artikel

Dé KPI’s bij de overname van een bedrijf

Warehousing

Dé KPI’s bij de overname van een bedrijf
Harry Doedens finance director CRH SBM

Harry Doedens, finance director bij CRH Specialist Builders Merchants, een onderdeel van CRH plc, een divisie die regelmatig bedrijven overneemt, zette voor Logistiek.nl op een rij wat voor hem de KPI’s zijn bij de overname van een ander bedrijf. De vraag is, hoe wordt de logistieke prestatie van een over te nemen bedrijf beoordeeld?

Doedens: “Bij overnames in het algemeen kijken we allereerst naar de kwaliteit van de organisatie die overgenomen wordt. Deze kwaliteit vindt je terug in zaken als de kwaliteit van het aanwezige management, de resultaten vanuit het verleden, maar ook de verwachte resultaten in de toekomst.”

 

Kwaliteit voorraad goede afspiegeling van kwaliteit bedrijf

Volgens de finance director is bij het eventueel overnemen van een ander bedrijf de kwaliteit van de voorraad vaak een goede afspiegeling van de kwaliteit van het hele bedrijf. “Wanneer het bedrijf courante voorraden heeft weet je dat het de zaakjes op orde heeft. Daarom is voor ons een goede analyse van de ouderdom van de voorraden een must als je echt wilt weten wat je koopt. En aan de hand van die informatie krijgen wij een goed beeld van de daadkracht van de onderneming.”

 

Voorraadanalyses met ingehuurde specialisten

“De analyses die wij uitvoeren in geval van een overname doen wij in vaak in samenwerking met Slimstock. Binnen drie dagen wordt er, op basis van de door de overnemende partij aan te leveren informatie, een complete analyse gemaakt. Wij krijgen zo een volledig inzicht in de ouderdom van de voorraad in relatie tot de verkopen vanuit het verleden”, aldus Doedens. Via deze werkwijze kan CRH SBM bepalen hoe hoog de omloopsnelheid van de voorraad is. Doedens: “Dit is voor ons een belangrijke KPI!” Volgens de finance director lukt het om op basis van de ervaringscijfers en de kennis van de markt een goede inschatting te maken over  het functioneren van het over te nemen bedrijf in vergelijking met de prestaties van de eigen bedrijven.

 

Waardering van de voorraad

Met de ingehuurde voorraadspecialisten kijkt CRH SBM naar de waardering van de voorraad en de voorzieningsopbouw. “Ook hier kunnen we op vrij eenvoudige wijze inzicht verkrijgen. Door de toegepaste methode zijn we in staat om discussies over de hoogte van de voorziening met de verkopende partij goed te onderbouwen. Deze voorziening is namelijk altijd een punt van discussie en het is ons bij recente overnames duidelijk geworden dat voorraaddiscussies een stuk gemakkelijker te voeren zijn wanneer je over de juiste gegevens beschikt”, aldus Doedens.

 

Altijd afwijkingen

Uit de ervaring van CRH SBM blijkt dat waarderingsgrondslagen altijd afwijken van de eigen grondslagen. “Dus via een heldere analyse zijn we in staat om eventuele correcties op de overnameprijs goed te onderbouwen. Daarnaast is het verbeterpotentieel een ander bijkomend voordeel dat we uit de voorraadanalyses halen. Op het moment dat we de betreffende onderneming hebben overgenomen zijn we in staat om, met de voorraadanalyse in de hand, snel tot actie over te gaan en op die manier de aanwezige voorraden snel te gelde te maken.”

 

Lees ook:

 

Reageer op dit artikel