artikel

Hoe werk ik veilig met tractiebatterijen?

Warehousing

Hoe werk ik veilig met tractiebatterijen?
Voorkom breuk en kortsluiting

Voorzichtigheid is geboden in de dagelijkse omgang met deze energiedrager. Bij verkeerd gebruik kan een tractiebatterij namelijk bijzonder gevaarlijk zijn. De inhoud bestaat uit giftig lood en agressief zwavelzuur en dat kan bijtende brandwonden veroorzaken. Met onderstaande basisregels en tips, houd je de dure batterij in topconditie en blijft het leuk om er mee te werken.

Voorkom breuk en kortsluiting

Het los- en vastdraaien van de batterijpolen gaat het veiligst met een hoge geïsoleerde dopsleutel. Met een lage, lange ring- of steeksleutel kan er een kortsluiting ontstaan van de sleutel met de massa van de batterijbak. Te licht aandraaien van de polen geeft een slecht contact en weerstand. Te strak aandraaien, beschadigt de batterijcel. Dit voorkom je door de batterijpolen aan te draaien met behulp van een nauwkeurige momentsleutel.

 

 

Oog voor detail

Gemorst en opspattend accuzuur kan blijvend letsel veroorzaken aan de ogen. Zeker als de oogdouche juist op dat moment niet goed blijkt te functioneren. Alleen al daarom is het belangrijk dat bij een inspectie de persoonlijke beschermingsmiddelen niet over het hoofd worden gezien. Controleer de oogdouche minimaal één keer per maand op een goede werking. Spoel in een noodsituatie de ogen gedurende minimaal 10 minuten goed uit met de oogdouche.

 

 

Roken verboden

‘Roken brengt de gezondheid ernstige schade toe.’ Deze tekst staat op elk pakje sigaretten. Het is ook van toepassing in het magazijn. Bij het laden van tractiebatterijen wordt waterstofgas ontwikkeld. Als waterstofgas in aanraking komt met lucht of zuurstof ontstaat knalgas. Dit gas is zeer explosief en licht ontvlambaar. Rook daarom nooit in de buurt van een batterij. Binnen een afstand van ongeveer 50 cm van iedere batterij is de concentratie waterstofgas bovendien hoger dan normaal. Het is daarom strikt verboden om in een laadruimte te roken, te lassen of te slijpen.

 

 

Zuur wegen

Het soortelijk gewicht (sg) van het elektrolyt hangt samen met de laadtoestand en de temperatuur. Laat de batterij voor de zuurweging tot rust komen. Een sg van 1,280 kg/dm3 (bij 20 graden Celsius) geeft aan dat de batterijcel volledig is geladen. Een sg van 1,080 geeft aan dat de batterijcel volledig ontladen is.

 

 

Overkoken

Elektrolyt is een stof die de bodem sterk kan verontreinigen. Morsen, overkoken, omvallen, er zijn tal van manieren waarop elektrolyt de bodem en/of in het oppervlaktewater terecht kan komen. Volgens de NPR praktijkrichtlijn is ieder bedrijf dan ook verplicht om bij de minste kans op verontreiniging van de bodem maatregelen te treffen. Dat kan zijn in de vorm van een zuurvloeistofdichte vloer en/of het gebruik van lekbakken.

 

 

Takelen

Een tractiebatterij mag niet met kettingen uit de truck worden getakeld. De stalen schakels kunnen kortsluiting veroorzaken tussen de batterijpolen. Bovendien is een ketting corrosiegevoelig. Hijsbanden hebben dat nadeel niet. Ze moeten voldoen aan strenge eisen en periodiek worden gekeurd. De dwarsbalk van een hijstraverse verdeelt de optredende hijskrachten beter over de hijsogen en voorkomt dat de loodzware batterij gaat slingeren.

 

 

Stroomtang

Een stroomtang is een bijzondere vorm van een ampèremeter. Hiermee zijn snel en veilig hoge stromen te meten. De stroomtang werkt op basis van het principe van een transformator waarbij het door een stroomkring opgewekte magnetische veld inductief wordt gemeten door een spoel. De bek van de stroomtang omvat daarbij de stroomvoerende draad. Afkoppelen van stroomdraden is dus niet nodig.

 

 

Veiligheidspakketten

Betrek in de maandelijkse controle ook de overige persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals veiligheidschorten, brillen en handschoenen die onderhevig zijn aan slijtage of veroudering. Daar hoort ook de verbanddoos bij omdat de inhoud ervan een beperkte houdbaarheidsdatum heeft. Voor aanvulling en/of vervanging is het handig om te weten dat verschillende leveranciers complete veiligheidspakketten aanbieden met alle benodigde beschermingsmiddelen.

 

Reageer op dit artikel