artikel

In drie stappen naar veiligheid

Warehousing

Elk bedrijf met personeel moet onderzoeken of het werk gevaar kan opleveren of schade kan veroorzaken aan de gezondheid van de werknemers. Dit onderzoek is een Risico Inventaristie & Evaluatie (RI&E), is verplicht voor iedere werkgever en moet schriftelijk worden vastgelegd. U kunt bedrijfsrisico’s terugdringen in drie stappen:

 

Stap 1: Inventarisatie.

Zorg voor een lijst met risico’s in uw bedrijf. U kunt die lijst zelf opstellen, maar u kunt ook gebruikmaken van bestaande lijsten of u kunt uw RI&E door uw arbodeskundige laten uitvoeren.

 

Het RI&E moet antwoord geven op de volgende zes vragen:

1. Zijn er in het verleden ongevallen gebeurd in mijn bedrijf?
2. Wat kan er op dit moment fout gaan in mijn bedrijf, zodat ongevallen of verzuim optreden?
3. Hoe groot is de kans dat het gebeurt?
4. Hoe beperk ik een risico? Of de schade als het toch misgaat?
5. Welke maatregelen zijn nodig? En hoe voer ik ze door?
6. Hoe zorg ik dat de maatregelen blijven werken?

Stap 2: Evaluatie.

Vergelijk alle risico’s van de lijst en zet ze in de goede volgorde onder elkaar. Welke risico’s zijn het meest dreigend? Zijn er situaties in uw bedrijf die wettelijk niet zijn toegestaan? Welke risico’s kunnen schade veroorzaken aan uw medewerkers, apparaten of het productieproces? Welke risico’s zien uw medewerkers graag aangepakt? Welke aanpassingen zijn technisch mogelijk, en – ook belangrijk – hoeveel kunt u investeren?

 

Stap 3: Plan van Aanpak

De derde stap is: termijnen prikken voor het aanpakken van de risico’s in uw bedrijf. Wie gaat met welk risico aan de slag? En wanneer bent u tevreden? Wat levert het op?
Kortom, een plan van aanpak. Zo lost u de risico’s één voor één op, bij voorkeur aan de bron. 

 

De inventarisatie, evaluatie en plan van aanpak moeten u getoetst worden door een gecertificeerde arbodienst/deskundige. Die kijkt of alle risico’s op de lijst staan. Of de situatie in uw bedrijf goed is weergegeven. Of de laatste normen en richtlijnen zijn gebruikt. Een gecertificeerde arbodienst/deskundige toetst uw RI&E en adviseert bij het plan van aanpak; dat is zelfs wettelijk verplicht.

 

Vervolgens gaat u dat plan van aanpak uitvoeren. U overlegt de voortgang jaarlijks met uw werknemers, de OR of PV. Als u aanpassingen in het bedrijf aanbrengt, moet u de RI&E ook aanpassen. Nieuwe machines, nieuwe manier van werken, reorganisatie? Veranderingen in uw bedrijf betekenen een aangepaste RI&E.

Bron: www.rie.nl 

Reageer op dit artikel