artikel

Regels rondom de hoogwerkbak

Warehousing

Plaats een pallet op de heftruckvorken en binnen een mum van tijd heb je een collega zo op pakweg zes meter hoogte in het magazijn. Zo werd dat vroeger gedaan, maar deze actie is door de Arbeidsinspectie te gevaarlijk bevonden en uitdrukkelijk verboden. Een val van die hoogte levert vrijwel zeker zwaar letsel op.

Artikel oorspronkelijk gepubliceerd in Transport+Opslag op 1 september 2008.

Toch wordt er af en toe nog wel zo gewerkt. Het is goedkoop en gemakkelijk. Alle benodigde attributen zijn aanwezig. Deze gemakzucht wordt echter gegarandeerd zwaar afgestraft als er een ongeluk gebeurt. De Arbeidsinspectie zal de onderneming hiervoor beboeten en de verzekering dekt de (vervolg)schade niet, als blijkt dat een heftruck als illegale personenlift is gebruikt.

 

De hoogwerkbak staat ook bekend als werkkooi of hefkooi. Deze wordt als voorzetstuk over de vorken van de heftruck, reachtruck of verreiker geschoven en verankerd met een borgmechanisme.

Er zijn verschillende uitvoeringen van de hoogwerkbak: een mechanische uitvoering zonder en

varianten mét een elektrisch bedienings-paneel of vrijgaveknop. De mechanische bak is het een-voudigst en relatief goedkoop, maar de maximale hefhoogte is beperkt tot maximaal drie meter. Inclusief de reikhoogte van de persoon in de bak kunnen er dan werkzaamheden tot hooguit 5 m mee worden uitgevoerd.

Elektrische uitvoeringen van de hoogwerkbak zijn veel veiliger en mogen daarom hoger heffen; in principe net zo hoog als de heftruck aankan. De elektrische bediening in de hoogwerkbak maakt deze echter flink duurder, bovendien zijn er bijkomende installatiekosten. Het huren van een dergelijke elektrische hoogwerkbak is daardoor niet praktisch, tenzij de heftruck al een passende elektrische aansluiting heeft. Knik/telescopische hoog-werkers en verrijdbare schaarliften worden wel vaak gehuurd.

Een relatief goedkoop alternatief voor een hoogwerkbak is een verrijdbare platformtrap die verkrijgbaar is met stahoogtes tot circa zes meter.

   

Voorwaarden

De elektrisch bediende hoogwerkbak moet door een erkende installateur worden aangesloten op het elektrische circuit van de heftruck. Een lastdiagram moet aantonen dat de combinatie heftruck/hoogwerkbak voldoende stabiel is en blijft. Verder is het vereist dat bij aanwezigheid van een persoon in de hoogwerkbak (maximaal 2) continu één persoon beneden stand-by is.

De combinatie hoogwerkbak met een heftruck of verreiker is toegestaan als deze is goedgekeurd volgens de Beleidsregel 7.22, een CE-markering heeft, periodiek (jaarlijks) is goedgekeurd en

incidenteel en voor korte duur wordt ingezet. Incidenteel betekent: alle niet geplande of planbare werkzaamheden, op moeilijk bereikbare plaatsen, die niet gemakkelijk op een andere manier benaderd kunnen worden. Een paar stellingliggers verhangen of defecte TL-buizen vervangen mag bijvoorbeeld wel, alle sprinklerkoppen vervangen niet. Korte duur betekent: een paar keer per jaar en maximaal vier uur per keer. In alle andere gevallen moet bij voorbeeld een knik/telesopische hoogwerker of verrijdbare schaarlift worden ingezet.

   

Aanbeveling

De ‘Beleidsregel 7.22 Hoogwerkbak’ van de Arbeidsinspectie heeft juridisch de status van een aanbeveling. Als de werkgever daarvan afwijkt, zal deze moeten aantonen dat het afwijkende beleid even veilig of veiliger is dan de betreffende aanbeveling in de beleidsregel. In de praktijk is dat bijzonder lastig.

KOSTENPLAATJE

De prijs van een goedgekeurde eenpersoons mechanische hoogwerkbak voor montage op de vorken ligt globaal rond de 1800 euro.

Een handige techneut last zelf voor een fractie van die prijs een exemplaar in elkaar, maar die heeft dan geen goedkeuring. Voor een tweepersoons hoogwerkbak met een elektrisch bedieningspaneel of vrijgaveknop liggen de prijzen ergens tussen de 2000 en 3500 euro.

Daar komen dan nog circa 500 euro installatiekosten bij. Toch is dat nog aanzienlijk goedkoper dan bij voorbeeld de aanschaf van een verrijdbare elek-trische schaarlift of een knik/teles-copische hoogwerker, waarvan de prijzen al gauw in de buurt komen van een gemiddelde vorkheftruck.

Deze hefvoorzieningen zijn echter wel toegestaan voor continudienst. Elektrische schaarliften zijn – afhankelijk van het type en de benodigde hefhoogte – te huur vanaf circa

75 euro per dag. Voor een knik/telescopische hoogwerker rekent men al gauw het dubbele. Een alternatief om een klus op hoogte uit te voeren is de verrijdbare platformtrap. De prijs van een echte grote – tot circa 6 m – kost net als de mecha-nische hoogwerkbak ongeveer 1800 euro.

VEILIGHEIDSNIVEAUS

De hoogwerkbak kan worden uitgevoerd in een drietal veiligheidsniveaus, te weten:

– de persoon in de hoogwerkbak heeft geen enkele invloed op de bewegingen van de mechanische werkbak. De maximale hefhoogte is dan wel beperkt tot 3 m;

– de hoogwerkbak is uitgerust met een vrijgaveknop, waardoor de persoon in de werkbak kan bepalen of de heftruckchauffeur een hef- of daalbeweging kan uitvoeren;

– de werkbak is uitgerust met een bedieningspaneel, waardoor de persoon in de werkbak zelf de hoogtefunctie van de werkbak kan bedienen. Dit komt in de praktijk zelden voor vanwege dure en ingrijpende technische ingrepen.

Wanneer een mechanische hoogwerkbak zonder bedieningsfuncties wordt gebruikt, is het noodzakelijk extra maatregelen te treffen, zoals:

– de chauffeur blijft altijd op de heftruck;

– er zijn duidelijke communicatieafspraken gemaakt;

– de persoon in de werkbak is leidinggevend.

Reageer op dit artikel