artikel

Hoe werken supersnelle orderpick stations?

Warehousing

Orderpicken wordt steeds meer last-minutewerk. Wat vanmiddag wordt besteld, moet nog voor vanavond de deur uit. Supersnel orderpicken is echter geen kwestie van harder werken, maar vooral van overbodige handelingen, bewegingen en tijdverlies elimineren.

Artikel oorspronkelijk gepubliceerd in Transport+Opslag op 1 december 2007.

In veel fabrieken is ‘lean’ inmiddels een geaccepteerd begrip. Vertaald in het Nederlands betekent lean zoveel als mager, schraal of karig. In de productielogistiek staat lean dan ook voor het voorkomen van verspilling. Daarmee wordt alles bedoeld wat kosten en tijd toevoegt zonder waarde aan het product toe te voegen. Lean werken leidt tot een goedkopere, snellere en dus efficiëntere operatie.

Verspilling van tijd en geld komt uiteraard ook voor in magazijnen en distributiecentra. Denk aan het wachten tussen of tijdens processen, aan elke meter die te veel wordt gelopen en aan elke extra handeling die eigenlijk onnodig is. Verspilling treedt ook op in de vorm van fouten. Pickfouten bijvoorbeeld vragen om herstelwerkzaamheden, en dat zijn in feite ook overbodige handelingen.
 

Bij supersnelle orderpickstations is het begrip lean tot in de puntjes doorgevoerd. Onder meer Witron en SSI Schäfer hebben de afgelopen jaren pickstations ontworpen met picksnelheden van duizend of meer items per persoon per uur. Vanderlande is bezig met implementeren van zo’n pickstation. Dematic werkt nog aan een ontwerp. Hoe slagen deze leveranciers erin om zulke hoge snelheden te behalen? En hoe houden de orderpickers, die de pickstations moeten bemannen, dat allemaal vol?
 

Aan- en afvoer

Supersnelle pickstations kunnen niet stand alone opereren. Ze zijn slechts onderdeel van een compleet opslag- en orderverzamelsysteem. De prestaties van de pickstations zijn dus ook afhankelijk van dat grotere geheel. Als op een pickstation vijfhonderd verschillende artikelen per uur verwerkt kunnen worden, moet de rest van het systeem al die artikelen wel op tijd kunnen aanvoeren.

In de praktijk worden alle artikelen vaak opgeslagen in kunststof bakken, die met miniload-kranen, carrousels, liften en/of conveyors zo snel mogelijk naar een pickstation worden gebracht. Op het pickstation pakt de orderpicker het juiste aantal artikelen uit de bak, waarna de bak automatisch weer wordt afgevoerd en terug in opslag gaat. Als de aan- en afvoer van de bakken niet snel genoeg verloopt, stagneert het systeem en staat de orderpicker te wachten.
 

De capaciteit van het pickstation hangt dus af van de configuratie van het totale systeem. Op basis van de product- en orderkarakteristieken moet de optimale lay-out worden vastgesteld. Daarbij dient de ontwerper rekening te houden met verschillende factoren, zoals de afstand tussen de opslaglocaties en de pickstations. “Stel je voor dat op het pickstation minder artikelen in de bak blijken te liggen dan het systeem verwacht”, vertelt Martin ten Cate van SSI Schäfer. “Dan moet het systeem zo snel mogelijk een andere bak met hetzelfde artikel uit de stellingen halen. Hoe groter de afstand tussen opslaglocatie en pickstation, hoe groter de –responstijd.”
 

Picken en packen

Behalve de configuratie van het totale systeem is ook het exacte takenpakket van de orderpicker van invloed op de prestaties. Moet de orderpicker alleen een item uit de artikelbak pakken en in een klantenbak leggen? Of moet hij ook nog andere handelingen uitvoeren, zoals het labelen, tellen of controleren van artikelen? In de elektronicasector kan het bijvoorbeeld wenselijk zijn om de onderdelen in een antistatisch zakje te verpakken en de serienummers te scannen.

 

Daarnaast maakt het verschil of de orderpicker alleen moet picken of ook nog moet ‘packen’. In dat laatste geval moet hij alle artikelen in een passende doos stoppen en wellicht de doos sluiten en voorzien van een adreslabel. “Soms worden de artikelen uitgeleverd in kunststof bakken die naderhand retour komen. Dan kunnen de orders direct in deze bakken worden gepickt”, aldus Jan van der Velden van Vanderlande.

Het kan ook voorkomen dat de orderpicker juist nog artikelen moet uitpakken. Dat kan het geval zijn als artikelen per stuk of per omverpakking van bijvoorbeeld tien stuks kunnen worden besteld. Dan kan het zijn dat de orderpicker de omverpakking nog moet openbreken.
 

In principe is het mogelijk om de inpak- en uitpaktaken te scheiden van de picktaken. Dat kan door na het pickstation een apart inpakstation te installeren. Het uitpakken van artikelen kan eventueel al bij inslag van de goederen gebeuren. Volgens Van der Velden gaat het wel steeds meer die kant op. “Voorbereidende taken zoals het uitpakken van artikelen kun je goed plannen en doen op momenten dat het je uitkomt. Als het orderpicken zelf last-minutewerk is geworden, is het handig als je niet meer hoeft uit te pakken.” Het optimaliseren van de prestaties van alleen de pickstations is echter geen doel op zich. Voor de prestaties van het totale opslag- en orderverzamelsysteem kan het wenselijk zijn om het uitpakken, picken en inpakken te integreren.
  

Wegen of tellen

De snelheid van de pickbeweging zelf hangt in eerste instantie af van de productkarakteristieken, zoals de afmetingen, het gewicht en de verpakkingsvorm. Een artikel van 10 kilogram laat zich immers minder snel picken dan een artikel van 1 kilogram. De verpakkingsvorm bepaalt mede de grijpbaarheid van een artikel.

Het gewicht is ook van belang voor de controle. In veel systemen worden weegschalen ingebouwd om te controleren of de juiste aantallen zijn gepickt. Bij heel lichte artikelen werkt deze techniek niet omdat het gewicht van één enkel artikel dan kleiner is dan de foutmarge van de weegschaal. “Goederen die uit Azië komen, worden vandaag misschien door leverancier A en morgen door leverancier B geleverd. De artikelen zelf zijn exact hetzelfde, maar de verpakking en dus het gewicht kan verschillen, met alle gevolgen van dien”, vertelt Jack Kuypers van Witron.
  

Behalve de productkarakteristieken zijn ook de orderkarakteristieken van invloed op de snelheid van de pickbeweging. Webwinkels en postorderbedrijven ontvangen hoofdzakelijk orders met maar één item per orderregel. Dat betekent dat voor bijna elk item een aparte handbeweging moet worden gemaakt. Als er sprake is van drie of vier stuks per orderregel kunnen de orderpickers meerdere artikelen per handbeweging grijpen.

 

Meerdere items tegelijk grijpen betekent echter weer meer kans op fouten. Vooral als het om kleine artikelen gaat, gebeurt het snel dat de orderpicker niet vier maar vijf items pakt. Deze fouten kunnen eruit worden gehaald door na het pickstation een weegcontrole in te bouwen. Nadeel hiervan is dat fouten pas na het picken worden gesignaleerd, wat extra herstelwerkzaamheden oplevert.

 

Bij de supersnelle orderpickstations van verfgroothandel Ter Hoeven in Apeldoorn weet SSI Schäfer dit soort fouten te voorkomen door lichtsensoren boven de klantenbakken te monteren. De lichtsensoren detecteren elke handbeweging in de bak. Door de orderpickers te verbieden om meer dan één item tegelijk in de bak te leggen, kan het systeem aan de hand van het aantal handbewegingen het aantal gepickte items tellen. Nadeel hiervan is dat de orderpicker meer handbewegingen moet maken. Witron biedt naast deze techniek ook de mogelijkheid om op het pickstation zelf een weegschaal in te bouwen. Door voortdurend het gewicht van de artikelbak of de klantenbak te wegen, houdt het systeem in de gaten of de aantallen kloppen.  
 
Lopen of draaien

De orderkarakteristieken bepalen mede het fysieke ontwerp van de pickstations. In magazijnen waar relatief veel klanten dezelfde artikelen bestellen, is batchpicking mogelijk. Dat betekent dat de orderpicker meerdere items uit de artikelbak pakt en over de klantenbakken verdeelt. De manier waarop de artikelbakken en klantenbakken worden opgesteld, verschilt per type pickstation. SSI Schäfer plaatst de klantenbakken naast elkaar tot een maximale breedte van drie meter. In deze opstelling moet de orderpicker dus regelmatig een stap opzij doen om de bakken aan het eind te bereiken.

In het orderverzamelsysteem E-DPS plaatst Witron de artikelbak en de klantenbak in een hoek van 90 graden ten opzichte van elkaar. Als de orderpicker in de hoek staat, hoeft hij alleen maar 45 graden naar links of naar rechts te bewegen. Dat betekent geen stap opzij doen, maar wel licht draaien van het bovenlichaam.
 

Voor batchpicking kan bij Witron onder meer het orderverzamelsysteem OPS worden ingezet. In dit geval worden de klantenbakken in een U-vorm geplaatst. Als het om veel klantenbakken gaat, biedt Witron de mogelijkheid om de artikelbak mee te trekken op een soort verrijdbaar tafeltje. Dat voorkomt dat de orderpicker voortdurend zijn lichaam moet draaien richting de klantenbakken links of rechts. De orderpicker moet dan nog steeds een paar passen lopen, maar deze loopbeweging kan grotendeels worden gecombineerd worden met de pickbeweging. Vooral bij batchpicking is het heel belangrijk dat de orderpicker snel, duidelijk en goed wordt geïnformeerd. Uiteraard moet dicht bij de artikelbak een display het aantal te picken stuks tonen. Eventueel is het mogelijk om het display te laten aftellen tot nul.

V

erder moet de orderpicker zo vroeg mogelijk duidelijk worden gemaakt in welke klantenbak het artikel moet worden gelegd. Dat kan door een lampje boven de klantenbak te monteren, maar ook door al bij de artikelbak met pijltjes aan te geven of de orderpicker naar links of naar rechts moet bewegen. Bovendien is het handig om de informatie al kort voor de aanvoer van een nieuwe artikelbak te tonen. Op het moment dat de artikelbak daadwerkelijk is gearriveerd, heeft de orderpicker de informatie al verwerkt. Ook dat scheelt per artikel weer enkele tienden van seconden.
 

Ergonomie of productiviteit

De vraag is hoe lang een orderpicker dit werk kan volhouden. Op een daadwerkelijk lean pickstation dient hij soms wel duizend of meer keer per uur dezelfde beweging te maken. Dat brengt een grote fysieke belasting met zich mee. Verschillende leveranciers houden hier rekening mee, bijvoorbeeld door de artikelbakken boven de klantenbakken te plaatsen. De orderpickers hoeven de artikelen dan niet te tillen, maar in feite alleen maar te laten zakken. Door de artikelbakken schuin te zetten, wordt de omhooggaande beweging nog verder gereduceerd. Bijkomend voordeel is dat de orderpicker beter kan zien waar in de bak de artikelen zitten. Natuurlijk is niet elke orderpicker even lang. Makkelijker dan het hele pickstation in hoogte verstelbaar te maken, is het aanbrengen van een verstelbare vloerplaat.

 

Leveranciers van orderverzamelsystemen beseffen dat ergonomie op lange termijn leidt tot betere prestaties. “Als iemand zich vandaag over de kop werkt, presteert hij morgen een stuk minder”, redeneert Kuypers. Ten Cate benadrukt het belang van jobrotation. “Dit beperkt een eventueel optredend concentratieverlies tot een miniumum.”

 

Vanderlande heeft bij het ontwerp van zijn nieuwe supersnelle pickstation de hulp ingeroepen van ergonomen van TNO. Daaruit is gebleken dat ergonomie en productiviteit niet altijd samengaan. Het nieuwe pickstation van Vanderlande krijgt straks een capaciteit die 10 tot 15 procent lager ligt dan technisch gezien mogelijk is. Van der Velden: “Dan hebben we wel een pickstation waarbij de orderpicker het werk langer volhoudt. Op termijn moet dat toch leiden tot betere prestaties.”

 

BEWEGINGEN IN DE GEVARENZONE

Klachten aan het bewegingsapparaat (rug, nek, schouders, armen) vormen de belangrijkste oorzaak van beroepsziekten, zeker ook in de logistiek.

Uit onderzoek van onder meer TNO blijkt dat klachten aan het bewegingsapparaat al kunnen ontstaan als mensen meer dan 23 kilogram met twee handen of meer dan 17 kilogram met één hand moeten tillen. Ook als ze hoger dan 175 centimeter, verder dan 63 centimeter of vaker dan vijftien keer per minuut moeten tillen, lopen mensen risico.

Dat geldt ook voor situaties waarin mensen hun armen te hoog moeten heffen. Als de armen ten opzichte van de romp een hoek maken die groter is dan 60 graden, bevindt de medewerker zich al in de gevarenzone.

Meer weten over het bewegingsapparaat en maatregelen om klachten te voorkomen?

Kijk voor uitgebreide informatie op www.logistiek.nl/bewegingsapparaat

 

TOOL VOOR HAND-ARMTAKEN

In opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid werkt TNO momenteel aan een tool voor de risicobeoordeling van hand-armtaken. Met deze tool kunnen managers of medewerkers zelf toetsen of het uitvoeren van een bepaalde functie leidt tot een grotere kans op nek-, schouder- en armklachten.

Onder hand-armtaken verstaat TNO de taken die met de handen en armen worden uitgevoerd, waarbij de romp en benen niet actief meedoen en waarbij de uitgeoefende kracht kleiner is dan 10 kilogram.  

De tool bestaat uit een aantal vragen over de frequentie, duur en grootte van de uitgeoefende krachten. Daarnaast kunnen deelnemers aan de hand van foto’s aangeven hoe vaak en hoe lang een bepaalde houding met hoofd, armen en handen wordt ingenomen. Tot slot berekent de tool een score, die leidt tot een rood (meteen ingrijpen), geel (waarschuwing) of groen (nies aan de hand) signaal.

De tool is nog niet helemaal af. De gebruikte methode moet nog gevalideerd worden. Daarna moet de tool nog beschikbaar worden gemaakt via internet.

 

Reageer op dit artikel