artikel

De belangrijkste serviceaspecten per WMS-leverancier

Warehousing

De belangrijkste serviceaspecten per WMS-leverancier
GXDOWNLOADS-LOGDOS111326D01

Uitgangspunt bij het onderzoek was wat klanten van WMS-leveranciers belangrijk vinden. Serviceaspecten die het belangst worden gevonden zijn responssnelheid, deskundigheid en kennis bij het geven van advies voor het oplossen van problemen.

Respondenten zijn het meest tevreden met Manhattan Associates. Met name de aspecten van een gedegen product – en applicatiekennis en het maken van een goede inschatting van de ernst van problemen scoren hoog (respectievelijk 8.2 en 8.4).

 

Exact heeft de laagste scores op de meest belangrijke aspecten, dit geldt met name voor de aspecten van de deskundigheid van de helpdeskmedewerker en de mate waarin de gestelde vragen naar tevredenheid worden beantwoord (beide 5.6).

 

Klik op icoontje voor volledige tabel in JPG-formaat. 

Reageer op dit artikel