rij- en voetgangersgebieden. Maar ze rijden ook buiten of in magazijnen.
 

Tot nu toe zijn het primair technische en organisatorische maatregelen die er voor moeten zorgen de chauffeur, collega’s en bezoekers te beschermen tegen ongelukken met heftrucks. De heftruck is beter beveiligd, gevarenzones zijn afgeschermd, voetgangersgebieden worden gemarkeerd, chauffeurs krijgen een rijvaardigheidstraining en veel bedrijven zorgen voor voldoende manoeuvreerruimte, stevige stellingen, vlakke vloeren en goed zicht voor de chauffeurs. Maar ondanks alle technische en organisatorische maatregelen en verbeteringen blijven er te veel incidenten en ongelukken met heftrucks gebeuren.

 

Geïntegreerde aanpak

Doen we het dan niet goed zult u denken? Ja en nee is het antwoord. Ja, omdat de maatregelen die u (al) neemt ook steekhoudend en goed zijn. Nee, omdat het risico op een ongeval alleen is te verminderen als u werkt vanuit een geïntegreerde aanpak. Dat is een aanpak die uitgaat van een gecombineerde inzet van technische en organisatorische maatregelen, toezicht op de naleving er van en ‘last but not least’ met communicatie en voorlichting. 
 

Vooral dit laatste aspect wordt door veel bedrijven nog stiefmoederlijk aangepakt. Dikwijls omdat men het maar lastige en tijdrovend vindt. Er moet immers ook nog gewerkt en geproduceerd worden en je mag toch minstens van je personeel verwachten dat ze zelf verantwoordelijkheid tonen voor hun eigen veiligheid en dat van de collega’s.
  

In de praktijk is dat ook wel zo, maar mensen zijn nu eenmaal mensen en denken dat ze de dingen kunnen doen zoals zij vinden dat ze dat moeten doen. Dat betekent dat ze risico’s willen nemen; om wat voor reden dan ook! Het is dan ook niet zo vreemd dat het gedrag oorzaak nummer één is van arbeidsongevallen.

 

Binnenkort verschijnt op Logistiek.nl een artikel van Cees Meijer met do’s en don’ts op het gebied van veiligheid met heftrucks. Volg het via onze gratis logistieke nieuwsbrief…  

Reageer op dit artikel