artikel

RFID: vijf kilometer lopen of honderd meter sprint?

Warehousing

RFID: vijf kilometer lopen of honderd meter sprint?

Komt RFID in 2007 uit de startblokken? Twaalf deelnemers aan het IMCC-café probeerden antwoord te geven op deze vraag. Eigenlijk had de vraag moeten luiden of RFID in 2007 wél uit de startblokken komt. In 2002 was immers in LogistiekKrant al een artikel verschenen waarin 2003 hét jaar werd genoemd van de RFID-doorbraak.

Stelling 1: Wat leveren RFID- projecten concreet op?
Omdat vrij weinig deelnemers aan de discussie al concrete projecten hebben lopen, start de discussie logischerwijs bij de persoon die binnen zijn organisatie al ervaring heeft opgedaan met de technologie. Kees van Dorp, adviseur bij het Ministerie van Defensie: “Wij gebruiken RFID voor de identificatie van wapens en voor het registreren van de eigenaar van het wapen. De wapens zijn voorzien van een chip en bij uitreiking wordt die gekoppeld aan de gebruiker. Voor ons is dat al een redelijke stap. In de VS zijn ze al verder, overigens met wisselende resultaten. Onder operationele omstandigheden wordt RFID met wisselend succes door vooral de VS toegepast (temperatuur, vochtigheid, etc).”

 

Voorlopers
Charles Worm, systems engineer bij Symbol haakt erop in door te stellen dat uit de VS met de Amerikaanse Defensie en Wal-Mart ook de belangrijkste voorlopers van RFID komen. “Zij hebben bovendien de technologie dwingend opgelegd aan hun gebruikers en leveranciers. Een van de zaken die het bijvoorbeeld in Afghanistan lastig maakt om te tracken en tracen met RFID is de temperatuur.” Frits Ogg (O2G), adviseur voor verschillende gezondheidsinstellingen, kan zich op zijn werkgebied nog niet beroepen op veel praktijkervaring: “In de gezondheidszorg worden voorzichtig de eerste proeven gedaan met RFID op deuren, met als doel de beveiliging van medewerkers te vergroten. Maar RFID is nog niet iets dat breed omarmd wordt. Vier jaar geleden heb ik het woord eens laten vallen en dat ontlokte toen de nodige weerstand. Evenals barcode armbandjes in het verleden. Mensen moeten geen nummer worden, is dan het argument.”

 

Gestart met tests
Marcel Vlogtman, stafmedewerker inkoop & logistiek bij Kramp: “Wij zijn onlangs gestart met tests. Zo hebben we al de nodige kratten naar leveranciers van RFID apparatuur gestuurd om te kijken wat de mogelijkheden hiermee zijn. De eerste test verliep positief, sommige andere tests negatief. We hebben gezien dat het technisch mogelijk is, wel is er een groot verschil tussen verschillende leveranciers. Wij menen dat het percentage uitgelezen kratten toch boven de 98 procent moet liggen.”

Emballage
Manager supply chain support bij Aviko, Arnoud Schaapveld, vertelt dat ook bij zijn werkgever vooral wordt gekeken naar het gebruik van RFID op emballage. “En dan met name of het werkt bij temperaturen waarmee we hier werken, min 24 tot min 28 graden. Daarnaast bekijken we of we nu al bij de aanschaf van RF-apparatuur rekening kunnen houden met de geschiktheid voor RFID.”

Geld verdienen
“En wat is voor Aviko de belangrijkste drive om wel of niet in RFID te investeren”, wil Henk Betlem, lector supply chain management weten. Arnoud Schaapveld: “Geld eraan verdienen. Wij staan aan het begin van de keten en het is voor ons belangrijk dat we werken aan vereenvoudiging van de keten, en daarbij letten we uiteraard op de wensen en eisen van onze klanten.” Betlem: “Speculeer je op een aankomend mandaat?” Schaapveld (Aviko): “Op dit moment is implementatie niet aan de orde. We hebben nog geen sluitende business case noch een klant die RFID als harde eis neerlegt.” Betlem: “Het is dus meer dat je voorbereid wilt zijn op de ontwikkelingen bij de klant. Je moet mee met de ontwikkeling.”

 

Producent
Ad van Dooyeweert, manager logistiek/ICT bij Blockland: “Wij hebben die vraag van Metro overigens nog niet gekregen, maar binnen twee jaar verwacht ik van hun kant wel een volgende stap en dus is het maar beter om rekening te houden met RFID in de toekomst. Wel zijn wij een groothandel, dus de aanbreng van tags is aan de producent.”

 

Technische beperkingen
Wat zijn de belangrijkste technische beperkingen rond het ge-bruik van RFID. Volgens Charles Worm (Symbol): “Een koude of diepvries omgeving is lastig. Ook levert de beperkte Europese standaard problemen op. In de VS heb je een bredere bandbreedte met meerdere kanalen om te communiceren. Verder mag je daar meer vermogen ge-bruiken om tags te lezen. Silvan Lücke, adviseur bij GS1: “Die beperking moet worden opgeheven. Hij staat goede resultaten in de weg.”

Meeste baat?
Wie heeft het meeste baat bij het taggen van producten? Worm (Symbol): “Bijvoorbeeld producenten van consumentenelektronica. De marges zijn hoger en zij hebben een direct belang bij inzet van RFID.” Schaapveld (Aviko): “Dat is wel de negatieve insteek: voorkomen van diefstal. Met RFID zijn ook verbeteringen te bereiken en is creatiever om te gaan met supply chain.” Betlem (Fontys Hogescholen): “De bottleneck is eigenlijk dat bedrijven dergelijke problemen niet zelf kunnen oplossen. En RFID is eigenlijk alleen rendabel te krijgen als je het op ketenniveau oppakt. Helaas is samenwerken nog erg lastig.”

Stelling 2: “RFID kan alleen worden terugverdiend als het op ketenniveau wordt opgepakt

“Als het gaat om investeren in RFID hangt het er erg van af met welke partij je in de keten te maken hebt. Onze vaste distributeur is TNT, die wil wel. Maar ik zie onze klanten nog niet zo snel RFID-apparatuur aanschaffen”, aldus Vlogtman (Kramp). Van Dorp (Defensie): “Ik onderschrijf het belang van goed samenwerken in de keten. Overigens zie ik samenwerking tussen partijen in verschillende landen niet zo snel van de grond komen.”

Belang uitleggen
Wie legt het belang uit aan de rest van de keten? Ogg (O2G): “Voor ons is dat nog niet nodig. Op medicijnen zit nu net een barcode. Hoewel, in januari hadden we te maken met een foute afgifte van medicijnen bij een apotheek. Dan heb je dringend up to date systemen nodig.” Worm (Symbol): “Was de info die op de barcode stond wel goed? Is dat niet zo dan zou je een eventuele zelfde fout ook hebben als je RFID gebruikt.” De discussie switcht naar de techniek. Lücke (GS1): “Ik onderschrijf de opmerking helemaal dat de techniek een lastig maar essentieel onderdeel is bij elke toepassing, of het nu labels zijn of barcodes. Helaas is de techniek niet standaard. RFID is nog lang geen plug & play, per pilot moet je de RFID-poorten nog precies afstellen zodat ze goed lezen.” Eric van Dijk (IMCC): “Je staat telkens weer voor nieuwe verrassingen, zoals echo, en dat geldt zelfs voor omgevingen die je al denkt te kennen.”Mark van Ommen (IMCC): “Wel kun je het plan van aanpak standaardiseren.”

 

Wanneer rendabel?
Wanneer is de technologie rendabel? Schaapveld (Aviko): “Zodra wij biivoorbeeld geen friet meer kunnen leveren zonder tag, dan is de technologie heel snel rendabel.” Ogg (O2G): “Bij evenementen waar het gebruik sociaal geaccepteerd is.” Van Dijk (IMCC): “In Legoland, daar waar je er je kind mee kunt traceren.” Daarna volgen voorbeelden als tags op dure producten, medicijnen en koffers. Lücke (GS1): “Bij eenvoudige processen, zoals die met koffers, die je langzaam maar zeker verder kunt uitrollen in een al goed ingericht logistiek systeem.” Worm (Symbol): “En bij omgevingen waar beveiliging belangrijk is. En op het vliegveld van Hongkong, waar ze zo snel groeien dat de managers daar alleen nog door gebruik van RFID de logistiek aan denken te kunnen.” Betlem (Fontys Hogescholen) : “En door nu al te pionieren heb je een paar jaar om zaken uit te dokteren. De voorsprong die je daarmee behaald is niet zozeer te vinden op het vlak van techniek, maar de wijze van werken met RFID.”

Reageer op dit artikel