artikel

Veilig werken begint met trainen

Warehousing

Werknemers die een hef- of magazijntruck bedienen moeten volgens de wet kunnen aantonen dat ze geïnstrueerd zijn en specifiek deskundig zijn. Het kan voor de werkgever lastig zijn de juiste opleiding te kiezen. Een overzicht van de verschillende mogelijkheden.

Artikel oorspronkelijk gepubliceerd in Transport&Opslag op 1 september 2006.

De Arbowet schrijft voor dat medewerkers die gebruik maken van intern transportmateriaal, zoals een heftruck of een elektropallettruck, aantoonbaar geïnstrueerd dienen te zijn en dat ze over specifieke deskundigheid moeten beschikken. Alleen vermeldt de wet niet precies hoe zo’n rij-instructie er dan uit moet zien. Ook komt er geen uniform heftruckcertificaat omdat de overheid de manier van instructie en toetsing graag overlaat aan de sector.

 

Het dus niet verplicht om chauffeurs van hef- en magazijntrucks een certificaat of rijbewijs te laten halen. Alleen de instructie is verplicht en moet aantoonbaar zijn. Uiteraard geeft een behaald certificaat wel heel duidelijk aan dat er instructie is geweest. Veel bedrijven laten hun medewerkers daarom (zoals de Arbowet voorschrijft) periodiek een opfriscursus volgen. Een investering die zichzelf dubbel en dwars terugverdient, want een goed opgeleide heftruckchauffeur rijdt minder vaak schades. En de kosten die daarmee gepaard gaan, kunnen volgens verzekeraar Interpolis, hoger uitvallen dan menigeen denkt. Bovendien kan het lastige discussies opleveren met de verzekeraar als bij schade blijkt dat de chauffeur niet is getraind.

 

Vakbekwaamheid en veiligheid

Er zijn legio mogelijkheden voor het opleiden van heftruckchauffeurs. Alleen al het CCV Examenhuis telt zeven aangesloten opleidingsinstituten: BLOM Opleidingen, BTO, EVO, The Knowledge, VTL, Projectbureau Opleiding en Advies en Trucktraining. Deze partijen hebben gezamenlijk een eenduidige certificering opgezet voor hef- en reachtruckchauffeurs. In twee dagen kunnen de deelnemers een basiscertificaat behalen. Voor het vakbekwaamheidscertificaat moet een meerdaagse opleiding (theorie en praktijk) worden gevolgd.

Het veiligheidcertificaat garandeert een bepaalde basiskennis, die nodig is om veilig te kunnen werken met en rond de truck. Dit certificaat is voornamelijk bedoeld voor medewerkers die incidenteel op een hef- of magazijntruck rijden. Het vakbekwaamheidcertificaat is een zogeheten beroepskwalificerend certificaat. Daarnaast kent het CVV Examenhuis diverse herhalingsopleidingen. De geldigheid van een certificaat vervalt namelijk na vijf jaar.

 

“De Arbowet geeft geen exacte termijn aan waarbinnen de opleiding moet worden herhaald. Uit de praktijk is echter gebleken dat – onder invloed van veranderende wetgeving – vijf jaar een goede periode is om opnieuw instructies te geven”, licht Pierre Dun, directeur bij BLOM Opleidingen toe.

klant- of Merkspecifiek

 

Tevens biedt vrijwel iedere opleider maatwerk oplossingen aan, die meestal in-company worden gegeven. Deze klantspecifieke opleidingen houden in de regel extra rekening met de omgeving en de inzet van de trucks. Omdat de risico’s en gevaren per branche en bedrijf bovendien kunnen verschillen wordt in deze maatwerkopleidingen ook extra aandacht besteed aan de specifieke problemen, bijvoorbeeld met betrekking tot uitlaatgassen en lawaai.

Ook de importeursvereniging BMWT heeft een opleiding ontwikkeld: de BMWT-Train. Deze één- of tweedaagse basisopleiding is vooral bestemd voor mensen die al enige kennis hebben van het gebruik van intern transportmaterieel, of als opfriscursus voor de ervaren chauffeurs. BMWT-Train opleidingen worden altijd verzorgd door een instructeur van de truckleverancier en worden meestal in-huis gegeven.“De wisselwerking tussen mens, machine en omgeving is het uitgangspunt van BMWT-Train. Het opleidingsprogramma is daarom afgestemd op de truck en de omgeving, waarin de chauffeurs ook de relevante competenties moeten demonstreren” legt Ton van Kampen van Jungheinrich Nederland uit.Zo verschilt de inzet van een heftruck in een crossdock-situatie, waarbij het laden en lossen van vrachtauto’s centraal staat, bijvoorbeeld erg van de inzet in een hoogbouwmagazijn. “De opleidingsbehoeften zijn dan ook anders”, weet Van Kampen.

 

Er zijn ook opleiders die merkspecifieke trainingen aanbieden. Zo werkt ’t WEB Opleidingen bijvoorbeeld nauw samen met Still Intern Transport. Dankzij de nauwe samenwerking tussen opleidingsinstituut en truckleverancier kunnen dergelijke opleidingen volledig worden toegespitst op de trucks en hun specifieke karakteristieken en uitvoeringen.

 

Reacties? transportenopslag@reedbusiness.nl

   

Wat zijn de kosten?

Verschillende opleidingsinstituten geven op diverse locaties opleidingen van 1 of meerdere dagen. Om enige duidelijkheid te scheppen, zijn de belangrijkste standaardopleidingen in onderstaande tabel op een rijtje gezet. De meeste opleiders geven ook nog in-company opleidingen op maat. De kosten van de BMWT-Train opleidingen bedragen per groep van maximaal acht cursisten e 1450 per dag, exclusief BTW en documentatiekosten (e 25 per cursist).

Zie tabel pdf-pagina: pag. 57

Reageer op dit artikel