artikel

Meer dan ongevallen alleen

Warehousing

De veiligheid in een magazijn valt niet alleen af te meten aan het aantal ongevallen. Een veilig magazijn heeft ook te maken met het creëren van een veilige, ergonomisch verantwoorde, schone en prettige werkomgeving. De jury van de prijs voor het Veiligste Magazijn legt uit wat een magazijn tot een veilig magazijn maakt.

Artikel oorspronkelijk gepubliceerd in Transport+Opslag op 1 april 2008.

Investeren in veiligheid is niet alleen een kwestie van maatschappelijk verantwoord, maar vooral ook van financieel-economisch verantwoord ondernemen. Een goed veiligheidsbeleid gaat uit van vier doelstellingen: het voorkomen van ongevallen; het voorkomen van ziekteverzuim en arbeids–ongeschiktheid; het creëren van een prettige werkomgeving; en het creëren van een veilige werkomgeving in geval van calamiteiten. Dat ongevallen, ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid een bedrijf geld kosten, mag duidelijk zijn. Als alle indirecte en verborgen kosten worden meegeteld, is dat vaak veel meer dan bedrijven beseffen.
Een prettige werkomgeving is van belang omdat dat medewerkers van binnenuit stimuleert om veilig en verantwoord om te gaan met goederen, bedrijfsmiddelen en collega’s. Een prettige werkomgeving gaat niet alleen gepaard met minder ongevallen en ziekteverzuim, maar ook met een hogere productiviteit. Tot slot moet een magazijn ook veilig zijn in geval van calamiteiten zoals een brand. Ook beveiliging tegen inbraak en diefstal hoort daarbij.
Logistieke veiligheid

De veiligheid in een magazijn kan vanuit twee invalshoeken worden bekeken: vanuit de logistieke en vanuit de facilitaire invalshoek.

Logistieke veiligheid is de veiligheid die direct gerelateerd is aan de logistieke processen in het magazijn. In de eerste plaats gaat het daarbij om de lay-out. Het magazijn moet helder en logisch zijn ingericht. Dat voorkomt onoverzichtelijke situaties en onnodig kruisend verkeer. Als kruisend verkeer niet te vermijden is, zorg dan voor ruime en overzichtelijke rijbanen. Routes die niet logisch en efficiënt zijn en niet uit vrije wil worden gevolgd, zijn vaak geen lang leven beschoren en werken demotiverend.

Logistieke veiligheid heeft ook betrekking op de gebruikte middelen. Magazijnstellingen en intern transportmaterieel moeten voldoen aan de eisen die er vanuit de dagelijkse operatie aan worden gesteld. Elektrische pallettrucks moeten een veilig staplateau bevatten. Natuurlijk moeten medewerkers goed getraind zijn in het gebruik van deze middelen.

De keuze van het logistieke concept heeft ook gevolgen voor de ergonomie. Dat betreft bijvoorbeeld de inrichting van de picklocaties. Zorg ervoor dat mensen niet onnodig hoeven te bukken, tillen of reiken. Alleen al door de picklocaties van de A-artikelen goed in te richten, kan 80 procent van de pickactiviteiten op ergonomisch verantwoorde en efficiënte wijze plaatsvinden. Het laatste aspect van logistieke veiligheid betreft een schone en opgeruimde werkomgeving. Dat zorgt ervoor dat mensen bewust met hun werk en hun werkomgeving bezig zijn, wat vaak gepaard gaat met een groot veiligheidsbewustzijn en meer efficiëntie.
Facilitaire veiligheid

Facilitaire veiligheid betreft aspecten die niet direct met logistiek, maar meer met het beheer van het gebouw te maken hebben. Eén van de belangrijkste aspecten is brandveiligheid. Een magazijn moet uiteraard voldoen aan alle regels op het gebied van brandveiligheid. Mensen moeten kunnen omgaan met de beschikbare blusmiddelen, en die blusmiddelen moeten binnen handbereik zijn. Voor het geval er toch brand uitbreekt of een andere calamiteit plaatsvindt, moet een deugdelijk vluchtplan aanwezig zijn. Vluchtwegen moeten zich op logische plekken bevinden, duidelijk zijn aangegeven en natuurlijk niet worden geblokkeerd. Een jaarlijkse ontruimingsoefening voorkomt paniek als er daadwerkelijk iets gebeurt.
In magazijnen met waardevolle goederen zijn vaak verregaande maatregelen nodig om inbraak en diefstal te voorkomen. Als medewerkers zich onveilig gevoelen door het gebrek aan inbraakbeveiliging of zich juist onprettig voelen wegens de strenge maatregelen, kan dat een averechts effect opleveren. De inbraakbeveiliging moet op orde zijn, maar ook op de werkvloer geaccepteerd worden.

Naast de drie genoemde aspecten vallen onder facilitaire veiligheid nog een heleboel andere veiligheidsvoorzieningen, zoals oogdouches bij acculaadstations, trappen met leuning en antislipprofielen, et cetera.

Bedrijven die bewust bezig zijn met zowel de logistieke als facilitaire veiligheid, zijn zonder meer op de goede weg.

 

Schrijf in en check uw veiligheid

De verkiezing van het Veiligste Magazijn is weer gestart. Bedrijven die willen weten hoe veilig hun magazijn is, kunnen zich vanaf nu inschrijven voor de editie van 2008.

Net als voorgaande jaren wordt de verkiezing georganiseerd door VTL, BMWT, Randstad en Transport+Opslag. Voor de organisatie staat de Olympische gedachte voorop: meedoen is belangrijker dan winnen. Uit reacties van afgelopen jaren blijkt dat de deelnemers het meedoen aan de verkiezing beschouwen als een impuls om de veiligheid nog verder te vergroten en als een stimulans voor het personeel om nog veiliger te werken.

Bedrijven die zich inschrijven, krijgen daarvoor het nodige terug:

  • op basis van de inschrijfformulieren selecteert de jury tien bedrijven die een gratis veiligheidscheck krijgen van ervaren inspecteurs van het CCV;
  • de resultaten van deze CCV-inspecties worden teruggekoppeld in een overzichtelijk rapport, dat aanknopingspunten biedt om de veiligheid verder te versterken;
  • alle deelnemende bedrijven krijgen gratis toegang tot de Dag van het Magazijn op dinsdag 28 oktober. Tijdens dit informatieve congres over veilig en gezond werken in het magazijn wordt bekendgemaakt wie het Veiligste Magazijn van 2008 heeft;
  • natuurlijk maakt elke deelnemer ook kans op 5000 euro, de prijs voor het Veiligste Magazijn van 2008.

 

De inschrijving sluit op vrijdag 20 juni.

Kijk voor de volledige procedure en het inschrijfformulier op www.hetveiligstemagazijn.nl

INTEL GUNT MEDEWERKERS ALLE EER

Een half jaar na het winnen van de prijs voor het Veiligste Magazijn kijkt Henk Heusdens nog altijd met grote trots en tevredenheid terug. “We hebben alle eer aan de medewerkers gegeven. We kunnen als bedrijf ervoor zorgen dat de omstandigheden goed zijn, maar het gedrag van de medewerkers bepaalt of het in het magazijn echt veilig is”, vertelt de manager Amsterdam operations van Intel. De prijs heeft het werk van Heusdens en de rest van het management ook eenvoudiger gemaakt. “Het is nu gemakkelijker om het veiligheidsregime vast te houden. De jury stelde al dat we misschien wat overdreven bezig zijn. Zo voelt het personeel dat soms ook. Met het winnen van de prijs is het besef gegroeid dat veiligheid belangrijk is en dat we goed bezig zijn”, aldus Heusdens.

Wat de jury bij Intel opviel, was het aantal van 41 stoptekens op de vloer. “Daarvan hebben we er nu 13 weggehaald. Het lijkt nu alsof de medewerkers daadwerkelijk meer visueel contact met elkaar houden, juist omdat die stoptekens zijn verdwenen. Het lijkt te werken.”

Heusdens kan iedereen aanraden om zich in te schrijven voor de prijs. “Alleen al het meedoen is een belangrijke motiverende factor voor het personeel, dat is een heel krachtig effect.”

Reacties? marcel.te.lindert@reedbusiness.nl

Kijk voor een uitgebreide toelichting op dit veiligheidsmodel op www.hetveiligstemagazijn.nl

Reageer op dit artikel