artikel

Efficiënter werken en opslaan met verrijdbare palletstellingen

Warehousing

Gangpaden kosten ruimte en dus geld. Met verrijdbare palletstellingen is het mogelijk de breedte gangpaden met circa 80 procent te verminderen en toch iedere pallet te kunnen bereiken. Ook is het –mogelijk om bestaande pallet- en draagarmstellingen te monteren op verrijdbare onderstellen.

Artikel oorspronkelijk gepubliceerd in Transport&Opslag op 1 september 2007.

In de praktijk zie je af en toe projecten waar conventionele magazijnen worden uitgerust met verrijdbare stellingen. In de meeste gevallen betreft het dan uitbreiding of nieuwbouw, waarbij van meet af aan bewust wordt gekozen voor dit concept. In die gevallen weegt de maximaal compacte opslag op tegen de relatief hogere aanschafprijs en de verminderde toegankelijkheid van het product.
 

Het ombouwen van een bestaand magazijn met vast opgestelde pallet- of draagarmstellingen naar een situatie met verrijdbare stellingen behoort ook tot de mogelijkheden. Dit is vanwege de hoge kosten en de ingrijpende ombouw–procedure in een bestaande situatie nog geen echte trend. Toch zijn er enkele bedrijven die omslag al wel hebben gemaakt, of serieus overwegen om dit binnenkort te doen. In die gevallen kan zonder meer gebruik worden gemaakt van de bestaande eigen vaste stellingen. Er vindt dus geen kapitaalvernietiging plaats.
 

Die stellingen worden ontruimd en afgebroken. Vervolgens wordt de magazijnvloer ingefreesd waar de rails worden gemonteerd, waarop de wagens komen. Deze zijn 2650 mm breed en meestal 2700 of 3600 mm lang met de geleidewielen aan de uiteinden van de wagens. Daarop worden de bestaande stellingen weer opgebouwd inclusief een aandrijfmechanisme met zachtlopende elektromotoren. De bediening daarvan kan zowel handmatig, automatisch als WMS-aangestuurd. De complete ombouw van een stellingveld met bijvoorbeeld tien palletstellingen van 36 meter lang en 10 meter hoog naar een verrijdbare situatie vergt circa 3 à 4 weken. De ombouw kan indien gewenst gefaseerd –verlopen, waarbij het lopende magazijnproces zo min mogelijk wordt verstoord. De methode geldt eveneens ter vervanging van smalle–gangentrucks. FiFo blijft volledig toepasbaar.
 

Ombouwoperaties

Leveranciers die bestaande pallet- en draagarmstellingen ombouwen naar verrijdbare zijn onder andere: Storax Benelux, Redi Storage Systems, Rosss en Travhydro (heeft geen eigen wagens). Enkele bedrijven die de ombouw –hebben uitgevoerd zijn: Siemens in Frankrijk en Fujitsu in Venray. Bij Transportbedrijf Goes in de Meern vindt binnenkort een ombouw plaats.

 

RUG AAN RUG

In magazijnen met palletstellingen zijn gangpaden nodig om de opgeslagen producten in de stellingen te bereiken. Het gevolg van al die lege gangpaden is wel dat er ook geen product kan worden opgeslagen. Hier bieden verrijdbare stellingen uitkomst. Die staan dan rug aan rug in het magazijn en er is in feite maar één gangpad nodig om toegang tot het product te krijgen. Het maximale gebruik van de beschikbare opslagruimte gaat helaas wel ten koste van de gewenste maximale bereikbaarheid. De opslagmethode met verrijdbare stellingen is dan ook een soort compromis. Met de moderne en krachtige elektrische aandrijvingen zijn de open- en sluitsnelheden wel teruggebracht tot aanvaardbare tijden.

COMPACT
Het domein van de verrijdbare stellingen vindt zijn oorsprong in coldstore omgevingen. Logisch, want daar is compacte opslag essentieel in verband met de hoge energiekosten voor het koelen of vriezen van het product in de beschikbare opslagruimte. Hoe compacter de opslag, des te lager de energie–rekening. In een niet gekoeld warehouse speelt –efficiënt –gebruik van de beschikbare opslagruimte ook een –belangrijke rol. Daar wil je eigenlijk dezelfde maxi–male vulling, als in de coldstore, maar dan ook graag met een maximale bereikbaarheid. Ook hier –zouden verrijdbare stellingen dus interessant kunnen zijn.

Reageer op dit artikel