artikel

RFID Get ready tour! Zijn studenten er klaar voor?

Warehousing

RFID Get ready tour! Zijn studenten er klaar voor?
RFID Tour Henrik Goijer

Tijdens een driedaagse rondreis door Duitsland en Oostenrijk heeft een groep sleutelfunctionarissen uit bedrijfsleven met een binding met RFID, een kijkje mogen nemen bij verschillende toepassingen van RFID. Aan de excursie werd ook deelgenomen door een HBO-student met een andere blik op een wereld waarin ‘theorie wordt gevormd door de praktijk en niet andersom’.

 

Door Henrik Goijer, Student HBO Logistiek en Economie van de HAN (foto uiterst links)

Na een snelle introductie op de reis bij het Innovatie Centrum van Metro Group te Neuss, Duitsland, werden de toepassingsmogelijkheden van RFID op allerlei manieren gepresenteerd op locatie.
Naast de zeer duidelijke toepassingen van tracking and tracing, werd ook een demonstratie gegeven van de mogelijkheden van  begeleidende en aanvullende reclame voor producten in de retail (kleding/ food). Op het moment dat de klant het product (met een RFID-chip) uit het schap neemt, verschijnt boven of naast de winkelstelling op een monitor toegesneden reclame en/of producttoelichting.

Simpele toepassing
Na een korte nachtrust liet Toshiba te Regensburg Duitsland de volgende dag zien hoe RFID arbeidsintensief werk uit het proces aanzienlijk kan verminderen. Doordat medewerkers niet meer een 30-tal verschillende items, colli per pallet moesten scannen, kon men de throughput in de test situatie ruim verdrievoudigen. In de normale werksituatie leidt de simpele toevoeging van een tag van nog geen 10 eurocent per  item, colli tot een verdubbeling van de throughput, met 15.000 dozen per dag. Dit had als gevolg, een besparing van €350.000,- per jaar.
 

Trends en inzichten
Tijdens de vele workshops, die werden gegeven gedurende de busreizen, kwamen  een aantal snelle ontwikkelingen en trends naar voren; deze zijn echter nog zeer specifiek. Een eye-opener is ook dat RFID  meestal óók  voordelen genereert, die in eerste instantie niet waren voorzien bij het maken van de business/logistieke case. RFID brengt voordelen, alleen niet per definitie voor de specifieke schakel in de keten, maar zeker ook in de gehele keten.

Naast RFID wordt ook NFC, Near Field Communication, ingezet. Dit is een nieuwe manier van gegevens-overdracht, met als voordeel heeft dat men alleen op zeer korte afstand, 10 cm, kan communiceren. Een must om er zeker van te zijn dat alleen de bedoelde ontvanger de gegevens in handen krijgt.
Verder zijn organisaties zoals GS1 bezig om standaarden te introduceren waarmee de introductie van RFID moet worden versoepeld en verbreed.

De toekomst?
Al met al prachtige ontwikkelingen en mooie voorbeelden, die aangeven dat RFID een goede toekomst tegemoet kan gaan. Echter, er ontbreekt nog een basiselement. Namelijk, de aandacht voor de ‘dragers’ voor deze prachtige toekomstkans; de nieuwe aanwas van sleutelfiguren voor deze logistieke noviteit. Natuurlijk worden er jaarlijks een behoorlijk aantal logistieke studenten klaar gestoomd voor de praktijk(3.500+, logistiek.nl), maar blijkbaar ontwikkelt zich de praktijk sneller dan de syllabi.
 
Op dit moment ontbreken mijn inziens twee belangrijke peilers in hun opleiding:
– Het aanleren van  kennis en vaardigheid om projecten tijdens de studie al  te rechtvaardigen en te optimaliseren met een business-case;
– daarnaast zal de student zich de (standaard- ) RFID en de filosofie hierachter beter eigen moeten kunnen maken om met actuele kennis in te kunnen stappen tijdens  een stage en/of na de opleiding in de praktijk.

De basis
De Commissie Van Laarhoven wil voor de "logistieke toekomst" een grote en belangrijke stap voorwaarts zetten. Natuurlijk zijn er ook andere partijen, het bedrijfsleven en GS1, die kunnen zorgen dat RFID een snellere en bredere intrede kan maken door het creëren van een solide basis in de vorm van nieuwe kundige aanwas! En, "Jong geleerd is oud gedaan!"

 

Zie ook: Dossier RFD Get Ready tour

Reageer op dit artikel