artikel

Magic Black Box: automatische modulaire schuifpuzzel

Warehousing

Magic Black Box: automatische modulaire schuifpuzzel
ODTH Magic Black Box

Voor de Magic Black Box is het dagelijkse kost om bijna tweeduizend pallets te verdelen over tientallen kanalen op meerdere niveaus, ze vervolgens gereed te zetten en uit te leveren voor verzending. Dankzij dit volledig geautomatiseerde systeem kunnen efficiency en productiviteit beduidend worden verbeterd.

Artikel oorspronkelijk gepubliceerd in T+O Warehousing op 11 maart 2009.

De Magic Black Box is meer dan een compact stellingengeheel. Het is een doordacht concept dat misschien nog wel het beste kan worden vergeleken met een modulair opgebouwde schuifpuzzel.
  
Het systeem is het resultaat van een samenwerking tussen Dematic uit Den Bosch en VTSK Systems in Werkendam en bestaat uit drie –basiscomponenten: liften, shuttles en opslagkanalen. Met die drie componenten worden pallets in elke denkbare richting en op elke gewenste locatie in de 3D-schuifpuzzel weggezet. De Magic Black Box biedt daarmee een hoge opslagdichtheid en benuttinggraad. Tevens maakt het een snelle, efficiënte opslag en verdeling van talloze pallets mogelijk. Er worden meerdere afhandelstrategieën, zoals FiFo of LiFo, met één concept afgedekt en integratie met bijvoorbeeld een ERP of WMS is uiteraard mogelijk.
 

Het klinkt allemaal misschien complex, maar de werking van het systeem is even eenvoudig als efficiënt: er wordt een pallet op een conveyorbaan geplaatst, die vervolgens wordt gescand. De gescande pallet wordt direct gekoppeld aan een opslagkanaal of vrachtwagen en automatisch naar de Magic Black Box getransporteerd. Door te kiezen voor meerdere opzetpunten, neemt de capaciteit van het systeem toe en zijn eventueel toekomstige uitbreidingen van het systeem eenvoudig te realiseren.
 

In de Magic Black Box wordt het transport van de pallet overgenomen door liften en shuttles. De liften bedienen alle niveaus, onafhankelijk van elkaar. Zo wordt de pallet naar het juiste niveau gebracht. Op dat niveau brengt een shuttle de pallet naar het juiste opslagkanaal. Per niveau zijn er telkens twee shuttles, zodat de continuïteit gewaarborgd blijft in het geval een kanaal stilvalt. Het geheel vormt een compacte opslagbuffer met een hoge bezettingsgraad tot 95 procent.
 

Aan de andere kant van de Magic Black Box bevindt zich een identiek geheel van shuttles en liften dat de uitslag voor zijn rekening neemt. Alle palletbewegingen in het systeem kunnen visueel worden weergegeven via bijvoorbeeld flatscreens op de expeditievloer of op kantoor.
 

Primeur voor ODTH

De allereerste Magic Black Box werd eind 2008 in gebruik genomen door ODTH uit Rumst, onder de rook van Antwerpen. Het warehouse van de logistiek dienstverlener is door de jaren heen aanzien- lijk gegroeid; uitbreidingen en verbouwingen hadden geleid tot een lappendeken aan hallen en opslagruimtes. Een optimale logistiek was daardoor niet altijd even makkelijk. Intern transportafstanden in het bijna 50.000 m2 tellende warehouse waren groot. En opdrachten konden als gevolg van ruimtegebrek niet altijd optimaal worden ingepland.
 

“Verdeeld over de hele site hadden we voorheen meerdere staging area’s. Op een zo’n staging area werd de zending voor één wagen klaargezet. Op het moment dat een vrachtwagen geladen kon worden, moesten de pallets dan soms van heel ver worden gehaald”, legt projectleider Bart Weymans uit. “Bovendien zijn in- en uitslag bij ons fysiek gescheiden. Daardoor hadden we ook veel lege ritten”, vult zijn collega projectleider Geert Verheyden aan.
 

Capaciteit vergroot

ODTH liet een nieuwe, centraal gelegen hal neerzetten waarin vervolgens de Magic Black Box werd geplaatst. Op een oppervlakte van nog geen 1.000 vierkante meter worden nu maximaal 1.872 pallets verdeeld over 52 kanalen en 4 niveaus.

Mede dankzij die compacte maatvoering maakt het nieuwe systeem het mogelijk om meer batches tegelijkertijd vrij te geven. De logistiek dienstverlener is daardoor minder afhankelijk van het tijdstip waarop een vrachtwagenchauffeur zich meldt om een zending te laden. “Dat was in het verleden wel eens een probleem. Toen konden we een staging area pas vrijgeven als de goederen waren geladen. Nu kunnen we veel efficiënter plannen en neemt de productiviteit flink toe”, stelt Verheyden.
 

De Magic Black Box is via interfaces gekoppeld aan het WMS van ODTH en verzorgt ook het sequencing. Daarbij worden de pallets automatisch op afleverroute uitgeslagen. “Doordat het sequencing nu is geautomatiseerd, kunnen we sneller laden en de capaciteit naar onze klant vergroten”, aldus Weymans. De capaciteit van het systeem bedraagt 300 pallets per uur.

De controle, die eerder standaard plaats had na het laden van een vrachtwagen, is vervallen. Zonder aan betrouwbaarheid of kwaliteit in te leveren, is de laadtijd per vrachtwagen versneld met 5 tot 10 minuten. Op de 60 tot 70 vrachtwagens, die ODTH op een normale werkdag laadt, levert dat een tijdwinst op van ruim 8 uur.
 

Winst in hele warehouse

Ook op andere plaatsen in het –warehouse zijn de voordelen van het nieuwe concept merkbaar. Voor de in- en uitslag van de pallets maakt ODTH gebruik van shuttles die de pallets in een stellingkanaal wegzetten. De shuttles worden met behulp van reachtrucks in en uit de stellingen gehaald. Weymans: “Doordat we nu meer vrachtwagens kunnen klaarzetten, zijn we in staat om verder vooruit te plannen. Zo kunnen we ook die shuttles efficiënter inplannen. Het aantal verplaatsingen van shuttles neemt af en dat geldt ook voor de interne transportafstanden.”
 

Met de realisatie van de Magic Black Box verwacht de logistiek dienstverlener dan ook haar concurrentiepositie verder te versterken. “We zijn altijd een dynamisch en vooruitstrevend bedrijf geweest. De ervaring en knowhow die we met dit project hebben opgedaan, heeft onze visie zeker nieuwe impulsen gegeven. Het systeem is universeel inzetbaar en kan in de toekomst wellicht ook voordelen bieden bij de inslag van goederen, crossdocking, of andere processen. Door constant mogelijke verbeterprocessen onder de loep te houden, blijven we innovatief en kunnen we een win-win-situatie creëren waarvan ook onze klanten profiteren”, besluit Verheyden.

Reageer op dit artikel