artikel

Hoogbouwtruck zoekt beheerst zijn eigen weg

Warehousing

RFID biedt niet alleen een efficiënte gegevensoverdracht, de techniek kan ook worden gebruikt voor een betere beheersing van het intern transport. Jungheinrich zet met de introductie van de nieuwe EKX Kombitruck de eerste concrete stap, maar is daarbij niet de enige. Diverse andere projecten tonen aan dat de RFID-toekomst dichterbij is dan gedacht.

Artikel oorspronkelijk gepubliceerd in Transport&Opslag op 1 april 2007.

Hoogbouwtrucks worden in het smalle gangpad niet zo maar ‘losgelaten’. De zij- of inductiegeleiding zorgt voor een veilig stuurgedrag, zodat de chauffeur zich alleen hoeft te concentreren op het positioneren en de lastbehandeling. De snelheid waarmee hij dat doet wordt geregeld door de combinatie van de hefhoogte en de locatie in het gangpad. Aan het begin en einde van de gang beperkt het systeem automatisch de snelheid van de truck om ongelukken te voorkomen. Zo ook bij eventuele dwars-doorgangen, waar ander intern transport of voetgangers het pad van de truck kruisen.

  
Voor de aansturing van die automatische beperking gebruikt de leverancier van de truck magneten die in de magazijnvloer worden gefreesd. De magneten zorgen voor een aan/uit schakeling van de rijsnelheidsregeling. Er kunnen ook andere functies worden bediend, maar meestal niet meer dan drie omdat er te weinig plek is om meer magneten tegelijk naast elkaar in de bodem te plaatsen. Ook willen veel gebruikers liever geen tapijt van magneten in het gangpad. Afgezien van het weinig fraaie gezicht, is het aanbrengen van de units redelijk arbeidsintensief en bezorgt het overlast in de vorm van stof en slijpsel en tijdelijke onbruikbaarheid van het gangpad.

  
Truck kent eigen positie

Met de introductie van de gloednieuwe hoogbouwtruckserie EKX rekent Jungheinrich af met deze problemen. De magneet heeft plaatsgemaakt voor RFID-transponders. Deze verdwijnt in een minimaal boorgaatje van 2 cm diep, dat vervolgens wordt afgedicht met epoxyhars en de vloer vrijwel direct weer bruikbaar is. De eerste transponder komt aan het begin van het gangpad, de tweede 0,5 meter verder, de derde volgt op 5 meter en alle komende units hebben een onderlinge afstand van 10 meter. “Het is niet alleen veel sneller te installeren, we weten nu ook precies waar de truck zich in het gangpad bevindt”, vertelt Harm de Vries, verantwoordelijk bij Jungheinrich voor de systeemtechniek. “Hierdoor kunnen we vrijwel alle truckfuncties tot in detail beheersen en aansturen.”

Door nauwkeurige odometrie van het aandrijfwiel en constante herberekening van de exacte positie bij het passeren van een transponder, weet de truck op de millimeter nauwkeurig waar hij is. Deze kennis regelt niet alleen de rijsnelheid, ook de hefhoogte, de insteekdiepte van de zwenkvork, de mast-/cabinehoogte, de rijafschakeling, kortom alle fysieke functies die de truck kent.

  

HOZPOS-functie

“Door die kennis te koppelen aan de topologie van het magazijn kun je veel potentiele problemen voorkomen”, vervolgt Harm de Vries. “Iedere kruising is bekend en wat te denken van probleemstukken in de magazijnvloer, verschillende werkhoogtes onder spanten of schuine daken, onderdoorgangen, sprinklerleidingen, airco-units en noem het maar op? Het programmeren is bijzonder eenvoudig dankzij het teach-in systeem. De truck is zodoende zelflerend.”

Een stapje verder gaat Jungheinrich met de optionele ‘Hozpos-functie’, ofwel horizontaal positionering. Door de truckintelligentie te koppelen aan het WMS stuurt het managementsysteem de truck ook nog eens naar de juiste positie in het gangpad. Zowel horizontaal als verticaal, de chauffeur hoeft alleen nog maar de truck te activeren en de pallet in- of uit te slaan of de orderpickopdracht uit te voeren.

Een volledig automatisch in- en uitslag zou mogelijk zijn, maar dan nooit in combinatie met een handbediende operatie. “ Handmatige uitslag is in dat geval nog wel mogelijk, maar handmatige inslag wat ons betreft niet”, legt De Vries uit. “Stel dat de chauffeur net niet de pallet op de juiste positie heeft gezet en je laat de truck vervolgens die pallet automatisch opnemen. Dat is vragen om problemen. Volledig automatisch kunnen we ons wel voorstellen, maar dan is het niet zo zinvol om ook de cabine te heffen. Dan zetten we liever onze man-down ETX of onze SBA’s (stellingbedieningsapparatuur) in.”

  

Omvangrijk proefproject

Met de introductie van de RFID-pillen zoals Jungheinrich ze noemt, is het merk de concurrentie net een stapje voor. De andere fabrikanten zitten echter niet stil. Zo is BT druk bezig met de ontwikkeling van haar Fase 3 waarin transpondertechniek ook een rol speelt. “We hebben binnen Fase 2 de prioriteiten eerst op andere facetten van onze trucktechniek gelegd”, reageert Andrew Corke, als productspecialist vanuit de Zweedse fabriek. “Binnen de komende anderhalf jaar zullen we ook de truckbewegingen controleren via RFID, maar dat is dan breder dan alleen de smallegangentrucks. Tevens zullen we de techniek inzetten voor de mogelijkheden van onbemande functies en een verregaande vorm van communicatie- en management op afstand.”

Een ander voorbeeld van RFID-ontwikkeling ligt nog iets dichter bij huis. Het Duitse IdentProLog project is inmiddels een half jaar oud en is voorzien voor een looptijd van drie jaar. Binnen dit project zoekt een groot aantal partijen, waaronder Jungheinrich, Still en PSI, met steun van de Duitse overheid naar de mogelijkheden van RFID-beheersing en automatische identificatie van lastdragers en lading.

  

Still beperkt zich hierbij niet tot smalle gangpaden, maar ziet het gehele magazijn als één gebied. Volgens een rasterpatroon van 1 meter wordt het totale rijoppervlak voorzien van minuscule RFID-transponders. Via de ingebouwde RFID-antenne van de truck weet niet alleen de truck zelf, maar ook het overkoepelende managementsysteem waar hij is.

Het project onderscheidt hierbij twee systemen die gekoppeld zijn in de truck. Enerzijds de locatiebepaling van de truck zelf, anderzijds de herkenning van lastdrager en lading. Still neemt binnenkort een vereenvoudigd, maar vergelijkbaar systeem in gebruik binnen haar eigen productie.

  

Veiliger

Binnen de IdentProLog opzet wordt via WLAN de informatie continu uitgewisseld. Dit biedt extra mogelijkheden: niet één, maar alle trucks met het systeem kunnen op afstand worden herkend en bediend. Mogelijke aanrijdingen zijn op deze manier te voorkomen en er kunnen autorisaties worden verleend. Bijvoorbeeld dat alleen trucks met explosiebeveiliging in bepaalde gebieden mogen komen, of dat expeditietrucks ook daadwerkelijk alleen binnen de expeditie worden ingezet.

IdentProLog kent dezelfde functionaliteiten als het pil-concept van Jungheinrich als het gaat om hefhoogteregeling en beheersing van de zones. Daarnaast voorziet het systeem in aanvullende functionaliteiten zoals het regelen van het totale intern transportverkeer, het automatisch openen en sluiten van deuren, het regelen van snelheden per zone en per truck, het naleven van één-richtingsverkeer of het in- en uitschakelen van de verlichting als de truck een donkerdere sectie binnenrijdt.

  

Lading automatisch herkennen

Uiteraard gaat het binnen IdentProLog niet alleen om truckaansturing, maar ook om automatische identificatie van de lading en/of ladingdrager. In combinatie met voertuiglocatiebepaling mikken de betrokken op een uiterst intelligent en efficiënt totaalsysteem. Auto-ID via RF-techniek is volgens de insiders 10 tot 15 procent sneller dan het scannen van barcodes, waardoor de voertuigen in principe meer bewegingen kunnen maken. Fouten in locatie- en palletkeuze zijn vrijwel uitgesloten en alle transporten binnen het magazijn zijn voor iedereen veel logischer uit te voeren. De actieve navigatie leidt ook nieuwe of minder ervaren medewerkers en uitzendkrachten direct en volgens de meest optimale route naar hun volgende locatie.

In voorbereiding op het IdentProLog project zijn 150 toonaangevende logistieke bedrijven in Duitsland ondervraagd over de wensen rondom RFID-technieken. Maar liefst 75 procent is zeer geïnteresseerd in goederen/palletidentificatie. Ruim 65 procent ziet ook de totale tracking van de goederenstroom als bijzonder wenselijk. Een absolute meerderheid van 80 procent ziet grote voordelen voor het totale voorraadbeheer en geeft daarbij de prioriteit aan lastdragers en transportverpakkingen, niet aan de individuele verpakkingen van artikelen.

  

Als het gaat om de herkenning van ladingen –uiten de bedrijven de wens dat de RFID-transponders herschrijfbaar zijn. Daarnaast hechten ze grote waarde aan het volautomatisch lezen en uitwisselen van de data zonder tussenkomst van de heftruckchauffeur.

Belangrijkste voorwaarde is echter de volledige integratie in de bestaande of een toekomstige IT-structuur. Van WMS- tot ERP- en SCM-systemen, RFID-techniek moet in principe alles ondersteunen.

RFID-vorkheftruck van de toekomst

RFID-specialist Intermec en Cascade, leverancier van vorken en voorzetapparatuur voor vorkheftrucks, werken gezamenlijk aan de RFID-vorkheftruck van de toekomst.

Beide bedrijven hebben de handen ineengeslagen bij de ontwikkeling van dit prototype heftruck: Het uiteindelijke resultaat is in dit geval een Crown elektrische vorkheftruck die is uitgerust met RFID-technologie in de infrastructuur van de vorkheftruck. Verder beschikt de RFID-vorkheftruck over robuuste terminals die moeten zorgen voor de nodige veiligheid en efficiency.

De heftruck heeft tevens een ‘easy-to-reach’ RFID-bediening voor draadloos en real-time tracering van locaties voor een betere routering en LED’s bedoeld voor navigatie. Daarnaast is het voertuig uitgerust met RFID-readers in het frame van de vork of voorzetapparaat. Die readers moeten zorgen voor een flexibel gebruik in een magazijnomgeving waar uiteenlopende goederen zijn opgeslagen.

Het systeem beschikt voor dit doel over een verfijnd kabel managementsysteem, draadloze scancapaciteit en een ingebouwde camera voor vrachtdocumentatie.

  

Actief of passief?

De transponders die Still en Jungheinrich gebruiken zijn passieve RFID-tags. Klein, handig te verwerken en meestal omsloten met glas. Binnen het frequentiebereik van 135 kHz worden deze transponders geactiveerd door een antenne die bij hen in de buurt komt. Zodra ze van de antenne een signaal ontvangen reageren ze met een uniek retoursignaal.

Er zijn ook actieve systemen die werken binnen andere frequentiegebieden zoals UHF en Microwave. Deze RFID-transponders zijn voorzien van een batterij en zenden continu een signaal uit dat door antennes wordt opgevangen. “In dat geval beweegt de transponder dus van of naar de antenne toe, in plaats van andersom”, legt Jeff van Hek, van AiDC Consultants uit. “Door een driehoeksmeting met drie antennes kun je eenvoudig de locatie van de transponder bepalen.”

Leesafstand

Vergeleken met de passieve systemen is het zendsignaal van de actieve units veel sterker en zijn leesafstanden mogelijk tot wel 300 meter. Bij de passieve transponders is de leesafstand en zeer belangrijk aspect. Voor een goed contact mag de afstand tussen antenne en transponder liggen binnen een bereik van 5 tot 30 centimeter. “Dat is dan vooral afhankelijk van de kracht van het zendsignaal van de antenne”, vult Van Hek aan. “Dit betekent dat je voor een magazijndekkende infrastructuur heel wat transponders in de grond moet stoppen.”

Wanneer welk systeem nou het best kan worden toegepast is helemaal een vraag van de applicatie. “We installeren in ons AICC binnenkort beide systemen en krijgen dan meer kennis en inzicht van de (on)mogelijkheden”, aldus Jeff van Hek. “Duidelijk is wel dat de nauwkeurigheid van locatiebepaling bij een actief systeem minder groot is dan bij een goed uitgelegd passief systeem. Ook is het laagfrequente systeem minder gevoelig voor omgevingsomstandigheden.”

Het AICC is het Auto ID Competence Centre waar bedrijven op afspraak kennis kunnen maken met de diverse RFID technieken en concepten. (www.aicc.nl).

Ultrasoon geluid

Voor intern transportdoeleinden lijkt een actieve transponder vooral interessant voor buitentoepassingen of op plaatsen waar een fijnmazig netwerk van passieve transponders niet makkelijk te realiseren is. Een aardig alternatief voor beide technieken is overigens het Super ID-systeem van PTL-Systems dat werkt op ultrasoon geluid. Hier is eveneens sprake van een driehoeksmeting (zie Transport en Opslag nr. 2, februari 2007, pag. 25).

Reacties? transportenopslag@reedbusiness.nl

 

Reageer op dit artikel