artikel

Nedis neemt tweede hoogbouw in gebruik

Warehousing

Sinds Nedis tien jaar geleden haar geautomatiseerde hoogbouwmagazijn met Dynamic Picking System (DPS) in gebruik nam, is er veel veranderd. De veranderingen noopten het bedrijf haar logistieke concept te herzien en het warehouse uit te breiden. Een tweede hoogbouwmagazijn werd in gebruik genomen.

Sinds Nedis tien jaar geleden haar geautomatiseerde hoogbouwmagazijn met Dynamic Picking System (DPS) in gebruik nam, is er veel veranderd. De veranderingen noopten het bedrijf haar logistieke concept te herzien en het warehouse uit te breiden. Een tweede hoogbouwmagazijn werd in gebruik genomen.

Projectgegevens
Bedrijfsnaam: Nedis   Leverancier/dienstverlener: Witron Engineering
Plaats: ’s Hertogenbosch  
Branche: automotive, machine- & apparatenbouw   Bedrijfsgrootte:
Bedrijfstype:   Datum ingebruikname:
Productnaam: DPS  

Toen Nedis in 1982 werd opgericht, waren de bedrijfsactiviteiten in hoofdzaak gericht op de aftersales-markt voor elektronica componenten. "Hobbyzaakjes waren destijds booming. We leverden heel veel, maar vooral kleine componenten; bijvoorbeeld voor reparaties van audioapparatuur", kijkt managing director Jacob Gilad terug.

In sneltreinvaart groeide het assortiment van enkele honderden componenten tot circa 120.000 sku’s eind jaren negentig. Het aantal picks per dag lag in die periode tussen de 40.000 en de 50.000. De orders moesten binnen 24 uur worden geleverd in Nederland, België en Duitsland. Nedis zocht daarom naar een systeem dat veel items in een korte periode kon verwerken en een verdere groei efficiënt kon handlen. Er werd gekozen voor het DPS van Witron.

Andere markt

"We waren een van de eerste gebruikers van het systeem en hebben relatief veel problemen gehad in de beginperiode", geeft Gilad toe. De opstartproblemen hadden deels te maken met het feit dat er geen historie beschikbaar was of aan het systeem bekend gemaakt kon worden. Het automatisch systeem wist in het allereerste begin niet wat de langzaamlopers waren en wat de snellopers en kon daarom niet adequaat reageren. Bovendien bleek in de praktijk, in tegenstelling tot de gezamenlijk gemaakte aannames voor het design van het concept, dat 70 tot 80 procent van de orders op het laatste moment binnenkwam. Omdat ook die orders de volgende dag moesten worden uitgeleverd, vormden de pieken een zware belasting voor de pickcapaciteit van het systeem.

Het grootste probleem was echter de veranderende markt. De reparatiemarkt zakte in. In 1999 daalde de omzet met maar liefst 40 procent. En niemand wist waar het zou eindigen. Nedis besloot daarom het vizier te verleggen naar de consumenten-elektronica. Een beslissing die parallel liep aan het ontwerp en de ingebruikname van een casepickmodule bij het eerste hoogbouwmagazijn.

Gilad: "De nieuwe markt was totaal anders dan wat we gewend waren. Van veel, kleine onderdeeltjes gingen we naar grotere volumegoederen. Hadden we in het ontwerp nog rekening gehouden met een ordervolume van een halve liter; bij de ingebruikname van het systeem was het volume al 4 liter. Inmiddels is het ordervolume ongeveer 45 liter." De focus werd daarom verlegd van de dynamische verzameling van veel kleine produkten naar volumepicking van minder maar grotere producten.

Aanpassing / -uitbreiding

Voor het warehouse betekende dit dat er dringend behoefte was aan meer ruimte, ondanks dat het productgamma was gereduceerd van 120.000 sku’s naar 20.000 artikelnummers.

"Ons warehouse was continu voor 97 procent gevuld en we moesten externe opslagruimte bijhuren. Dat was een ramp, omdat we geen overzicht hadden over de voorraden, het aantal backorders steeg en er onno– dige handling plaatsvond. Het jasje was gewoon te krap geworden", weet Gilad.

Het oorspronkelijke concept dat inmiddels op een aantal punten was aangepast, werd daarom uitgebreid met een tweede hoogbouwmagazijn. De nieuwbouw, eveneens gerealiseerd door Wi-tron, biedt naast een extra opslagcapaciteit van 15.000 palletplaatsen ruimte voor palletpicking.

Het DPS is opnieuw geconfigureerd (zowel fysiek als softwarematig) en herbergt 20.000 sku’s (was 120.000 sku’s). Hoewel het aantal sku’s en het aantal pickeenheden is gedaald, is het aantal bakken dat over het systeem gaat door het grotere volume per pickunit nagenoeg gelijk gebleven. De voorraden in het DPS worden als vanouds aangevuld vanuit het oude hoogbouwmagazijn. De oude hoogbouw doet nu echter ook dienst voor het palletpicking. Medium en slowmovers worden volgens het goederen-naar-de-man principe gepickt. Voor het picken van snellopers plaatste Witron palletflowracks.

In het nieuwe hoogbouwmagazijn wordt de bulk automatisch opgeslagen. Het aanvullen van de pick voorraden in de oude hoogbouw en het verplaatsen van non-movers naar de bulkopslag komen voor rekening van een shuttlesysteem

Tevens is de goederenontvangst verplaatst en zijn er meer laad- en losdocks. Voorheen werd er geladen én gelost op acht docks. Nu heeft Nedis 12 extra docks ter beschikking voor de binnenkomende goederen. De acht bestaande docks worden gebruikt voor de uitgaande stromen.

"Structuur en rust"

"De aanpassingen, net als in het eerste projekt ontworpen en gerealiseerd door Witron, hebben meer structuur gebracht in de goederenstromen. Dat resulteert in overzicht en rust op de werkvloer", constateert Gilad. "Dankzij de statische palletpicklocaties, worden de kranen in de hoogbouw ook niet extra belast. Bovendien hoeven we nu geen extra opslagruimte meer te huren en hebben we de mogelijkheid om toekomstige groei optimaal op te vangen."

Reageer op dit artikel