artikel

Wat is LCC, TCO en PLB?

Warehousing

Wat is LCC, TCO en PLB?
Total Cost of Ownership TCO Life Cycle Costing LCC Performance Based Logistics PBL

Total Cost of Ownership is hot. Waar gebruikers van kapitaalgoederen zich vroeger vooral bekommerden over investeringskosten en kwaliteit, geven bedrijven nu meer aandacht aan kosten die later binnen de productlevensduur optreden. Is het dan niet hetzelfde als Life Cycle Costing? Vincent Weinschenk van Districon legt de begrippen uit.

Life Cycle Costing (LCC)
Life Cycle Costing is de methodiek die financiële afwegingen gedurende de levenscyclus mogelijk maakt. Hiertoe worden investeringskosten, beheers- en onderhoudskosten en ‘sloopkosten’ onderling vergelijkbaar gemaakt.
Binnen de methodiek die veelal voor Life Cycle Costing bekeningen gebruikt wordt, worden geldontwaardings of inflatie invloeden buiten beschouwing gelaten. Voor de bepaling van de Life Cycle Costing is de levensduur een zeer belangrijke parameter. Het bepalen van een realistische levensduur is binnen deze methodiek dan ook een belangrijk punt van discussie (vrij naar Wikepedia).

 

Total Cost of Ownership (TCO)
TCO is een berekeningsmethodiek, in 1987 ontwikkeld door Bill Kirwin, onderzoeksdirecteur bij Gartner Inc., in opdracht van Microsoft. De reden hiervoor was om verbruikers te ondersteunen, alle bijbehorende kosten van investeringsgoederen (in eerste instantie van hard- en software) in te kunnen schatten. Het idee is een berekening (te kunnen) maken waarin niet enkel aanschafkosten zijn meegenomen maar ook aspecten van toekomstig gebruik (energie, reparatie, onderhoud etc.). Op deze manier kunnen naast vooraf bekende maar ook verdekte kostencomponenten reeds in het voortraject worden blootgelegd. Belangrijk uitgangpspunt bij TCO is het onderscheid tussen directe en indirecte kosten (vrij naar Wikepedia).
  

Performance Based Logistics (PBL)
Performance Based Logistics wordt omschrevden als strategie ten behoeve van systeemondersteuning. In plaats van te betalen van een leverende partij voor goederen en/of diensten wordt een leverancier betaald voor een gegarandeerd prestatieniveau en systeemcapaciteit en -beschikbaarheid. De leverancier dient te kunnen garanderen de overeengekomen prestatie tegen lagere kosten uit te kunnen voeren. Daartegenover staat een hogere mate van beheersing van het logistieke proces (vrij naar Wikepedia).

Reageer op dit artikel