artikel

Waarom een sprinklerinstallatie?

Warehousing

Bij brand is het van groot belang dat er zo weinig mogelijk slachtoffers vallen en dat daarnaast de materiele schade zoveel mogelijk wordt beperkt. Maarten Steemers pleit voor een goede sprinklerinstallatie. Waar moet je op letten?

Artikel oorspronkelijk gepubliceerd in Logistiek op 8 september 2006.

In de WoningWet en het daaraan gerelateerde BouwBesluit met bijbehorende NEN-normen, zijn de minimale bouwtechnische eisen opgenomen voor het (ver-)bouwen van bouwwerken. In het Bouwbesluit staan ook veel regels over brandveiligheid. Zo staat helder omschreven, hoe bedrijven de kans kunnen verkleinen dat brand ontstaat, deze zich kan ontwikkelen of zich kan uitbreiden. In de Nederlandse Praktijk Richtlijnen (NPR) worden de eisen toegelicht. Ook door het Ministerie van Binnenlandse Zaken uitgegeven brochures als ‘Beheersbaarheid van Brand’, brandbeveiligingsconcepten en reken- en beslismodellen wijzen op het belang van het goed beveiligen van (bedrijfs-)panden.
 

Met de aanwezigheid van een sprinklerinstallatie kan veel leed worden voorkomen en voldoet een bedrijf aan belangrijke, functionele eisen. Bij nieuwbouw kan al in een vroegtijdig stadium van de ontwerpfase rekening worden gehouden met de installatie van sprinklers. Uiteraard kan ook in bestaande gebouwen een sprinklerinstallatie worden aangebracht.
 

De Nederlandse overheid stelt, dat dc’s zonder sprinklerinstallatie maximaal duizend vierkante meter groot mogen zijn. Voor veel bedrijven is dat bij lange na niet genoeg. Plaatsing van een sprinklersysteem dat aan de officiële eisen voldoet, biedt veel meer flexibiliteit: grotere dc’s met één grote (vrij indeelbare) hal zonder tussenmuren, waar de totale voorraad in is opgestapeld, inclusief alle looppaden en loopbanden. Met als voordeel flexibel logistiek gebruik, overzichtelijkheid van de werkvloer en grotere constructie overspanningen. Dat is de reden dat veel grote belanghebbenden (eigenaar, gebruiker, overheid of de verzekeraar) de noodzaak zijn gaan inzien van een passende sprinklerinstallatie.
 

Randvoorwaarden

Bij de aanleg van de juiste sprinklerinstallatie spelen organisatorische randvoorwaarden een hoofdrol. Zaken als de stapelwijze en het soort goederen dat in uw distributiecentrum wordt opgeslagen, bepalen het type en het aantal sprinklers. Veel grote bedrijven (FloraHolland, TNT Logistics, Albert Heijn, Menlo Worldwide, Kruidvat, Heiploeg, Schuitema) hebben hun grote of kleinere distributiecentra inmiddels een goede sprinklerinstallatie.

Sprinklers hebben hun waarde inmiddels bewezen. In Nederland zijn er geen gevallen bekend van branden met dodelijke slachtoffers in gebouwen met sprinklerbeveiliging. Dat komt onder andere door de snelle werking van sprinklers: 99 van de 100 branden is al geblust als de brandweer arriveert.

Reageer op dit artikel