artikel

Hoe houd je stilstaande heftrucks rendabel?

Warehousing

Hoe houd je stilstaande heftrucks rendabel?
Hoe houd je stilstaande heftrucks rendabel?

Het directe gevolg van de huidige economische recessie is dat er minder goederen worden afgehandeld. Met minder palletverplaatsingen staan ook meer heftrucks ogenschijnlijk nutteloos aan de kant. De centrale vraag is dan ook: ‘hoe houd je die inactieve heftrucks zo rendabel mogelijk voor je bedrijfsvoering?

Artikel oorspronkelijk gepubliceerd in T+O Heftrucks op 15 april 2009.

 

De economie floreerde tot halverwege vorig jaar nog volop. Toen het nog goed ging heeft menigeen fors geïnvesteerd in logistiek vastgoed en intern transportmaterieel. De benodigde vlootomvang is daarbij geheel gebaseerd op de toenmalige bedrijfsactiviteit, waarbij wellicht zelfs nog rekening is gehouden met toekomstige groei. Stel, je bent zo’n logistiek dienstverlener of anderszins, met een op maat toegesneden heftruckvloot van pakweg 50 of meer units.
 
Vanwege de economische recessie ervaar je nu gaandeweg een flinke omzetterugval en beduidend minder palletverplaatsingen in het warehouse. Minder goederen betekent namelijk minder intern transportbewegingen voor de heftruckvloot. Een deel daarvan staat stil, of maakt minder draaiuren, terwijl er geen of minder productiviteit tegenover staat. Deze improductieve heftrucks drukken hoe dan ook op het bedrijfsresultaat. Het maakt daarbij feitelijk niet uit of je een eigen vloot bezit, deze huurt of least. Ook heftruckleveranciers onderkennen desgevraagd allemaal het probleem. Zij kunnen de crisis niet voor u oplossen, maar zijn wel bereid en in staat om de klant binnen redelijke grenzen met raad en daad bij te staan en de pijn te verzachten.
 

Fleetmanagement

Directeur Geurt de Groot van Atlet Nederland heeft een zo sterke terugval in de branche nog niet eerder meegemaakt. “In het algemeen gaat het in bepaalde sectoren slechter dan in andere, maar aangezien wij in alle sectoren zitten en onze after market onder controle hebben, zijn we minder kwetsbaar dan anderen”.
 
De gestage verschuiving van koop naar huur&lease trucks heeft ertoe geleid dat de verhouding nu 50/50 is. “Groei zien we nu eigenlijk alleen in de kortetermijnhuurvloot”. Er bestaat op dit moment volgens De Groot beduidend minder vraag naar langlopende leasecontracten voor vijf jaar en langer, en ook de lange termijnhuur staat onder druk. Klanten willen in deze tijd flexibeler zijn ten aanzien van hun financiële verplichtingen. “Onze taak is het om daarop in te spelen met advies en flexibele contracten. Met behulp van ons eigen fleetmanagementconcept kunnen we de kosten voor onszelf en de klant beheersen, maatwerk leveren en flexibele oplossingen zoeken voor alle klanten die daarom vragen. Een externe leasemaatschappij zal daarin nooit zover kunnen en willen gaan. Aangezien Atlet haar eigen leaseconstructies op de markt brengt, kunnen zij ook gemakkelijker maatwerkvoorstellen richting de klant doen om de contracten beter te laten aansluiten op de huidige situatie.
 

Balans

Voormalig directeur Henk Lammertse van Still Intern Transport constateert dat veel klanten nu langer met hun trucks doorrijden en vervanging uitstellen. De vraag naar goede gebruikte heftrucks van één tot twee jaar oud neemt ook toe. Daarnaast beschikt deze leverancier ook over een flexibele heftruckvloot van 1500 units voor de kortetermijnverhuur. Ook daar ziet Lammertse wat meer opzeggingen en inleveringen dan normaal. “Anderzijds zien we ook een toename in het bijhuren”. Dat klinkt volgens Lammertse op het eerste gezicht tegenstrijdig, maar het gaat volgens hem beslist niet met iedereen slecht. Vooral in de foodsector is er volgens hem volop activiteit en bestaat soms behoefte aan extra intern transportmaterieel.
“Die besluiten dan wijselijk om op dit moment geen heftrucks te kopen of te leasen, maar tijdelijk bij te huren”. Kennelijk is die klantenkring op zoek naar de juiste balans in de heftruckvloot. Dus een eigen basisvloot, aangevuld met kortetermijnhuurtrucks voor piekperiodes. “We krijgen daarnaast soms het verzoek van onze klanten om hun boventallige heftrucks terug te kopen. Die proberen we waar mogelijk altijd van dienst te zijn, maar in de huidige economische situatie hebben heftrucks vaak nog een hoge boekwaarde tegenover een lage marktwaarde. Met andere woorden: kapitaalvernietiging. Als leverancier moeten we er continu voor waken dat wij er niet mee blijven zitten”.
 

Proporties

Directeur Lex Knol van Barloworld Intern Transport benadrukt vooral dat beslist niet alle bedrijven evenredig hard getroffen worden door de economische crisis. Het is volgens hem van essentieel belang dat we alles in de juiste proporties blijven zien. “Wij hebben – net als alle anderen – een mix van klanten in verschillende bedrijfssectoren waar het goed, minder en slecht mee gaat”, stelt Knol vast. “Per saldo kun je dus beslist niet spreken van een algemene economische malaise”.
 

Bij diegenen bij wie het minder gaat is er eigenlijk ook nog niet veel aan de hand. Er is daar volgens hem geen sprake van structureel overtollige intern transportmaterieel. “Wel zie je dat heftrucks daar minder intensief dan gebruikelijk worden ingezet. Dus minder draaiuren maken. Ook zie je dat er wat langer wordt doorgereden en de neiging om minder onderhoud te plegen. Op dit moment ervaren we echter weer een lichte toename met betrekking tot dit uitgestelde onderhoud. Bedrijven waarmee het nu wel slecht gaat, hebben delen van het personeelsbestand tijdelijk op nonactief gezet. Daar zitten beslist ook heftruckchauffeurs bij. Die vormen nu eenmaal de grootste kostenpost bij de exploitatie van de heftruckvloot. Die klanten staan we zeker bij als zij zich bij ons melden voor advies om een oplossing te vinden voor hun overtollige heftrucks”.
 

Flexibel

Managing Director Henk Oudenes van P.I.T Partner Internal Transport ziet al jaren een gestage groei in de verhuuractiviteiten van intern transportmaterieel, maar volgens hem niet beduidend meer dan anders, nu het economisch minder gaat. De huidige economische crisis leidt dus in zijn optiek niet automatisch tot meer vraag naar huurtrucks. “Maar wat nu nog niet is, kan nog komen, vanwege het na-ijleffect”, stelt Oudenes. Tijdelijk stilzetten van trucks is een alternatief. Dat scheelt dan ook weer in de onderhoudskosten, al zal je de relatief dure batterij gedurende die tijd wel in conditie moeten houden. Ook ontkom je niet aan een jaarlijkse inspectie (kosten besparen mag niet leiden tot onveilige situaties).
 

In tegenstelling tot andere verhuurders kent P.I.T geen korte- en langetermijnhuur. Deze verhuurorganisatie biedt een flexibel huurconcept aan waar de huurprijs is gebaseerd op het aantal draaiuren. Minder rijden betekent minder betalen. Daarom kan een teveel aan deze huurheftrucks tijdelijk straffeloos aan de kant worden gezet, of op elk moment weer worden teruggegeven. “Dit doen we uiteraard altijd in overleg met de klant, om te voorkomen dat trucks lange tijd nutteloos stilstaan”. Het werkelijke benodigde aantal heftrucks wordt binnen een raamcontract constant afgestemd op het activiteitenniveau van de klant. Een surplus aan heftrucks kan zonder meer aan P.I.T worden geretourneerd..
 

Draaiuren

Kabelfabrikant en leverancier Belden Wire & Cable in Venlo heeft zeer te lijden onder de huidige economische crisis. Vooral het sterk teruglopen van bekabelingsopdrachten in de bouw en bij IT-projecten spelen het bedrijf parten. In goede tijden omvat hun heftruckhuurvloot circa vijftig units. Afgelopen maand is dat noodgedwongen teruggebracht naar veertig. "Op basis van het aantal draaiuren hebben we kritisch gekeken naar wat nu absoluut noodzakelijk is voor de bedrijfsvoering", stelt EMEA-distributiemanager Bart Mertens. "Daaruit bleek dat tien units minder dan tien uur per week draaiden en daarmee in onze optiek overbodig waren. Die tien units hebben we direct geretourneerd aan onze verhuurder P.I.T." Het flexibele huurcontract maakt tussentijdse inlevering zonder voorwaarden en beperkingen mogelijk. Mertens is dan ook tevreden met dit huurconcept. "Als de keuze toen was gevallen op een leasevloot hadden we beslist veel minder ruime opties gehad om de vloot tussentijds aan te passen. Bovendien is uit onze eigen berekeningen toen gebleken dat leasen hogere kosten met zich meebrengt dan kortetermijnhuren en ook dat je lang niet zo flexibel bent. Als we de keuze hadden gemaakt voor eigen heftrucks, hadden we nu alleen nog maar overtollige units kunnen verkopen, maar dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan". 
   

 

 

In de huidige economische situatie hebben heftrucks vaan nog een hoge
boekwaarde tegenover een lage marktwaarde

Keuze

Afvalspecialist SITA heeft onlangs een centraal raamcontract afgesloten met de heftruckleveranciers Jungheinrich en Still voor de levering van intern transport materieel en de bijbehorende service aan haar 44 Nederlandse vestigingen. Een meermerkenbeleid houdt leveranciers scherp. In dit contract zijn twee verschillende mogelijkheden van financiering opgenomen: lease en rental. De zwaardere vorkheftrucks worden overwegend gehuurd. De lichtere vorkheftrucks en de elektropallettrucks worden hoofdzakelijk geleast. Huur heeft voor SITA als voordeel dat de leverancier verantwoordelijk is voor het complete onderhoud en reparaties, al hangt daar uiteraard wel een prijs

kaartje aan. Hierdoor kan de afvalverwerker niet voor verrassingen komen te staan en heeft het bedrijf een goed kostenoverzicht. Een tijdelijk teveel aan trucks kan in overleg worden geretourneerd aan de leverancier. De trucks kunnen ook worden geleast. Tussentijds inleveren is gedurende de contractduur dan niet mogelijk. Zo heeft locatiemanager Eric Scheggetman in Soesterberg gekozen voor het merk Still en full-operational lease. De heftrucks worden daar ingezet voor de oudpapierverwerking. De trucks zijn er vrijwel de hele dag operationeel. Vergeleken met twee jaar terug staan ze nu gemiddeld een half uur per dag stil, maar dat is volgens hem nog geen enkel probleem.

Minder bedrijfsactiviteit vertaalt zich in minder palletbewegingen en minder heftrucks.

Op spanning houden

Als heftrucks langere tijd worden stilgezet, gaat een deel van de in de batterij opgeslagen energie na verloop van tijd door zelfontlading verloren. Een stelregel voor natte lood-zwavelzuur batterijen (geldt niet voor droge typen) is dat zij circa 1% zelfontlading hebben per dag. Dit is mede afhankelijk van temperatuur en luchtvochtigheid. Dus na 100 dagen is elke ongebruikte ‘natte’ batterij geheel ontladen. Om deze in conditie te houden, moet de batterij

regelmatig op spanning worden gehouden. Het probleem hierbij is dat iedere tussentijdse lading de levensduur van de batterij beperkt. Wordt dit toch regelmatig gedaan, is een 50 Hz lader met zuurcirculatie sterk aan te bevelen.

Zuurcirculatie verdrijft het zwavelzuur goed uit de batterijplaten en voorkomt sulfatering (veroudering). Een HF-lader met E-pulstechniek kan wel incidenteel worden ingezet voor tussentijds laden, zonder nadelige beïnvloeding van de

levensduur. De E-pulstechniek laadt de batterij met korte stroomstootjes (pulsen). Dit verkort de benodigde laadtijd sterk en gaat ook sulfatering tegen. Een variant hierop is de gecombineerde HF/druppellader. Deze levert slechts een zeer kleine (pulserende) laadstroom van ongeveer 0,1 A per 100 Ah batterijcapaciteit bij een voltage net onder de gasspanning, en kan vrijwel continu aangesloten blijven. Hiermee blijft de batterij in topconditie.  

 

 

Aandachtspunten bij heftruckonderhoud
      

  • Sluit op dit moment bij voorkeur geen langlopende contracten af.
  • Probeer een zo flexibel mogelijke regeling te treffen.
  • Langer doorrijden met heftrucks betekent gaandeweg ook meer onderhoud.
  • Uitstellen van onderhoud gaat op den duur ten koste van de veiligheid.
  • Ook als heftrucks tijdelijk worden stilgezet, ontkom je niet aan een jaarlijkse inspectie (kosten besparen mag niet leiden tot onveilige situaties).
  • De kostbare tractiebatterij moet bij langdurige stilstand op spanning worden gehouden.
  • Overleg met je heftruckleverancier wat hij concreet voor je kan doen om de heftruckvloot rendabel te houden.

Reageer op dit artikel