artikel

Tillen bij Kloosterboer Terminal

Warehousing

Tillen bij Kloosterboer Terminal
Tillen

Bij Kloosterboer Terminal Rotterdam wordt niet heel zwaar getild maar wel frequent. Dit kan leiden tot gezondheidsrisico’s. Om dit te voorkomen is er aandacht voor voorlichting en instructie. Het bedrijf liet een brochure ontwikkelen in meerdere talen en een poster waarop duidelijk wordt gemaakt welke houdingen leiden tot gezondheidsrisico’s en welke houdingen dit voorkomen.

Bij Kloosterboer Terminal Rotterdam wordt niet heel zwaar getild maar wel frequent. Dit kan leiden tot gezondheidsrisico’s. Om dit te voorkomen is er aandacht voor voorlichting en instructie. Het bedrijf liet een brochure ontwikkelen in meerdere talen en een poster waarop duidelijk wordt gemaakt welke houdingen leiden tot gezondheidsrisico’s en welke houdingen dit voorkomen.

Projectgegevens
Bedrijfsnaam: Kloosterboer Terminal Rotterdam   Leverancier/dienstverlener: 0
Plaats: Rotterdam  
Branche: logistiek & transport   Bedrijfsgrootte:
Bedrijfstype: Logistiek   Datum ingebruikname:
Productnaam:  

Tillen wordt tot een minimum beperkt bij Kloosterboer Terminal Rotterdam en waar mogelijk wordt gebruik gemaakt van beschikbare tilhulpmiddelen. Voorkomen is echter niet altijd mogelijk en voorlichting en instructie over hoe te tillen blijft noodzakelijk. Maar hoe organiseer je voorlichting voor medewerkers die een andere taal spreken en voor teams die regelmatig in samenstelling wijzigen? Ook de Arbeidsinspectie vroeg van Kloosterboer Ter minal Rotterdam een adequate aanpak van dit aandachtspunt.
 
Samen met Verhage & Van der Laan centrum Arbeid & Gezondheid en Fysio-Connect werd nagedacht over een goede maar toch eenvoudige beheersmaatregel. Dit heeft geleid tot een aantal activiteiten. Zo zijn de medewerkers die een vast team vormen geïnstrueerd en getraind (train de trainer) waarbij metname de toezichthoudende rol werd benadrukt. Van hen wordt verwacht dat zij de medewerkers die tijdelijk werkzaam zijn adviseren over de juiste tilhouding. Dit wordt ondersteund door voorlichtingsmateriaal in de vorm van een poster en een brochure.
 

Poster tillen
De poster, die op een strategische plekken in de organisatie is opgehangen, kenmerkt zich doordat het alleen maar beeldmateriaal bevat over houdingen welke kunnen leiden tot gezondheidsrisico’s en welke houdingen dit juist voorkomen. De brochure bevat dezelfde foto’s als op de poster maar met ondersteunende teksten en met extra informatie. Informatie over bijvoorbeeld oefeningen die men kan uitvoeren tijdens het werk of wat men kan doen als er sprake is van acute lage rugproblematiek.
 

Engels en Pools  

Omdat de medewerkers niet altijd de Nederlandse taal beheersen is de brochure bovendien beschikbaar in het Engels en in het Pools. De brochure wordt uitgedeeld voordat de medewerker aan het werk gaat. Van hem of haar wordt verwacht dat de inhoud van de brochure bekend is net als bijvoorbeeld de HACCP regels. Uiteraard is er aandacht voor borging en evaluatie en zal het effect regelmatig worden beoordeeld.

Na het doorvoeren van deze maatregelen is ook de arbeidsinspectie enthousiast geworden en heeft het aandachtspunt ingetrokken.

Reageer op dit artikel