artikel

Over het WMS-onderzoek

Warehousing

Over het WMS-onderzoek
klik op de afbeelding voor een vergroting

Begin 2008 is onderzoek gedaan onder Nederlandse bedrijven naar de tevredenheid over het serviceniveau van hun softwareleveranciers, waaronder die van WMS. Meer dan 800 bedrijven uit verschillende branches vulden hiervoor een online vragenlijst in.

Doelstelling van het onderzoek was het in kaart brengen van tevredenheid met leveranciers van WMS als het gaat om serviceverlening naar de klanten. Het gaat dus nadrukkelijk niet om de pakketfunctionaliteit of het implementeren van systemen, maar juist om de nazorg.

 

Onderzoeksmethode

Het onderzoek is uitgevoerd in januari en februari 2008 middels een online vragenlijst. De lezers hebben een e-mail ontvangen met inloggegevens naar de online vragenlijst.

 

 

 

 

 

Wat is gemeten

In het onderzoek zijn vragen gesteld over de volgende service-aspecten:

  • Bereikbaarheid en toegankelijkheid
  • Snelheid en betrouwbaarheid
  • Deskundigheidheid van de software-engineers of consultants
  • Oplossend vermogen van problemen
  • Tarieven, contractvoorwaarden en duidelijkheid over facturen

In het onderzoek is gemeten hoe leveranciers scoren op deze kwaliteitsaspecten en ook hoe belangrijk de verschillende aspecten worden gevonden.

 

 

 

 

 

Wie deden mee aan het onderzoek

In totaal hebben ruim 800 bedrijven aan het onderzoek meegewerkt. Respondenten waren logistiek managers (15%), directeuren (14%), IT-managers (10%), logistiek medewerkers (9%) en diverse andere functionarissen. Allen zijn werkzaam in Nederland en in diverse branches; logistieke dienstverlening, groothandel, industrie, bouw, etc. Het aantal grote bedrijven met meer dan 1000 werknemers is hierin ruim vertegenwoordigd (20%), maar ook kleinere bedrijven zijn representatief vertegenwoordigd.

 

Welke WMS-pakketten

Een groot deel van de responderende bedrijven werkte met een WMS-systeem. Bij deze bedrijven werden verschillende pakketten gebruikt. Het meest voorkomende pakket was van SAP (133 respondenten), gevolgd door Exact (37), Centric (34), Redprairie (31), Manhattan Associates (24) en Kewill/Interchain (24).

 

 

Reageer op dit artikel