artikel

Marskramer kiest voor voicepicking

Warehousing

Het voice-virus heeft ook toegeslagen bij Marskramer. Het dc in Gouda van de winkelketen in huishoud- en speelgoedartikelen is sinds kort live met voicepicking. Marskramer koos voor deze oplossing om de kwaliteit van het orderverzamelproces te verbeteren en de leveringen aan de winkels op een hoger plan te tillen.

Artikel oorspronkelijk gepubliceerd in Logistiek op 16 november 2007.

Begin van dit voorjaar is Marskramer begonnen met de koppeling van de voice-applicatie van Zetes aan het Locus WMS van Centric. “Bij de implementatie was het noodzakelijk dat er een directe communicatie tot stand kwam tussen ons WMS en het interfacingpakket ‘Medea’ van Zetes”, legt logistiek manager Marco den Ouden uit. De keuze om het WMS te koppelen met de voice-oplossing van Zetes lag voor hem voor de hand aangezien deze combinatie zich al heeft bewezen in met name de retail en inmiddels ook in de non-food sector wordt gebruikt. “Bij Schuitema en Laurus, waar voice al gemeengoed is, zijn ze vooral te spreken over de kwaliteit van de voice-commando’s”, verklaart Den Ouden.

Minder fouten

In augustus zijn de eerste medewerkers in het Marskramer dc begonnen met het testen van voice op de afdeling waar vierduizend verschillende middelgrote producten liggen. Deze afdeling is sinds begin oktober volledig overgestapt op voice. “We merken nu al dat de kwaliteit van het orderverzamelen met sprongen vooruit gaat. Het grootste voordeel is dat de dames, in tegenstelling tot het orderverzamelen op papier of met barcodescanners, nu hun handen vrij hebben. Dat zorgt er onder andere voor dat de foutkansen gereduceerd worden omdat ze minder snel afgeleid raken”, aldus Den Ouden.

Voordat de orderverzamelaars aan de slag gaan met hun voiceheadsetjes, moeten ze van te voren veertig voicecommando’s vastleggen. “Dat vastleggen van die stemkopieën duurt ongeveer een kwartier, maar vergt wel enige discipline. Mensen hebben meestal de neiging om te duidelijk te articuleren waardoor de spraakherkenning in de praktijk niet optimaal is.”

Betere concentratie

Den Ouden merkt dat zijn orderverzamelaars veel geconcentreerder werken dankzij voice. “Ze zijn meer bezig met luisteren, waardoor ze nog meer gefocust zijn op hun werkzaamheden.” Ook is de software, die voice aanstuurt, dusdanig ingeregeld dat er bijna geen fouten gemaakt kunnen worden. Zo zegt de orderverzamelaar bijvoorbeeld pas ‘oké’ op het moment hij bij de gang of de locatie is gearriveerd. Als hij de opdracht heeft uitgevoerd wordt hetzelfde commando weer herhaald voordat de volgende opdracht volgt. “Bovendien moet de orderverzamelaar ook elke keer inspreken hoeveel artikelen gepickt zijn, waarna de spraakcomputer aangeeft hoeveel er nog gepakt moeten worden.”

Zodra een rolcontainer vol is, geeft de orderverzamelaar dit met een commando door aan het WMS en rolt er achteraf op de afdeling expeditie een pakbon uit de computer, met daarop een overzicht van de inhoud per rolcontainer. “We merken nu dat de kwaliteit van de rolcontainers vooruit gaat. Er zijn minder fouten dan voorheen toen er bij het orderverzamelen op papier regelmatig zogeheten in-plaats-van-orderpickfouten werden gemaakt.” Een in-plaats-van-fout houdt bijvoorbeeld in dat een orderverza- melaar naar locatie 17 moet, maar onderweg, doordat hij wordt afgeleid door een collega, naar locatie 18 loopt en daar vervolgens de verkeerde artikelen pakt.” Dit soort fouten leidde in het verleden tot verkeerde uitleveringen en voorraadverschillen bij zowel de filialen als het dc van Marskramer. “Met voice weten we deze foutenkans te reduceren, want de orderverzamelaars worden minder snel afgeleid in de gangen. Ze hebben hun handen vrij en dus geen hinderlijke lijsten meer of barcodescanners die elke keer tijdens het pakken van de artikelen eerst weggelegd moeten worden.”

Blokkerfamilie over op voice

Marskramer is binnen het Blokkerconcern, waarvan Leen Bakker, Xenos, Bart Smit en ook Intertoys deel van uitmaken, de eerste dochter die is overgestapt op voice. Op dit moment zijn er voicepilots bezig in het Blokker dc in Geldermalsen en parallel hieraan is ook Leen Bakker bezig met spraakgestuurd orderverzamelen in combinatie met het Medeaplatform van Zetes. “Intertoys en Xenos volgen onze vorderingen overigens nauwgezet, want zij gebruiken ook Locus. Wij vormen dus eigenlijk de testcase voor hen”, aldus logistiek manager Marco den Ouden.

Reageer op dit artikel