artikel

6.1 Leverancierskeuze

Warehousing

De vraag met wie je in zee gaat, is sterk afhankelijk van de schaalgrootte van het logistieke bedrijf en de aantallen trucks.

Ook de regio is vaak bepalend voor de leverancierskeuze. Een logistieke onderneming in het noorden, of oosten van het land zal bij voorbeeld sneller contact opnemen met een regionale dealer, dan met de importeur ergens in het westen van Nederland. Uiteindelijk beslist de klant. Voor deze is het namelijk essentieel bij welke leverancier hij zich het meest thuis voelt.

 

Regionale dealer

Doorgaans zijn er in deze branche tussen importeurs en dealers afspraken gemaakt dat de grotere klanten rechtstreeks door de importeurs worden afgehandeld en de kleinere door de dealers. Hoewel het geen wetmatigheid is, kan men tot 5 trucks vrijwel altijd terecht bij een regionale dealer. Voor de grotere aantallen wendt men zich doorgaans het beste rechtstreeks tot de importeur.

Hieronder staan links naar leveranciers, met keuzemogelijkheden:

 

Reageer op dit artikel