artikel

De afweging: herinrichting of nieuwbouw?

Warehousing

Bij veel bedrijven is de productie de afgelopen jaren flink gegroeid. In een aantal gevallen zorgde die productietoename zelfs voor overvolle magazijnen. Tijd voor nieuwbouw of is het wellicht verstandiger het warehouse en de bedrijfsprocessen opnieuw in te richten? Een goede afweging is noodzakelijk.

Artikel oorspronkelijk gepubliceerd in Logistiek op 23 maart 2007.

Bij veel bedrijven is de productie de afgelopen jaren flink gegroeid. In een aantal gevallen zorgde die productietoename zelfs voor overvolle magazijnen. Tijd voor nieuwbouw of is het wellicht verstandiger het warehouse en de bedrijfsprocessen opnieuw in te richten? Een goede afweging is noodzakelijk.

“De kunst is om een optimale inrichting van het warehouse te maken, passend bij het voorraadbeheer en het orderpatroon van de klanten. Pas dan kan bepaald worden of er voor een afzienbare periode voldoende ruimte kan worden gewonnen in het bestaande warehouse of dat uitbreiding noodzakelijk is.” Dit zegt Ron de Jong van Logitech, adviesbureau voor logistiek en technische projecten. De afgelopen jaren heeft hij diverse projecten begeleid waarin de capaciteit van bestaande dc’s werd vergroot.

Volgens De Jong is meestal de eerste gedachte van bedrijven die capaciteitsproblemen hebben ‘we moeten bijbouwen’of ‘we huren er wel een stukje bij’. Maar vaak is het goedkoper om het bestaande magazijn anders in te richten en de bedrijfsprocessen aan te passen: “Daarmee kan vaak een aanzienlijke capaciteitswinst worden gerealiseerd. Maar een goede afweging waarin ook toekomstige groeiscenario’s worden meegenomen blijft noodzakelijk. Want het is heel vervelend als je na een ca-paciteitsvergroting van het be-staande magazijn na twee jaar opnieuw ruimtegebrek hebt. Dan had je beter direct voor nieuwbouw kunnen kiezen.”

Automatisering

Er zijn diverse mogelijkheden om de opslagcapaciteit te vergroten.

In veel gevallen kun je artikelen compacter opslaan, waardoor direct ruimtewinst wordt geboekt. En ook het gebruik van andere mechanische hulpmiddelen kan vaak een capaciteitsvergroting tot gevolg hebben. Neem bijvoorbeeld palletopslag. Bij gebruik van normale heftrucks dienen de gangpaden dan minimaal 3,50 meter breed te zijn. Door reachtrucks te ge- bruiken kunnen de gangpaden echter worden versmald tot 2,20 meter. Er passen dan meer stellingen in hetzelfde warehouse waardoor ruimte wordt gewonnen.

Maar het kan nog compacter: bij gebruik van smalle gangentrucks is het mogelijk de ruimte tussen de stellingen verder te verkleinen tot 1,80 meter en bij toepassing van onbemande apparaten hoeft de afstand tussen de stellingen vaak niet meer dan 1,40 meter te bedragen. Ook is het in veel gevallen mogelijk ruimtewinst te boeken door de hoogte van het magazijn optimaal te benutten of door het toepassen van geautomatiseerde opslagsystemen zoals kanalenopslag of doorrolstellingen met shuttles. In het algemeen geldt de stelregel: meer automatisering resulteert in een grotere capaciteit van het warehouse. Daarnaast kan er door bedrijfsprocessen te veranderen vaak ruimte worden gewonnen, bijvoorbeeld door leverfrequenties en ordergroottes te wijzigen. Vooral bij kleine bedrijven kunnen maatregelen op dit vlak veel extra ruimte opleveren.

Low stock

De Walraven-groep is actief in de ontwikkeling, fabricage en distributie van producten voor installaties op het gebied van sanitair, verwarming en klimaatbeheersing. De hoofdvestiging van het bedrijf is gesitueerd in Mijdrecht; daarnaast beschikt Walraven over productie- en verkoopvestigingen in diverse andere Europese landen. De laatste jaren maakte het bedrijf een sterke groei door. Distributiemanager Stijn van der Horst vertelt dat het hele logistieke proces momenteel wordt geoptimaliseerd: “Uiteindelijk doelstelling van dit traject is de servicegraad te verhogen, logistieke kosten te drukken en tegelijkertijd minder voorraad aan te houden oftewel: ‘high service, low stock’. Daartoe worden allerlei elementen in onze logistieke processen verbeterd.” Een van de onderdelen van het project is het vergroten van de capaciteit van het warehouse voor gereed product in Mijdrecht. Walraven wordt daarbij geadviseerd door Takenaka Netherlands. In het warehouse worden ruim vierduizend verschillende artikelen opgeslagen die zeer divers van afmeting zijn, van kleine kunststofbeugels tot bundels van zes meter lang met montagerail.

Looproutes

Momenteel zijn de gangen in het warehouse 3 meter breed, binnenkort worden ze versmald tot 1,60 meter. De in- en uitslag van pallets wordt dan uitgevoerd via trucks die gebruikmaken van railgeleiding. Tegelijkertijd worden de opgeslagen artikelen logischer gerangschikt waardoor de looproutes van de orderpickers korter worden.

Ook wordt het laaddock van het warehouse verplaatst om meer ruimte te creëren. Verzamelde producten staan daardoor niet meer in de weg en kunnen sneller uitgeleverd worden. De ombouw van het magazijn wordt gefaseerd in vier blokken uitgevoerd. Tijdens elke fase worden zo’n duizend pallets tijdelijk naar een ander magazijn verplaatst, zodat er ruimte is om de wijzigingen aan te brengen.

“De klanten hebben daardoor eigenlijk geen last van de herinrichting”, zegt Van der Horst. “En dat is wel iets waar je rekening mee moet houden.”

Aan het einde van dit jaar is het traject voltooid. Van der Horst verwacht dat de capaciteit van het warehouse dan met ongeveer 35 procent is toegenomen. “Dan kunnen we vooruit tot minstens 2013. In Tsjechië zijn we bezig met de bouw van een tweede distributiecentrum. Ook dat levert hier ruimte op. Via dit distributiecentrum zullen de goederen direct aan onze buitenlandse vestigingen worden geleverd in plaats van eerst naar Mijdrecht te worden getransporteerd en dan weer terug naar bijvoorbeeld Polen.”

Kader bij artikel:

EXTRA OPSLAG–CAPACITEIT

Niet alleen in bestaande magazijnen kan een uitgekiende inrichting ruimte besparen. Dat geldt natuurlijk ook voor nieuwbouwmagazijnen. Logitech begeleidde een project bij de materieeldienst van Strukton, een bedrijf actief op de markt van bouw- en rail-infrastructuur. De materieeldienst bouwde een nieuw magazijn. Van oudsher werden de artikelen opgeslagen in legbordstellingen. Om echter ook aan de toekomstige groeiverwachtingen te kunnen voldoen, worden de onderdelen in het nieuwe magazijn opgeslagen in 10 meter hoge shuttlekasten. Hierdoor wordt ongeveer vijftig procent bespaard op vloeroppervlakte en is er in principe dus tweemaal zoveel opslagcapaciteit. Bijkomend voordeel is dat het orderpicken veel efficiënter verloopt.

Reageer op dit artikel