artikel

Juryrapport A.S. Watson

Warehousing

Juryrapport A.S. Watson
Het Veiligste Magazijn

De jury heeft A.S. Watson in Heteren voorgedragen voor de prijs Veiligste Magazijn van 2008.

De jury looft de vooruitgang die A.S. Watson sinds de deelname van vorig jaar heeft geboekt als het gaat om het creëren van een veilig, gezond en prettig werkklimaat. Dat betreft met name de aanstelling van een speciale medewerker kwaliteit, veiligheid en milieu en het in leven roepen van een speciale veiligheidscommissie, die bestaat uit maar liefst twintig medewerkers.

 

De actielijst van deze commissie met veertig verbeterpunten is voor een groot deel al uitgevoerd. Er zijn spiegels opgehangen, die de chauffeurs van smallegangentrucks bij het wisselen van gangen zicht biedt op passerende voetgangers. De locaties van brandblussers zijn gemarkeerd, zodat ze niet langer worden geblokkeerd door pallets. De vangnetten langs de sorter voor vallende colli zijn verbeterd, enkele wankele trappen zijn verstevigd.

 

De omvang en complexiteit van de operatie maken het niet eenvoudig om te zorgen voor een veilig werkproces. Goederenstromen uit verschillende opslag- en orderverzamelgebieden moeten op de expeditievloer bij elkaar komen, wat zorgt voor veel intern transportverkeer. Positief is dat A.S. Watson daarbij grotendeels gebruik maakt van elektropallettrucks met een veilig vast staplatform. Voor de werkplekken waar veel gebukt moet worden, heeft A.S. Watson pallettrucks met scharende vorken aangeschaf. Het aantal is echter nog te klein om elke werkplek van dit ergonomische hulpmiddel te voorzien.

 

Bezoekers, ook chauffeurs, worden door de portier goed opgevangen en via een brochure geïnformeerd over de risico’s op de vloer. De informatievoorziening in het dc is goed. Op verschillende plekken staan ter oriëntatie borden met plattegronden van het dc, inclusief nooduitgangen. Ook is op verschillende plekken een helder calamiteitenplan opgehangen, samen met een poster met tilinstructies en verkeersinstructies. Op de bordessen hangt zelfs een ‘evac-chair’ voor het afvoeren van gewonden.

 

De jury is zoals gezegd onder de indruk van de vooruitgang ten opzichte van een jaar geleden, maar is ervan overtuigd dat de veiligheid en ergonomie nog beter kan. De manoeuvreerruimte in bepaalde delen van het dc is bijvoorbeeld beperkt, wat voor penibele situaties kan zorgen. Bij de inrichting van werkplekken kan nog vooruitgang worden geboekt op het gebied van ergonomie. De jury adviseert A.S. Watson om voort te gaan op de ingeslagen weg.

 

 

 

[fotoalbum]

 

Bekijk ook

Reageer op dit artikel