artikel

Veiligheidsbewustzijn telt het zwaarst

Warehousing

Veiligheidsbewustzijn telt het zwaarst
Veiligheidsbewustzijn

In een half jaar tijd kreeg DSV Solutions in Venlo een rekening van pakweg 20.000 euro gepresenteerd vanwege schades aan heftrucks en stellingen. Ernstige letselschades deden zich gelukkig nog niet voor, maar dat is doorgaans slechts een kwestie van tijd. De conclusie luidt dat heftrucks gevaarlijke voertuigen zijn, waarmee in potentie veel materiele en immateriële schade kan worden veroorzaakt, zoals ook valt te lezen in de nieuwste editie van T+O Heftrucks.

Het werken met heftrucks is ronduit gevaarlijk. Toch volstaat een certificaat in plaats van een heftruckrijbewijs. Chauffeurs van vrachtwagens, personenwagens en motoren hebben wel allemaal een wettelijk verplicht rijbewijs moeten halen om de weg op te mogen. Zelfs jeugdige bestuurders van scooters moeten volgend jaar aan het rijbewijs om daarmee aan te tonen aantonen dat ze veilig met het voertuig kunnen omgaan. Bij ernstig wangedrag kan het rijbewijs zelfs worden ingevorderd. In dat licht gezien is het opmerkelijk dat een bestuurder van een heftruck met een massa van soms enkele tonnen slechts moet voldoen aan een instructieverplichting om er mee te mogen rijden. Toch is een heftruckrijbewijs niet zaligmakend.

 

Veiligheidsbewustwording

Ter voorkoming van aanrijdingen kunnen allerlei maatregelen worden getroffen, zoals reducering van de heftrucksnelheid, spiegels op kruispunten, bredere overzichtelijke gangpaden en vloerbelijning. Deze voorzorgsmaatregelen zijn absoluut niet verkeerd, maar blijken in de dagelijkse praktijk lang niet altijd het beoogde effect op te leveren. Een strikte scheiding tussen mens en machine is wel een probate oplossing. Helaas is dit lang niet altijd mogelijk. Het is dus zaak dat heftruckchauffeurs en het overige magazijnpersoneel zich veel bewuster worden van de gevaren die het magazijnwerk met zich mee brengt. Dat wordt bereikt met opleidingen en veiligheidsbewustwording.

 

Chauffeurskeuring

Heftrucks ondergaan een jaarlijkse keuring. Dat is een goede zaak. Toch zijn heftruckongevallen zeer zelden te wijten aan technische storingen aan de heftruck. Verreweg de meeste ongevallen zijn te wijten aan fouten van de bestuurder en/of onachtzaamheid van het rondlopende magazijnpersoneel. Het lijkt dan ook zinniger om in ieder geval de heftruckchauffeur periodiek te monitoren op vaardigheden en rijgedrag in het eigen bedrijf. De warehousemanager kan dit bij voorbeeld eenvoudig combineren met de jaarlijkse functioneringsgesprekken. De gegevens die deze monitoring oplevert moeten nauwkeurig vastgelegd en opgevolgd worden. Veilig rijgedrag is alleen haalbaar als dit door de hele organisatie wordt ondersteund en gedragen.

Reageer op dit artikel