artikel

Wat is Business Continuity Management (BCM)?

Warehousing

Wat is Business Continuity Management (BCM)?
Wat is Business Continuity Management (BCM)?

Onno Cleeren en Doede de Waij van Marsh Risk Consulting vertellen wat Business Continuity Management (BCM) is en wat kunt u ermee in uw distributiecentrum .

Definitie BCM: Het formuleren van acties en strategieën ter bescherming en herstel van de kritische bedrijfsprocessen die in geval van een traag herstel tot enorme schade (of faillissement) van de organisatie kunnen leiden.

 

Organisaties kunnen voor de implementatie van BCM-gebruik maken van de meest recente standaard de BS 25999-Part 2. In deze standaard is ook expliciet ketencontinuïteit meegenomen. Meer en meer grote organisaties (bv. Fujitsu, Intel) leggen BCM-verplichtingen op aan hen voornaamste leveranciers. Deze top-down druk heeft een groot effect op leveranciers, die worden gedwongen een geformaliseerd BCM-systeem te ontwikkelen.

 

De vijf BCM-stappen

 

1. Identificeren

De identificatie stap bestaat uit het koppelen van BCM doelstellingen aan organisatiedoelstellingen en Key Performance Indicators (KPIs). Dit in het licht van de kernwaarden van de organisatie (klantgericht, kwaliteitsfocus, innovatief, etc) en business issues (reputatie, regelgeving, cash flow)

 

2. Analyseren

Identificeer en onderzoek risico’s om vast te stellen hoe kwetsbaar je onderneming is voor bepaalde risico’s en storingen is met behulp van een business impact analyse (BIA). Met behulp van een BIA wordt de kritiekheid van de kernprocessen bepaald, aan de hand van de volgende vragen:

 • Wat zijn de doelstellingen van het bedrijfsproces?
 • Welke middelen zijn nodig (mensen, machines, etc) en wat zijn de afhankelijkheden
 • Wat is de technische hersteltijd (hoe land duurt reëel herstel)?
 • Wat is de markt hersteltijd (hoe lang accepteert klant stilstand)?
 • Wat zijn de huidige risico reducerende maatregelen?
 • Welk scenario is worst case (tijd, locatie, etc)?
 • Wat is de impact van de verstoring (financieel, reputatie)?

 

3. Strategie

Formuleer herstelstrategie per kritiek proces in relatie tot de hersteltijd en impact:

 • Welke productielijnen wil je als eerste opstarten?
 • Welke producten kan je rechtstreeks laten leveren?
 • Welke extra kosten zijn gemoeid met herstel?
 • Welke keuze is er (niets doen; gebruik alternatieve bron of middel; manuele workaround; vind een alternatieve locatie; sub-contract of outsource)

 

4. Uitvoeren

In de uitvoeringsfase worden 3 plannen onderkend

 

Bedrijfshulpplan

 • een salvage plan;
 • activeringscriteria;
 • taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden.
 • Specifieke BHV-plannen

 

Crisismanagementplan

 • Crisismanagement organisatiestructuur.
 • Activeringscriteria.
 • Het in kaart brengen van de taken en verantwoordelijkheden van het crisis management team middels een RACI model.
 • In en externe communicatieacties in relatie tot functies en stakeholders.


Herstelplan opstellen
Op basis van de geïdentificeerde ketenafhankelijkheid in combinatie met de geformuleerde hersteltijd en herstelstrategie zal per kritiek proces een herstelplan worden geschreven. Hierbij worden de volgende taken beschreven:

 • Vaststellen wat de minimale behoeften zijn om het proces operationeel te houden;
 • Herstellen van verloren data;
 • Realisatie van uitwijkmaatregelen

5. Evalueren

Opleiding en training zijn nodig om de huidige en nieuwe werknemers gewend te laten raken met de implementatie van business continuity management.
Test en inspecteer de strategieën regelmatig om te bepalen of ze nog relevant zijn. De business continuity strategieën moeten voldoen aan veranderingen in bijvoorbeeld gebruikte technologieën.

Reageer op dit artikel