artikel

Zoeken in zones

Warehousing

Langs de A1 in Barneveld heeft Van Maanen vorig jaar een compleet nieuw hoogbouwmagazijn gebouwd. Voor de aansturing van de smallegangentrucks in dit magazijn schafte de logistiek dienstverlener een nieuw warehouse management systeem (WMS) aan.

Artikel oorspronkelijk gepubliceerd in Transport&Opslag op 1 januari 2007.

In 2006 was het 75 jaar geleden dat Van Maanen begon als transportbedrijf. De afgelopen drie jaar heeft het familiebedrijf uit Barneveld echter steeds meer aandacht voor warehousing gekregen. “We hadden al een flink aantal loodsen waarin we voor klanten tijdelijk opslag deden, maar die ruimte werd niet altijd optimaal benut. Drie jaar geleden zijn we daarom gestart met het afbreken van de inrijstellingen en het plaatsen van palletstellingen”, vertelt René Bongers, commercieel manager bij Van Maanen en verantwoordelijk voor de afdeling warehousing.

Omdat de palletstellingen binnen de kortste keren vol lagen, besloot Van Maanen een compleet nieuw warehouse neer te zetten. Op het eigen terrein langs de A1 in Barneveld startte de logistiek dienstverlener in januari 2006 met de bouw van een hoogbouwmagazijn met een oppervlakte van 5000 vierkante meter en een hoogte van 20 meter. Het pand dat in september officieel werd geopend, biedt ruimte aan 14.000 palletplaatsen. 

 

Voor de aansturing van het hoogbouwmagazijn heeft Van Maanen een nieuw warehouse management systeem (WMS) aangeschaft. Met ondersteuning van Jeroen van den Berg Consulting zijn eerst de eigen processen in kaart gebracht. Daarna is een shortlist met drie WMS-leveranciers opgesteld. Het WMS van Interchain kreeg uiteindelijk de voorkeur. “Dit systeem heeft de beste match met de functionaliteit die wij voor ogen hebben”, stelt warehouse planner en projectleider Martijn Hoogeveen.

 

Dubbelspel

Van Maanen wilde een WMS dat niet alleen ondersteuning bood voor RF-scanning, maar ook voor value added logistics (VAL). Daarnaast moest het systeem een geïntegreerde douanemodule, een flexibele tarieveringsmodule en een webportal bevatten. Via die webportal kunnen klanten in de toekomst zelf realtime de voorraadstanden en de laatste voorraadmutaties opvragen. Eventueel kunnen ze zelf orders aanmaken.

Tijdens de WMS-implementatie heeft Van Maanen extra veel aandacht besteed aan het plannen en vrijgeven van orders. De voornaamste reden vormen de twee smallegangentrucks in het hoogbouwmagazijn, die relatief beperkt zijn in snelheid en flexibiliteit. Om de in- en uitslagcapaciteit van deze trucks te maximaliseren, maakt Van Maanen zo veel mogelijk gebruik van dubbelspel: als een smallegangentruck een pallet in de stellingen wegzet, neemt hij zo veel mogelijk een andere pallet mee terug.

 

Voor het dubbelspel zijn per gang tien zones gedefinieerd: vijf aan de linkerkant, vijf aan de rechterkant. Eén zone bestaat uit vijf ‘huizen’, waarbij een huis bestaat uit alle opslaglocaties tussen twee staanders. Als een pallet moet worden weggezet in één van de zones, wordt allereerst gekeken of in diezelfde zone nog een pallet moet worden uitgeslagen. Is dat niet het geval, dan wordt gezocht in de zone daarnaast. Pas als alle zones aan één kant zijn afgezocht, komen de zones aan de andere kant van de gang aan de beurt. “In het begin dachten we dat het handig zou zijn om eerst in de tegenoverliggende zone te zoeken. Het blijkt echter minder tijd te kosten om een zone naar voren of achteren te rijden dan om het vorkenbod van de smallegangentruck 180 graden te draaien”, heeft

 

Hoogeveen ervaren.

Het vrijgeven van orders kan met het WMS in principe volledig worden geautomatiseerd. Van Maanen doet dit nu echter nog handmatig. Hoogeveen: “De aantallen orders zijn nu nog niet zo groot dat een planner daar lang over hoeft na te denken. Per dag hebben we zo’n 320 in- en uitgaande orderregels. Deze aantallen zullen echter spoedig stijgen.”

 

Reageer op dit artikel