artikel

Beveilig magazijn optimaal met juiste risicoprofiel

Warehousing

Beveilig magazijn optimaal met juiste risicoprofiel
Beveiliging magazijn

Welke warehouse manager maakte zich vroeger druk om extreem vandalisme, georganiseerde misdaad of terrorisme? Tijden veranderen. De vraag naar een betere beveiliging groeit. Met de juiste organisatorische, bouwkundige en elektronische maatregelen wordt het warehouse omgetoverd in een onneembare vesting.

Artikel oorspronkelijk gepubliceerd in T+O Warehousing op 11 maart 2009.

Zeker na 11 september 2001 zijn bedrijven bewuster van de risico’s die ze lopen. Ook logistieke centra nemen vaker additionele maatregelen om de beveiliging te verhogen. “Een hek alleen is niet meer afdoende”, stelt Peter van den Bogert, market development manager bij Heras.

Heras is al lang niet meer uitsluitend producent van hekwerken, maar profileert zich steeds vaker als totaalaanbieder van beveiligingssystemen. De oplossingen die Heras levert, zijn sinds kort te zien in het gloednieuwe Heras Experience Center in Oirschot.
 

In de praktijk komt het er op neer dat een goede balans gevonden moet worden tussen maatregelen op het buitenterrein en in het warehouse. “De optelsom van die maatregelen moet leiden tot een optimale beveiliging”, aldus Johan van den Wittenboer, product manager bij Heras.
   

Risicoprofiel bepalend

Om tot optimale beveiliging te komen, dient eerst een risicoprofiel te worden opgesteld. “Een warehouse met hoogwaardige goederen loopt bijvoorbeeld eerder het risico van een (ram)kraak dan een levensmiddelenmagazijn”, legt Van den Bogert uit. “Dan kies je wellicht voor een toegangspoort met sluiswerking, een spijlenhek met schrikdraad en camerasystemen die zijn gekoppeld aan een meldkamer, terwijl je bij het levensmiddelenmagazijn misschien kunt volstaan met een eenvoudige fysieke barrière en camera’s die er uitsluitend toe dienen om weer te geven wat er op het buitenterrein gebeurt”, stelt hij.
 

Pascal Verbaten is consultant Loss Prevention & Security bij Van Looy Group, een onafhankelijk adviesbureau dat zich bezig houdt met het ontwerpen en realiseren van logistieke centra en warehouses. Hij heeft zich gespecialiseerd in de beveiliging van logistieke centra en stelt dat zo’n risicoanalyse zo vroeg mogelijk plaats dient te hebben. “Door al in het voortraject met een klant mee te denken, kan op eenvoudige wijze een betere beveiliging worden gerealiseerd, zonder veel meerkosten aan het gebouw.” De specialist doelt op organisatorische maatregelen zoals de toegang voor medewerkers en chauffeurs, bouwkundige maatregelen zoals hang- en sluitwerk, gevelelementen en installatietechnische maatregelen als infrastructuur voor bekabeling, etc. Het vroegtijdig meedenken levert volgens Verbaten alleen al op de bouwkundige en installatietechnische aanpassingen een besparing op van € 20.000 tot € 60.000, afhankelijk van de grootte van het logistiek centrum.

  

Drie categorieën beveiliging

De maatregelen zijn onder te verdelen in drie categorieën: organisatorische, bouwkundige en elektronische. “Daarbij zijn de organisatorische maatregelen het belangrijkst in elk beveiligingsplan. Met alleen bouwkundige en elektronische maatregelen wordt het nooit veilig in en rondom het warehouse”, stelt Verbaten. “Alleen het plaatsen van extra camera’s kan zelfs averechts werken, omdat ze een beeld oproepen dat er wat ‘te halen’ valt. Als dan onvoldoende aanvullende maatregelen zijn genomen, wordt het risico op inbraak alleen maar groter.”
 

Tot de organisatorische maatregelen horen onder andere een goed sleutelbeheer en duidelijke procedures voor toegangsbeheer tot terrein, locatie en ruimtes, het screenen van (toekomstige) medewerkers, maar ook regelmatig onderhoud van installaties. Onder bouwkundige maatregelen vallen hekwerken, poorten, slagbomen, braakwerende gevels en gevelelementen, enzovoorts. Detectiesystemen en camera’s behoren tot de elektronische maatregelen.
 

Voor- en nadelen beveiliging

Elk systeem heeft voor- en nadelen. Zo biedt een poort betere beveiliging tegen ongewenste toegang dan een slagboom. Diezelfde poort zal in de praktijk echter onhandig blijken als er dagelijks tientallen vrachtwagens het terrein op- en afrijden.

“Bij hekwerken speelt, naast kosten en beveiligingsfuncties, ook esthetica een rol bij de beslissing van een bedrijf”, weet Johan van den Wittenboer. “Hoewel een staalmat hekwerk beveiligingstechnisch wellicht beter is, kan een bedrijf toch kiezen voor een spijlenhek, omdat dat een ‘mooiere uitstraling’ heeft, of beter bij het pand past.”
 

Toch hoeft die keuze voor dat spijlenhek niet te betekenen dat de totale beveiliging minder wordt. Ook hier geldt dat een juiste balans bepalend is voor de uiteindelijke mate van beveiliging.

Om die beveiliging zo goed mogelijk te krijgen, zijn er verschillende systemen leverbaar. De afrastering kan bijvoorbeeld worden uitgerust met een microfoonkabel, die trillingen als gevolg van het doorknippen van het hekwerk, detecteert. “Zo’n systeem moet echter niet te gevoelig worden afgesteld, omdat anders elke windzucht een alarm triggert”, geeft Van den Wittenboer aan.
 

Een microfoonkabel is er in verschillende uitvoeringen, waarbij vooral de nauwkeurigheid bepalend is voor de slagvaardigheid. Hoe nauwkeuriger het systeem detecteert, hoe sneller kan worden gereageerd op een inbraakpoging. Zeker als het systeem ook nog eens is gekoppeld aan een camerasysteem.
 

Detectiesystemen

Ook achter de afrastering kunnen extra maatregelen worden getroffen. Er zijn radardetectoren die elke beweging binnen een straal van ongeveer vijf meter breedte vastleggen. De detectiepalen hebben een bereik van ongeveer 200 meter lengte. Het is echter raadzaam een veiligheidsmarge in te bouwen, omdat bij een kleiner bereik de kans op foutmeldingen aanzienlijk lager is. Ook rondwaaiend plastic etc. wordt immers gedetecteerd. Een bereik van ongeveer 160 meter is volgens Van den Wittenboer realistisch.

Een radarsysteem heeft bovendien het nadeel dat een deel van het bedrijfsterrein (de eerste vijf meter na het hekwerk) vrijgehouden dient te worden. Dat is bij een infrarood detectiepaal niet het geval. Zo’n paal werkt met behulp van sensoren en is nauwkeuriger dan een radarsysteem. Het nadeel van een IR-detectiepaal is dat het systeem eerder last heeft van mist, regen of dwarrelende bladeren, waardoor het bereik beduidend kleiner is dan dat van een radar detectiesysteem.
  

Naast radar en infrarood kan er worden gekozen voor gronddetectie. Dit systeem werkt met drukmatten of sensoren onder de grond. Dat biedt als voordeel dat een inbreker het systeem niet ziet en dus niet weet dat hij is gedetecteerd. Een nadeel is dat zo’n systeem niet afschrikt en bovendien drie keer duurder is dan bijvoorbeeld een radarsysteem.
 

In de praktijk zijn legio oplossingen denkbaar om het magazijn te beveiligen. Zie de infografic (pdf) met beveiligingsmaatregelen:  

 beveiliging-infographic.

Oplossingen die vrijwel allemaal gekoppeld kunnen worden aan een security management systeem. Zo kan elke ongewenste beweging in of rondom het warehouse worden bekeken en teruggehaald en kan ook optimale opvolging worden gegeven aan een alarm. Want hoe goed een logistiek centrum ook is beveiligd, voorkomen blijft toch altijd beter dan genezen.

Reageer op dit artikel